Ajankohtaista

Toimintaympäristön muutokset luovat mahdollisuuksia ja vaativat vahvoja panostuksia TKI-toimintaan

Toimintaympäristön muutosvauhti otti arvaamattomia loikkia helmikuussa Venäjän aloitettua sodan Euroopassa. Kolmessa kuukaudessa rautaesirippu on jälleen laskeutunut Suomenkin itärajalle, inflaatio laukkaa ja korot ovat nousussa, logistiikkaketjut natisevat ja globaalin ruokakriisin uhka leijuu yllä. Aluekehittäjän näkökulmasta pahinta tilanteessa ei ole muutosten nopeus vaan arvaamattomuus; emme yksinkertaisesti voi ennakoida, millaisia haasteita edessämme ovat seuraavan kolmen kuukauden aikajänteellä puhumattakaan tulevista vuosista.

Lue lisää »

Teknologia 22 -messuilta inspiraatiota lappilaisten oppilaitosten teknologiseen osaamiseen ja valmiustasoon

Arctic Smart Future Technologies-hankkeen (ASFT) työryhmä teki toukokuun alussa benchmarkkausmatkan Helsinkiin Teknologia 22-messuille. Benchmarkkaus on osana hankkeen selvitystyötä ja tukee oppilaitosten yhteisen toimintamallin kehittämistä. Messuille lähdettiin hakemaan inspiraatiota uusista teknologioista sekä katsomaan millaiset teknologiat, teknologiset ratkaisut sekä niiden soveltamisalueet voisivat tukea oppilaitosten osaamista.

Lue lisää »

Uusia digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialalle Active Arctic -hankkeessa

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla niin uuden hyvinvointialue-uudistuksen kuin koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan ja ilman digitalisaation haltuunottoa yritykset eivät pitkässä tähtäimessä pärjää kilpailevilla markkinoilla. Digitalisaation haltuunotto vaatii uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista sekä palveluiden yhteensovittamista

Lue lisää »

Lapin liikunta-alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa

Kun tarkastellaan yritysten määrää Lapissa keskiössä ovat erilaiset palvelut, kuten erilaiset liikunnan ohjaukseen ja valmennukseen liittyvät palvelut, liikuntaa tukevat hyvinvointipalvelut (esim. fysioterapia, hieronta, wellness), liikuntapaikat ja liikuntamatkailupalvelut. Näillä aloilla on Lapissa myös koulutustarjontaa toiselta asteelta ylempään korkeakoulututkintoon.

Lue lisää »

Missä EU-hanke – siellä mahdollisuuksia!

Klusteri -käsitteen tunteminen on oleellista pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, koska lähivuosina Euroopan Unionin hankerahaa esimerkiksi innovaatioihin pk-yrityksille jaetaan klustereiden kautta. Kemin Digipolis ja Kiertotalouskeskus on juurikin tällainen klusteri Euroopan Unionin näkökulmasta.

Lue lisää »

#arcticsmartness