ASFT -hanke - toimintamallia ja yhteistyötä kehittämässä 1.8.2021 – 31.5.2023

Lapin liiton rahoittama EAKR -hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) päättyi 31.5.2023. Hanke toi reilun puolentoista vuoden ajaksi tekijöitä yhteen neljästä lappilaisesta oppilaitoksesta. Tavoitteena oli kehittää yhteistyötoimintamallia sekä tiekarttaa oppilaitosten tulevaisuuden kehittämissuuntia varten sekä oppilaitosten ja lappilaisten mikro- ja pk-yritysten yhteistyön parantamiseksi.

Kirjoittaja

Katri Konttinen

Jaa somessa

Oppilaitosten ja yritysten kesken tehdään jo paljon yhteistyötä, mutta hankkeen piloteissa yhteistyötä laajennettiin monipuolisesti eri alojen välillä. Hankkeessa ammattiopistot ja korkeakoulut tekivät myös ensimmäistä kertaa yhteistyötä näin laajassa mittakaavassa. Yhtenä uutuusarvona hankkeessa oli ajatus koota oppilaitosten kehittämisympäristöjä sekä oppilaitosten tarjoamia palveluja yhteiseen Ardico-portaaliin. Ardico-portaaliin koottiin hankkeessa yhteinen Teollisuus 4.0 -osio, jossa avataan teollisuus 4.0 käsitettä sekä kuvataan ASFTn tuloksina syntyneitä yhteistyön toimintamallia sekä tiekarttaa.

Hankkeessa tehtiin laajaa kartoitustyötä, johon liittyen vierailtiin benchmarkkauskohteissa eri puolilla Suomea, haettiin laajasti tietoa, käytiin keskusteluja oppilaitoksissa sekä lappilaisten yritysten kanssa ja toteutettiin työpajoja. Työn sujuvuuden varmisti hyvin yhteen toimiva hanketiimi, jonka sisällä jaettiin avoimesti tietoa ja työskenneltiin aktiivisesti toimien toteuttamiseksi. Tavoitteena oli hahmottaa teollisuus 4.0 mukaisen osaamisen taso oppilaitoksissa sekä kartoittaa lappilaisten yritysten ajatuksia ja tarpeita teknologioiden ja osaamisen suhteen. Hankkeessa toteutettiin loppuun saakka yhteensä kuusi yrityspilottia, joissa oli mukana eri alojen yrityksiä Lapista. Pilotteihin osallistui yhteensä 10 lappilaista yritystä. Hankkeessa oli mukana laaja asiantuntijoiden joukko oppilaitoksista sekä pilottiyrityksistä. Alla olevaan kuvaan (kuva 1) on koottu ASFT:tä lukuina. Kuvassa hahmottuu työn laajuus ja monipuolisuus. Hankkeeseen oli kirjattu runsaasti toimia ja tavoitteita, jotka lopulta ylitettiin monin paikoin tuloksissa.

ASFT:ssa toteutetut pilotit voidaan nähdä esimerkkeinä myös oppilaitosten välisen yhteistyön laajemmasta avauksesta; jokaisessa pilotissa oli mukana vähintään kaksi oppilaitosta ja oppilaitoksista mukana eri alojen asiantuntijoita. Piloteista tuotettiin videoita, jotka ovat katsottavissa hankkeen verkkosivuilla:  https://arcticsmartness.fi/oppilaitosyhteistyona-toteutetut-yrityspilotit-arctic-smart-future-technologies-hankkeessa/

Hanketiimi oli aktiivisesti esittelemässä ASFT:tä erilaisissa tapahtumissa Suomessa sekä ulkomailla. Hanke oli osana RegionArts -hankkeen toimenpiteitä, jonka ansiosta ASFTn toimia ja tuloksia jaettiin myös kansainväliselle yleisölle. Tämän lisäksi hanketiimi sai tilaisuuden työskennellä tiekartan parissa Sveitsistä saapuneen opiskelijaryhmän kanssa kesällä 2022. ASFT:n ydinteemat herättivät kiinnostusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 3.5.2023 Kemissä Lapin AMKn tiloissa. Seminaarissa esiteltiin hankkeessa saavutettuja tuloksia jonka lisäksi esillä oli pilottien demoja. Seminaarin aikana kuultiin puheenvuoroja piloteissa mukana olevilta yrityksiltä sekä oppilaitosten ja organisaatioiden asiantuntijoilta sekä käytiin paneelikeskustelua teknologioiden vaikutuksesta yritysten kilpailukykyyn.

ASFT:ssä saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää laajasti oppilaitoksissa. Tulosten kautta voidaan myös esitellä tehtyä yritysyhteistyötä, joka avaa yhteistyön mahdollisuuksia eri aloilla. Toiveena on, että pilottiesimerkit innostavat yrityksiä tekemään laajemmin yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Ardico-portaaliin yhteen tuodut kehittämisympäristöt myös helpottavat oppilaitosten laajan osaamisen hahmottamista ja yhteistyötoimintamalli ja tiekartta antavat lisätietoa.

Tutustu ASFTn tuloksiin: https://arcticsmartness.fi/arctic-smart-future-technologies-asft/