Älykäs erikoistuminen

Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta

Älykäs erikoistuminen on keino edistää kasvua vahvistamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä siihen liittyvän rahoituksen vaikuttavaa käyttöä Euroopan eri alueilla. Lapin älykkään erikoistumisen strategian 2023-2027 laadinnassa on huomioitu elinkeinojen innovaatiovetoiset kehittämistarpeet, alueen osaaminen, alueellisen yhteistyön kehittäminen, keskeiset innovaatiotoiminnan haasteet sekä kestävyystavoitteet. Strategian painopisteiksi on nostettu ne teemat, joihin panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla edistetään lappilaisten yritysten kasvua sekä tuetaan osaamisen uusiutumista.

Lapin älykkään erikoistumisen ekosysteemi on mahdollistanut aikaisemmin toimijoiden välisen yhteistyön rakentumisen sekä kansainvälisten kumppanuuksien vahvistumisen. Tässä strategiassa painopiste on alueen elinkeinojen kasvun edistäminen tehokkailla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimilla. Keskeisenä älykkään erikoistumisen tavoitteena onkin edistää alueellista hyvinvointia rakentaen edellytyksiä elinkeinorakenteen monipuolistumiselle ja sitä myötä resilienssin kehittämiselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Tutustu älykkään erikoistumisen strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin

Haluatko kuulla enemmän älykkään erikoistumisen mahdollisuuksista?