Arctic Smart Future Technologies (ASFT)

ASFT-hankkeessa kartoitetaan Lapin oppilaitosten Industry 4.0 osaamista osana Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa.

WrightStudio, Adobe Stock

Arctic Smart Future Technologies hankkeen tuloksena tuotettiin Ardico-portaaliin Teollisuus 4.0 sivu. Sivustolla käsitellään hankkeen keskeistä teemaa teollisuus 4.0, sekä esitellään hankkeessa tuotetut yhteistyötoimintamalli ja roadmap. 

ASFT -hankkeen päätösseminaari Teknologia yhteistyön ajurina järjestettiin Kemissä Lapin AMKn tiloissa (Tietokatu 1)  3.5.2023.
Lisätietoja tapahtumasta

Tavoitteet lyhyesti

Hankkeen aikana tavoitteena on tiivistää ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen välistä poikkialaista yhteistyötä, jotta ne voivat entistä paremmin tukea lappilaisten yritysten kilpailukykyä. Lappilaiset yritykset voivat jo nykyisellään hyödyntää laajasti oppilaitosten kehittämisympäristöjä. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta olemassa olevista teknologioista sekä oppilaitosten kärkiosaamisesta. Yritykset ja oppilaitokset ottavat teknologioita haltuun yhteisten ketterien kokeilujen eli pilottien avulla. Näin voidaan tunnistaa Industry 4.0 -ajatteluun perustuvaa uutta osaamista, löytää uusia teknologioita ja niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia.   

Hankkeessa tunnistetaan oppilaitosten kärkiosaaminen uusien teknologioiden saralla. Hankkeen tuloksena kehitetään toimintamallia, jossa on otettu huomioon Lapin maakunnan alueen mikro- ja pk-yritysten erilaiset lähtötasot ja tarpeet Industry 4.0 liittyen. Parhaimmillaan toiminta parantaa maakunnan veto- ja pitovoimaa tarjoamalla selkeämmin uusiin teknologioihin liittyvät osaamiset ja resurssit yritysten kasvun tueksi.

Mikä Industry 4.0?

Teollisten vallankumousten sarjan aloitti höyrykone, seuraavaksi tuli massatuotanto ja kolmantena tietokone. Nyt olemme keskellä neljättä teollista vallankumousta, jonka teknologia keskittyy tekoälyyn, yhdistettävyyteen, automatisaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Tästä teollisesta vallankumouksesta käytetään käsitteitä Teollisuus 4.0 ja Industry 4.0. Industry 4.0, jota kutsutaan myös IIoT:ksi tai älykkääksi valmistukseksi, yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan, koneoppimiseen ja massadataan luodakseen kokonaisvaltaisen ja paremmin yhdistetyn ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät valmistukseen ja toimitusketjun hallintaan. Yksi esimerkki on älytehdas, jossa on investoitu Teollisuus 4.0 -teknologiaan, -ratkaisuihin ja -lähestymistapoihin ja hyödynnetään niitä. Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) -termiä käytetään yleensä kuluttajatuotteista puhuttaessa. Teollinen Internet (Industrial Internet of Things, IIoT) -termiä vastaavasti käytetään teollisuuden laitteiden ja järjestelmien yhteydessä. Tietoa kerätään reaaliajassa erilaisilla mittausmenetelmillä. Kerättyä tietoa analysoidaan ja hyödynnetään toimintojen automatisoinnissa, tehokkuuden lisäämisessä ja päätöksenteon apuna.

Arctic Smart Future Technologies (ASFT)

Hankeaika
1.8.2021–31.5.2023

Toteuttajat
Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia ja Lapin koulutuskeskus REDU

Budjetti ja rahoitus
Hanke kuuluu 2021 Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja saa valtion rahoitusta 541 887 €. Kokonaisbudjetti 677 359 €.

   

Hankkeen taustaa

Lapin AMK, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia ja Lapin koulutuskeskus REDU ovat kukin erikoistuneet teknologiaosaamisessaan. Lähitulevaisuudessa ne pystyvät vastaamaan yritysten Industry 4.0 -kehittämistarpeisiin yhteisellä, älykkääseen erikoistumiseen perustuvalla työnjaolla ja arvoketjuihin pohjautuvalla palvelumallilla, joka perustuu osaamisen jakamiseen ja resurssien viisaampaa käyttöön. Toimintamallia kehitetään oppilaitosten yhteisessä Arctic Smart Future Technologies -hankkeessa.

Tapahtumat

ASFT-hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia kuten työpajoja sekä etäesittelytilaisuuksia. Tapahtumakohtaiset tiedot löydät alta:

Hankkeessa toteutuneet yrityspilotit
Julkaisut

Lisätietoja: 

Heli Laitinen
Projektipäällikkö
Lapin Ammattikorkeakoulu
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Paula Roinesalo
Projektipäällikkö
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
paula.roinesalo(at)redu.fi

Irja Palo
Projektipäällikkö
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen
Projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi