Yhteistyöterveisin, Arctic Smart Future Technologies – Pilotit esillä Arctic Design Weekillä 2023

Neljä lappilaista oppilaitosta yhteen tuonut hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) oli mukana 15-juhlavuottaan viettävällä Arctic Design Week:llä Rovaniemellä. Hanketta eritoten ketterien kokeilujen eli yrityspilottien kautta esittelevä kokonaisuus oli koottuna Sampokeskukseen Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelmaa esittelevän Showroomin yläkertaan. Tilassa olivat esillä myös hankkeet ILO – Innovoidaan Lapissa taiteen ja muotoilun keinoin sekä Lapland Robotics. Tapahtuma oli avoinna 22.-26.3.2023.

Kirjoittaja

Katri Konttinen

Jaa somessa
Kuva 1. ASFT -hankkeen esittelymateriaalia. Näyttelyn visuaalisen ilmeen oli suunnitellut Tanja Heape. Kuva Krista Kuusela 2023.

Viiden päivän aikana tilassa vieraili sekä kotimaisia että ulkomaisia vierailijoita. ASFTn hanketiimi oli paikalla kertomassa hankkeesta eri kokoonpanojen voimin. Viiteen päivään mahtui keskustelua hanketoiminnasta, oppilaitosten välisestä yhteistyöstä sekä eritoten yrityspiloteista ja niiden tuloksista. Lisäksi päivien aikana järjestettiin matalan kynnyksen demoja, joissa esiteltiin hankkeissa tuotettuja sovelluksia sekä hankittuja laitteistoja.

Hankkeessa on työskennelty viiden pilotin parissa; ruokatulostuksen pilotissa tarkasteltiin 3D-tulostuksen sekä materiaalien tarjoamia vaihtoehtoja personoitujen suklaamuottien valmistuksessa (mukana Choco Deli, REDU, Lappia ja Lapin yliopisto). Lisättyyn todellisuuteen kaivosteollisuudessa keskittyvässä pilotissa on lähdetty suunnittelemaan AR-laseilla ja älypuhelimella toimivaa, maastotöitä helpottavaa suunnistussovellusta (mukana GeoVisor, Lapin AMK ja Lapin yliopisto). Digitaalista kaavoitusta sekä 3D-malleja hyödyntävässä vaatetuksen pilotissa syntyi digitaalisiin kaavoihin perustuvia prototyyppejä, jotka viedään seuraavassa vaiheessa virtuaalimaailmaan (mukana Paapero, Pirita Design, REDU, Lappia ja Lapin yliopisto). Hitsauksen pilotissa kerättiin dataa pätevyyskokeista ja keskityttiin työntekijöiden osaamiseen sekä osaavan työvoimaan koulutukseen. (mukana Kantojärven Metalli, Lapin kone- ja hitsauspalvelu, BKWeld, Geonex, Lappia, Lapin AMK sekä REDU). Koneoppimisen pilotissa suunnitellaan katujen vaurioituneisuuden kartoitukseen tekoälyä hyödyntävää ohjelmaa (mukana Marjetas, Lapin AMK ja Lapin yliopisto). Piloteissa on pidetty tasaisesti seurantapalavereja, joissa on tarkasteltu pilottien etenemistä ja saatu palautetta mukana olevilta yrityksiltä. Pilotit ovat tarjonneet mukana oleville opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä todellisten asiakkaiden kanssa, joka vahvistaa opiskelijoiden ammattitaitoa ja antaa eväitä valmistumisen jälkeiseen työelämään.

Kuva 2. Esittelytilaan oli koottu ASFT -hankkeen pilottien esittelyt. Paula Roinesalo esittelee elintarvikepilottia. Kuva Krista Kuusela 2023.

Oppilaitosten välinen sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ovat olleet keskiössä piloteissa, joissa lappilaiset mikro -ja pk-yritykset ovat tarpeidensa suuntaisesti testanneet oppilaitoksista löytyviä teknologioita sekä osaamista.

Piloteista oli koottu esittelyjä varten taustoittavat infokortit, joiden lisäksi esillä oli piloteissa valmistuneita tuotteita kuten vaatetuspilotin vaatekappaleet sekä työstövaiheita esittelevää materiaalia kuten koneoppimisen pilotin vertaisoppimista eli benchmarkkaustyötä tai hitsauspilotissa toteutettu hitsauskoekappale. Elintarvikepilotin osalta katsoja pääsi tarkastelemaan 3D-malleja myös puhelimella luettavien QR-koodien kautta.

Kuva 3. 3D-malli suklaaleimasimesta. 3D-malli ja kuva Vilma Sillanpää 2023.
Kuva 4. Elintarvikepilotissa tehtyjä malleja oli esillä tilassa. Kuva Vilma Sillanpää 2023.

Oppilaitosten korkeatasoista osaamista oli esitelty monesta näkökulmasta ja eritoten piloteissa syntyneet tuotteet herättivät vierailijoiden kiinnostusta. Pilottien monipuolisuus herätti myös keskustelua ja toi hyvin esille lappilaisten oppilaitosten laaja-alaista osaamista. Tapahtuman aikana kerättiin myös vierailijoiden ajatuksia siitä, miten teknologia voisi tukea lappilaisten yritysten toimintaa.

Hanketiimi on ollut aktiivisesti mukana esittelemässä ASFT:tä erilaisissa tapahtumissa eri puolilla Lappia. Tapahtumat ovat tarjonneet hyvän väylä viestiä hankkeesta, sen tavoitteista sekä hankkeessa tehtävästä työstä.  Hankkeen päätösseminaari järjestetään 3.5. Kemissä, jossa tuodaan pilottityön ohella esille hankkeessa työstettyä tiekarttaa (roadmap) sekä yhteistyötoimintamallia.

Pilotit ovat konkreettisesti osoittaneet miten monipuolisesti ammatti -ja korkeakoulujen välillä voidaan tehdä yhteistyötä, jossa oppilaitoksista löytyvät teknologiat ja osaaminen eivät kilpaile toistensa kanssa vaan tukevat toisiaan muodostaen monipuolisen osaajien joukon. Yhteistyön kautta voidaan lisätä tietoisuutta oppilaitoksista oppilaiden ja opiskelijoiden suuntaan, joka saattaa osaltaan vaikuttaa nuorten opintopolkujen suunnitteluun. Pilotoinnit tähtäävät myös hankkeen näkökulmasta kohti yhteistyötoimintamallia, joka rakentuu osaksi tuotettavaa tiekarttaa.

Voit lukea ASFT-hankkeesta lisää täältä: https://arcticsmartness.fi/arctic-smart-future-technologies-asft/

Lisätietoja: 

Heli Laitinen
Projektipäällikkö
Lapin Ammattikorkeakoulu
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Paula Roinesalo
Projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
paula.roinesalo(at)redu.fi

Irja Palo
Projektipäällikkö
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen
Projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi