Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Viisi älykkään erikoistumisen klusteria
– uusi tapa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Lapissa Arctic Smartness -konsepti on johtava aloite älykkään erikoistumisen toteuttamiseksi. Arktinen älykäs erikoistuminen perustuu alueelliselle yhteistyölle, ja se toimii kuin ekosysteemi, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet Lapin kehittämiseksi. Arktiset älykkäät klusterit toimivat aluekehityksen moottoreina. Verkostot tukevat klusterien toimintaa, ja projektit ovat työkaluja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Arctic Smartness -brändi

Älykästä erikoistumista on toteutettu ruohonjuuritasolla Lapissa Arctic Smartness -brändin alla. Kuuden Arctic Smartness -klusterin avulla Lappi pystyy hyödyntämään alueellista osaamista ja rajat ylittäviä strategisia kumppanuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kuusi klusteria toteuttavat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita ja projekteja luoden kasvualustan alueen taloudelliselle kehitykselle.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alue (Suomessa maakunta) laatii älykkään erikoistumisen strategian, jossa määritellään alueen vahvuudet ja haasteet.

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Älykkään erikoistumisen toimintatapa ohjaa aluekehittämisen toimia ohjelmakaudella 2021–2027.

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Töitä on tarjolla, tekijät puuttuvat

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä Lapin maakunnalle, kunnille ja erityisesti yrityksille. Menestyäksemme tarvitsemme osaajia ja koulutusmahdollisuuksia sekä TKI-panostuksia alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Lappilaisten yritysten kasvupotentiaali sekä käynnissä ja valmisteilla olevat suurinvestoinnit näkyvät voimakkaana työvoiman kysyntänä. Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin ja kolikon kääntöpuolena osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu.

Lue lisää »

Lappilaisen puuta prosessoivan pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee miljardia euroa – kasvun tueksi tarvitaan vahvempaa TKI-yhteistyötä alueella

Suurin osa Lapin puuta prosessoivista pk-yrityksistä ovat joko sahoja tai sahatavaraa jalostavia yrityksiä, jotka valmistavat alkutuotteita eri käyttötarkoituksiin, kuten rakennusteollisuuteen. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan puuta prosessoivalla teollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lisäarvoa Lapissa. Yleisnäkymät alalla ovat positiiviset nousseiden loppuhintojen ja investointimahdollisuuksien myötä ja toimiala onkin kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vuositalolla 5-13 %. Arvoketjun pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee Lapissa miljardia euroa.

Lue lisää »

Viisikko tien päällä – ASFT-hanketiimi yhteistyötoimintamallin jäljillä

Teimme lokakuussa -22 ASFT-hanketiimin kanssa onnistuneen ja antoisan benchmarkkausmatkan oppilaitosyhteistyön kehittämistä ja hankkeessa tulevia toimintamalli -työpajoja varten. Saimme iloksemme tutustua useampaan oppilaitokseen, oppimisympäristöihin ja niiden kautta oppilaitosyhteistyön tuloksina toteutuneisiin osaamiskeskittymiin ja yhteenliittymiin, joissa on jo vuosien ajan toteutettu tiivistä yhteistyötä, niin oppilaitosten, kuin yritysten kanssa liittyen jatkuvan oppimisen ja kasvavan digitalisaatioon liittyvien osaamistarpeiden kehittämiseen.

Lue lisää »

Livex – pelastusharjoitus Jäämerellä

ARCSAR-hanke järjesti elo-syyskuun vaihteessa 2022 Norjan Huippuvuorilla Livex -pelastusharjoituksen, johon osallistui Pasi Satokangas Lapin ammattikorkeakoulun edustajana, sekä Jyrki Karonen Lapin safareilta elinkeinojen edustajana. Pelastusharjoitus toteutettiin Huippuvuorten alueella liikkuvalla matkustajaristeilyaluksella, jossa oli noin 50 matkustajaa matkaoppaat mukaan lukien, sekä noin 20 laivan miehistöön ja asiakaspalveluhenkilöstöön kuuluvaa. Harjoituksessa simuloitiin laivan konehuoneen alueella tapahtuvaa tulipaloa sekä tämän seurauksena tapahtuvaa evakuointia.

Lue lisää »

Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista. Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa.

Lue lisää »

#arcticsmartness

Arctic Smartness -kumppanit