Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Kuusi älykkään erikoistumisen klusteria
– uusi tapa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Lapissa Arctic Smartness -konsepti on johtava aloite älykkään erikoistumisen toteuttamiseksi. Arktinen älykäs erikoistuminen perustuu alueelliselle yhteistyölle, ja se toimii kuin ekosysteemi, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet Lapin kehittämiseksi. Arktiset älykkäät klusterit toimivat aluekehityksen moottoreina. Verkostot tukevat klusterien toimintaa, ja projektit ovat työkaluja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Arctic Smartness -brändi

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alue (Suomessa maakunta) laatii älykkään erikoistumisen strategian, jossa määritellään alueen vahvuudet ja haasteet.

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Älykkään erikoistumisen toimintatapa ohjaa aluekehittämisen toimia ohjelmakaudella 2021–2027.

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Mikroyritykset maailmalle!

Haastattelin marraskuussa 2021 rovaniemeläistä luonnontuotealan mikroyritystä Arctic Warriorsia, ja kysyin miten he sen tekevät. Millaisella reseptillä ulkomaanmarkkinat voidaan valloittaa?

Lue lisää »

#arcticsmartness

Arctic Smartness -kumppanit