Ajankohtaista

Lapin älykkään erikoistumisen voimat käyvät samaan suuntaan

Minulla on ollut ilo olla lähellä Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaa menneen talven aikana ja edelleen sen toimeenpanon suunnittelun edetessä. Tämän kokemuksen jälkeen ymmärrykseni kokonaisuudesta on varmasti erilainen, kun palaan toimijaksi Lapin TKI-ekosysteemiin.

Sekä strategiatyön että toimeenpanon suunnittelun aikana on tullut esiin, miten lappilaisten organisaatioiden strategiat tukevat jo vahvasti Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. Lapin älykkään erikoistumisen voimat etenevät organisaatioittain upeasti samaan suuntaan ja tämä osoittaa paitsi yhtenevää käsitystä toimintaympäristön edellytyksistä niin myös ymmärrystä vahvuuksistamme menestyä muutoksessa.

Lue lisää »

Mikä on sinun organisaatiosi rooli Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanossa?

Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanosuunnitelmien laadinta on käynnistynyt. Työ aloitettiin maaliskuussa, jolloin kartoitimme käynnissä ja suunnitteilla olevia hankkeita strategian painopisteissä. Hankekartoitukseen saimme yli 100 vastausta! Työtä jatkettiin 23.-24.5. Kemin lumilinnassa, jonne kokoontui yli 30 henkilöä suunnittelemaan sisältöjä painopisteille.

Miksi tarvitsemme toimeenpanosuunnitelman strategialle?

Lue lisää »

Lapin omat TKI-luvut saatava nousuun

Lappi on tällä hetkellä yksi Suomen kuumimmista maakunnista, kun katsotaan alueelle suunniteltavia uusia investointeja. Investoinneista huokuu tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneet innovaatiot, kuten vaatejätteestä valmistettava uusiotekstiilikuitu tai vihreän metanolin tuottaminen laivaliikenteelle. Lappi on selkeästi kiinnostava ja houkutteleva investointiympäristö ja erinomaista näin.

Lue lisää »

ASFT -hanke – toimintamallia ja yhteistyötä kehittämässä

Lapin liiton rahoittama EAKR -hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) päättyi 31.5.2023. Hanke toi reilun puolentoista vuoden ajaksi tekijöitä yhteen neljästä lappilaisesta oppilaitoksesta. Tavoitteena oli kehittää yhteistyötoimintamallia sekä tiekarttaa oppilaitosten tulevaisuuden kehittämissuuntia varten sekä oppilaitosten ja lappilaisten mikro- ja pk-yritysten yhteistyön parantamiseksi. Oppilaitosten ja yritysten kesken tehdään jo paljon yhteistyötä, mutta hankkeen piloteissa yhteistyötä laajennettiin monipuolisesti eri alojen välillä. Hankkeessa ammattiopistot ja korkeakoulut tekivät myös ensimmäistä kertaa yhteistyötä näin laajassa mittakaavassa.

Lue lisää »

Älykkään erikoistumisen Community of Practise edistää innovaatioita ja yhteistyötä Euroopassa

Euroopan komission Alueiden pääosasto lanseerasi keväällä 2023 uudenlaisen kokonaisuuden tukemaan älykästä erikoistumista. Älykkään erikoistumisen Community of Practise (S3 CoP) toimii keskeisenä tiedon tuottajana ja välittäjänä koskien älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) kehittämistä ja toteuttamista. S3 CoP tarjoaa ohjausta, verkostoitumismahdollisuuksia, tukea ja vertaisoppimista innovaatioiden ja yhteistyön edistämiseksi Euroopassa.

Lue lisää »

Kohti uutta kasvua ja yhteistyötä

Tiivis ja osallistava Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaprosessi on nyt saatu päätökseen, ja nyt on aika keskittyä sen toimeenpanoon. Uusi strategia on voimassa vuodet 2023-2027. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yllättäviä muutoksia kohdattaessa strategia joka on joustava ja elää ajassa, on myös valmis muutettavaksi ennen päättymispäivää. Kaikki toivomme varmasti, että sellaisia muutoksia ei kohdattaisi seuraavan neljän vuoden aikana!

Lue lisää »

#arcticsmartness