Arctic Smartness strategia

Hyvinvointi- ja elämyspalveluita luonnosta

TAVOITE: Hyödyntää luontoa kestävien hyvinvointi- ja elämyspalveluiden lähteenä sekä vauhdittaa yritysten vastuullista kasvua

Luonto, mukaan lukien hyvinvointi, on yksi kansainvälisen matkailun megatrendejä vastuullisuuden ja digitalisaation ohella. Lapin luonto tarjoaa sekä asukkaille että vierailijoille, vapaa-ajalle että monipaikkaiselle työlle erinomaiset virkistys- ja elämysmahdollisuudet, mikä edistää perinteisen matkailuyrittäjyyden ja matkailutuotteiden lisäksi myös uudenlaista hyvinvointiyrittäjyyttä. Hyvinvoinnilla viitataan esimerkiksi merkityksellisen vapaa-aikaan, terveyttä edistäviin aktiviteetteihin sekä kestäviin ja laadukkaisiin luontoelämyksiin.

Luontoon pohjautuvien hyvinvointi- ja elämyspalveluiden kestävä kehittäminen edellyttää älykkäiden ympärivuotisten sekä laadukkaiden tuote- ja palvelukehitysprosessien edistämistä, markkinointia ja myyntiä kuin myös yhteistyön jatkuvaa kehittämistä. Kasvua haetaan erityisesti lumettoman ajan palvelujen ja tuotteiden kehittämisestä, markkinoinnista ja myynnistä sekä kehittämällä paikallisia ratkaisuja siihen, miten matalan kysynnän ajanjaksot saadaan vähitellen kasvuun. Älykkäät ratkaisut saavutettavuuden parantamisessa ovat olennaisia hyvinvointi- ja elämyspalveluiden kehittymiselle maakunnassa.

Hyödyntämätöntä potentiaalia lumettomalle ajalle on todettu olevan esimerkiksi puhtaassa ympäristössä, pimeydessä, yöttömässä yössä, kulttuurissa ja taiteessa sekä luonnontuotteiden hyödyntämisessä osana elämyspalveluita.

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttaa entistä vahvemmin matkakohteen ja sen tarjoamien tuotteiden tuottama hyvinvointi ja palveluiden vastuullisuus sekä kestävyys. Näihin vaatimuksiin vastaaminen sekä toimintaympäristön muutosten ennakointi on yhä useamman yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaista.

Luonnon kestävässä hyödyntämisessä korostuu metsien monikäyttö. Uusilla toimintatavoilla ja älykkäillä ratkaisuilla on mahdollisuus yhteensovittaa metsien eri käyttömuotoja ja lisätä monikäyttöä. Näin turvataan myös metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia, mikä vahvistaa panostuksia luontoarvojen ja hiilinielujen vahvistamiseen.

Toimeenpano-suunnitelman rakenne:

Tutustu myös