Arctic Smartness strategia

Uusiutuvan energian ratkaisut omavaraisuuden edistäjänä

TAVOITE: Vahvistaa Lapin roolia uusiutuvan energian ja energiateknologian soveltamisen kärkialueena

Niin vihreä ja digitaalinen siirtymä kuin Euroopan muuttunut turvallisuusympäristö on vahvistanut tarvetta reagoida uusiutuvan energian kysymyksiin. Vihreän siirtymän näkökulmasta yksi suurimpia tavoitteita on siirtyä kohti vähähiilisiä ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Uusiutuvan energian ratkaisut edistävätkin vihreän siirtymän tavoitteiden toteutumista mutta mahdollistavat myös Lapin omavaraisuusasteen nostamista.

Lapissa uusiutuvan energian osaaminen liittyy energiatehokkaiden ratkaisuiden ja energiateknologioiden soveltamiseen arktisella alueella. Sovellutuskohteita on esimerkiksi rakennuskohteissa ja matkailukohteiden logistisissa ketjuissa.

Alue, kunnat ja yritykset ovat keskeisessä roolissa uusiutuvan energian kehityksessä, sillä innovatiiviset ratkaisut edellyttävät yhteistyötä laajoissa yhteistyöverkostoissa. Uusiutuvaan energiaan kohdistuva tarve liittyykin vahvasti uusiutuvan energian säilömiseen, käyttöönottoon ja infrastruktuuriin valmisteluun Lapin alueella. Tarpeena on ymmärtää Lapin olosuhteita ja toimintaympäristöä mahdollisuutena uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja uusien ratkaisuiden löytämisessä. Alueella on tunnistettua tarvetta myös hybridiratkaisuille sekä uusiutuvista energialähteistä jalostettavan energian sovellutuksille ja käyttöönotolle. Lappilaisille yrityksille uusiutuva energia tarpeena tarkoittaa uudenlaisen kilpailuedun etsimistä markkinoilla etenkin energiatehokkaiden ratkaisujen sekä hiilijalanjälkeä alentavien sovellutusten kautta.

Toimeenpano-suunnitelman rakenne:

Tutustu myös