Arctic Smartness strategia

Teknologiat kestävän tuotannon ja palveluiden uudistajana

TAVOITE: Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen vauhdittamalla kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa

Digitaalinen murros tuo yritysten käyttöön uusia teknologioita, suuria tietoaineistoja sekä teknologiaan ja dataan pohjautuvia uusia palveluita ja liiketoimintamalleja. Yritykset tarvitsevat uutta osaamista teknologioiden soveltamiseen sekä mahdollisuuksia ja osaamista uudenlaisten ratkaisujen testaamiseen. Uusia teknologioita tulee voida hyödyntää asiakas- lähtöisesti, mikä tulee vaatimaan teknologiakyvykkyyttä, rohkeaa kokeilukulttuuria sekä teknologisen kypsyystason nostamista yrityksissä. Tulevaisuudessa 5G, Esineiden internet (IoT), robotiikka ja tekoäly tulevat yhä vahvemmin kiinnittymään toisiinsa. Tässä kehityksessä mukana oleminen vaatii TKI-panostuksia ja toimialojen vahvempaa kytkemistä teknologia-alan toimijoihin.

Digitaalisilla ratkaisuilla on keskeinen rooli vihreän siirtymän vauhdittajana. Tuotantomenetelmiä kehittämällä voidaan esimerkiksi optimoida erilaisten raaka-aineiden menekkiä sekä tehostaa toimintaa irrottamalla resursseja rutiinitehtävistä vaativimpiin tehtäviin. Yritysten tuotannon ja tuotekehityksen tueksi tarvitaan automaatioasteen nostamista ja robotiikkaa, joihin liittyen Lapista löytyy kehittämisympäristöjä ja vahvaa osaamista. Arktinen toimintaympäristö mahdollistaa uusien teknologioiden tuotekehitys- ja testaustoiminnan.

Merkittäviä liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen mahdollistavia teknologioita, joihin Lapista löytyy osaamista, on:

  • automaatio & robotiikka
  • tekoäly & data-analytiikka
  • digitaaliset kaksoset
  • virtuaalinen ja lisätty todellisuus
  • 3D-tulostus
  • IoT

Yritysten teknologia- ja digikyvykkyyksien kehittämiseksi Lapista löytyy osaamista erilaisten simulaatioiden ja pelillisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen liittyen, joilla teknologioiden käyttöönottoa voidaan edistää.

Toimeenpano-suunnitelman rakenne:

Tutustu myös