Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Kuusi älykkään erikoistumisen klusteria
– uusi tapa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Lapissa Arctic Smartness -konsepti on johtava aloite älykkään erikoistumisen toteuttamiseksi. Arktinen älykäs erikoistuminen perustuu alueelliselle yhteistyölle, ja se toimii kuin ekosysteemi, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet Lapin kehittämiseksi. Arktiset älykkäät klusterit toimivat aluekehityksen moottoreina. Verkostot tukevat klusterien toimintaa, ja projektit ovat työkaluja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Arctic Smartness -brändi

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alue (Suomessa maakunta) laatii älykkään erikoistumisen strategian, jossa määritellään alueen vahvuudet ja haasteet.

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Älykkään erikoistumisen toimintatapa ohjaa aluekehittämisen toimia ohjelmakaudella 2021–2027.

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Lapin elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta ja luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden osaamisesta

Lapin kärkitoimialat – matkailu, mineraalit ja metsät – perustuvat Lapin uniikkiin luontoon. Pohjoinen luonto puolestaan tarjoaa alustan kylmäteknologian osaamiselle, testaustoiminnalle ja etäisyyksien hallinnan kyvykkyyksille. Nämä tulokset korostuvat maakunnan vahvuuksina Lapin kauppakamarin tuottamassa selvitysraportissa koskien älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyyttä.  

Lue lisää »

Innovaatioille, tuotekehitykselle ja -testaukselle merkittävä panos Lapin korkeakoulukonsernista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat sopineet tiiviimmästä yhteistyöstä yrityksille suunnattujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisessa. Yhteistyön myötä aikaisemmin erilliset yhteistyöverkostot yhdistyvät: ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja yliopiston Arktinen muotoilu -klusteri muodostavat yhdessä Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin.

Lue lisää »

Palvelumuotoilun rooli digitaalisten palveluiden suunnittelussa hyvinvointialalla

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla uuden hyvinvointialue-uudistuksen ja koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan. Jotta yritykset voivat pärjätä uudistuvassa toimintaympäristössä, tarvitaan uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista ja palveluiden yhteensovittamista.

Lue lisää »

SuperEcosystem Pohjois-Savossa mahdollistaa eri klustereiden ja organisaatioiden siirtymisen siilomaisesta toiminnasta toimirajoja ylittävään yhteistyöhön

Pohjois-Savossa vaikuttava SuperEcosystem on ECCP:n (European Cluster Collaboration Platform) sertifioima metaklusteri. Se on toinen suomalainen ja Euroopan mittakaavassa 23 klusteri, jolla on edellä mainittu ECCP-status. SuperEcosystem tarjoaa jäsenilleen pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja EU:n rahoitusinstrumentteja hyödyntäviin ohjelmiin.

Lue lisää »

Lappilaisten oppilaitosten etäesittelytilaisuudet käynnistyivät – oppilaitokset esittelevät vartin tietopaketeissa kehittämisympäristöjään sekä oppilaitoksista löytyvää osaamista

Syyskuun alussa käynnistyivät lappilaisille mikro- ja pk-yrittäjille suunnatut Arctic Smart Future Technologies -hankkeen järjestämät etäesittelytilaisuudet. Hankkeessa järjestetään Industry 4.0 teemoitettuja etäesittelytilaisuuksia teknologian mahdollisuuksien sekä hankkeen tulosten esittelemiseksi. Tilaisuuksissa oppilaitokset ja eri alojen asiantuntijat esittelevät Industry 4.0 mukaista teknologiaosaamistaan- ja tietämystään.

Lue lisää »

#arcticsmartness

Arctic Smartness -kumppanit