Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin materiaalipankki | Anna Muotka
Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta
Lappi oli yksi Suomen ensimmäisistä alueista, joka on lähtenyt toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategiaa.
Kuva: Lapin materiaalipankki
Kuusi älykkään erikoistumisen klusteria
– uusi tapa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
previous arrow
next arrow
Slider

Alueellinen yhteistyö

Lapissa Arctic Smartness -konsepti on johtava aloite älykkään erikoistumisen toteuttamiseksi. Arktinen älykäs erikoistuminen perustuu alueelliselle yhteistyölle, ja se toimii kuin ekosysteemi, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet Lapin kehittämiseksi. Arktiset älykkäät klusterit toimivat aluekehityksen moottoreina. Verkostot tukevat klusterien toimintaa, ja projektit ovat työkaluja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Arctic Smartness -brändi

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alueet (Suomessa maakunnat) tunnistavat omat olemassa olevat vahvuutensa ja erikoisuutensa

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta

Älykkään erikoistumisen strategia on edellytys mukanaoloon EU:n rakennerahasto-ohjelmissa rahoituskaudella 2014–2020

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

#arcticsmartness

Arctic Smartness -kumppanit