Klusteritoiminta

Älykkään erikoistumisen strategia ohjaa elinkeinolähtöisten yhteistyömallien kehittämiseen, ja painopisteitä vahvistavien TKI-verkostojen hyödyntämiseen. Elinkeinolähtöisten yhteistyömallien kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi klusteritoimintaa. Lapin älykkään erikoistumisen klustereiden tulee vastata seuraaviin kriteereihin:

  • Klusteritoiminnan kehittäminen elinkeinolähtöiseksi edellyttää, että klusterissa on mukana yrityksiä, joiden osallistuminen pystytään todentamaan (esim. yhteistyösopimuksilla)
  • Klusterilla tulee olla nimetty johtaja
  • Klusterilla tulee olla strategia ja toimeenpanosuunnitelma
  • Klusterin on tuotettava jäsenilleen vähintään kaksi aktiviteettia/vuosi (tapahtumia, palveluja, tiedon tuottamista jne.)
  • Klusterin johtamisessa ja toiminnan ja palveluiden suunnittelussa tulee huomioida elinkeinon tarpeet
  • Klusteri ylläpitää säännöllistä vuoropuhelua ja yhteistyötä klusterin toimijoiden kesken (eritoten yrityksiin)
  • Klusterilla on oltava omat verkkosivut ja selkeä saavutettava kuvaus siitä, mitä klusteri tarjoaa
  • Klusterin toimintaa arvioidaan säännöllisesti

Kiertotalouskeskus

Kiertotalouskeskus on vihreän siirtymän, energiamurroksen ja teollisen kiertotalouden keskiössä.

Kiertotalouskeskus pyrkii mahdollistamaan aktiivisilla toimilla uudenlaista kiertotalouteen pohjautuvaa bisnestä. Kiertotalous tarvitsee uusia useiden yritysten kumppanuuksia ja verkostoja. Onkin luonnollista, että Kiertotalouskeskus toimii yhteyksien tekijänä ja kiertotalouden mahdollistajana paikallisesti Lapissa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Menestys ei ole ollut sattumaa, vaan Kiertotalouskeskusta on rakentanut vuosia määrätietoisesti alueellisesti tiiviissä yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa, kansallisesti esimerkiksi ekoteollisuuspuistojen verkostossa ja kansainvälisesti kiertotalouden EU-allianssissa. Tästä työstä hyvänä esimerkkkinä on Kiertotalouskeskuksen saama Silver Label. Tavoitteena on, että jatkossa Kiertotalouskeskus, joka edustaa Lapin teollisen kiertotalouden klusteria voisi tavoitella Gold Labelin tasoista toimintaa.
.
Kiertotalouskeskuksen toiminnasta ja kehittämisestä vastaa Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

LUE LISÄÄ