Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Kuusi älykkään erikoistumisen klusteria
– uusi tapa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Lapissa Arctic Smartness -konsepti on johtava aloite älykkään erikoistumisen toteuttamiseksi. Arktinen älykäs erikoistuminen perustuu alueelliselle yhteistyölle, ja se toimii kuin ekosysteemi, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet Lapin kehittämiseksi. Arktiset älykkäät klusterit toimivat aluekehityksen moottoreina. Verkostot tukevat klusterien toimintaa, ja projektit ovat työkaluja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Arctic Smartness -brändi

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alue (Suomessa maakunta) laatii älykkään erikoistumisen strategian, jossa määritellään alueen vahvuudet ja haasteet.

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Älykkään erikoistumisen toimintatapa ohjaa aluekehittämisen toimia ohjelmakaudella 2021–2027.

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Toimintaympäristön muutokset luovat mahdollisuuksia ja vaativat vahvoja panostuksia TKI-toimintaan

Toimintaympäristön muutosvauhti otti arvaamattomia loikkia helmikuussa Venäjän aloitettua sodan Euroopassa. Kolmessa kuukaudessa rautaesirippu on jälleen laskeutunut Suomenkin itärajalle, inflaatio laukkaa ja korot ovat nousussa, logistiikkaketjut natisevat ja globaalin ruokakriisin uhka leijuu yllä. Aluekehittäjän näkökulmasta pahinta tilanteessa ei ole muutosten nopeus vaan arvaamattomuus; emme yksinkertaisesti voi ennakoida, millaisia haasteita edessämme ovat seuraavan kolmen kuukauden aikajänteellä puhumattakaan tulevista vuosista.

Lue lisää »

Teknologia 22 -messuilta inspiraatiota lappilaisten oppilaitosten teknologiseen osaamiseen ja valmiustasoon

Arctic Smart Future Technologies-hankkeen (ASFT) työryhmä teki toukokuun alussa benchmarkkausmatkan Helsinkiin Teknologia 22-messuille. Benchmarkkaus on osana hankkeen selvitystyötä ja tukee oppilaitosten yhteisen toimintamallin kehittämistä. Messuille lähdettiin hakemaan inspiraatiota uusista teknologioista sekä katsomaan millaiset teknologiat, teknologiset ratkaisut sekä niiden soveltamisalueet voisivat tukea oppilaitosten osaamista.

Lue lisää »

Uusia digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialalle Active Arctic -hankkeessa

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla niin uuden hyvinvointialue-uudistuksen kuin koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan ja ilman digitalisaation haltuunottoa yritykset eivät pitkässä tähtäimessä pärjää kilpailevilla markkinoilla. Digitalisaation haltuunotto vaatii uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista sekä palveluiden yhteensovittamista

Lue lisää »

Lapin liikunta-alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa

Kun tarkastellaan yritysten määrää Lapissa keskiössä ovat erilaiset palvelut, kuten erilaiset liikunnan ohjaukseen ja valmennukseen liittyvät palvelut, liikuntaa tukevat hyvinvointipalvelut (esim. fysioterapia, hieronta, wellness), liikuntapaikat ja liikuntamatkailupalvelut. Näillä aloilla on Lapissa myös koulutustarjontaa toiselta asteelta ylempään korkeakoulututkintoon.

Lue lisää »

Missä EU-hanke – siellä mahdollisuuksia!

Klusteri -käsitteen tunteminen on oleellista pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, koska lähivuosina Euroopan Unionin hankerahaa esimerkiksi innovaatioihin pk-yrityksille jaetaan klustereiden kautta. Kemin Digipolis ja Kiertotalouskeskus on juurikin tällainen klusteri Euroopan Unionin näkökulmasta.

Lue lisää »

#arcticsmartness

Arctic Smartness -kumppanit