Teknologia 22 -messuilta inspiraatiota lappilaisten oppilaitosten teknologiseen osaamiseen ja valmiustasoon

Arctic Smart Future Technologies-hankkeen (ASFT) työryhmä teki toukokuun alussa benchmarkkausmatkan Helsinkiin Teknologia 22-messuille. Benchmarkkaus on osana hankkeen selvitystyötä ja tukee oppilaitosten yhteisen toimintamallin kehittämistä. Messuille lähdettiin hakemaan inspiraatiota uusista teknologioista sekä katsomaan millaiset teknologiat, teknologiset ratkaisut sekä niiden soveltamisalueet voisivat tukea oppilaitosten osaamista.

Jaa somessa
ASFT:n hanketiimi messujen ensimmäisenä päivänä.

Kolmeen messupäivään mahtui lukuisia esityksiä ja puheenvuoroja, tutustumista näytteilleasettajiin sekä työryhmän välistä keskustelua oppilaitosyhteistyön kehittämisestä messujen innoittamana. Messuhallissa oli esillä teknologiayrityksiä sekä oppilaitoksia, ja tapahtumatiedotteen mukaan messuille oli mukana yli 400 yritystä. Esitykset pyörivät viidellä lavalla ja ohjelmaa riitti aamusta pitkälle iltapäivään. Kolmen vuoden tauon jälkeen järjestetyt Teknologia-messut olivat ensimmäinen ammattitapahtuma pandemian jälkeen.

Hankkeen näkökulmasta oppilaitosten esitykset tarjosivat hyvää vertailukohtaa lappilaisten oppilaitosten teknologiseen osaamiseen ja valmiustasoon. Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla (Jamk) ja Savonia-ammattikorkeakoululla on panostettu laajasti 3D-osaamiseen sekä robotiikkaan ja oppilaitokset tekevät yritysyhteistyötä laboratorioitaan hyödyntäen. 3D-tulostuksessa hyödynnetään jo paljon robotiikkaa esimerkiksi Savonialla.

3DStep Oyn messuosastolla oli esillä erilaisia materiaalisia vaihtoehtoja 3D-tulostukselle.

Puheenvuoroissa kerrottiin mitä oppilaitokset voivat tarjota alueen yrityksille esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Eritoten 3D-tulostukseen, hitsauksen automatisointiin, robotiikkaan ja yhteistyörobotteihin eli cobotteihin (collaborative robots) keskittyvät esitykset herättivät kiinnostusta ASFT-ryhmän kesken. Robottien käyttöönottaminen yrityksessä mielletään usein johtavan henkilöstön vähentämiseen, vaikka todellisuudessa tilanne on päinvastainen; yhteistyörobotit keskittyvät tekemään yksinkertaisempia, jatkuvaa toistoa ja usein rasitusvammoja aiheuttavia tehtäviä, jolloin työntekijät vapautuvat vaativampiin tehtäviin. Tämä voisi rohkaista yrityksiä ottamaan rohkeammin robotiikkaan osaksi tuotantoa.

Suomalaisista oppilaitoksista löytyy korkeatasoista osaamista ja yhteistyötä voisi tehdä enemmän myös maakuntarajojen yli. Jamkin lehtorin Juho Riekkinen korosti puheenvuorossaan uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisen merkitystä robotiikan osaamisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Robotiikka voi tuoda uusia näkökulmia opetukseen ja esimerkiksi yhteistoiminnalliset robottisolut voivat nostaa esille suunnittelutyössä turvallisuuteen liittyviä seikkoja, joita muuten ei huomattaisi.

Yrityspuheenvuorojen ja näytteilleasettajien osalta ASFTn näkökulmasta keskeisiksi valikoituivat robotiikkaa, puettavaa teknologiaa, kestävää kehitystä sekä 3D-työstöä käsittelevät puheenvuorot sekä messuständit. Messukäynti tarjosi monipuolisen kattauksen uusista teknologioista sekä niiden soveltamismahdollisuuksista.

Matti Vappula Kauko Oysta esitteli päälle puettavan teknologian mahdollisuuksia

Hankkeessa tuotetaan yhteinen toimintamalli sekä tiekartta (roadmap), joiden näkökulmasta messut olivat erittäin antoisat. Erilaisten teknologisten- ja yhteistyömahdollisuuksien hahmottaminen ja käytännön esimerkit yritysten kanssa tehdyistä piloteista viestivät oppilaitosten ja yritysten välisestä onnistuneesta yhteistyöstä. Tuotettavan tiekartan tavoitteena on hankkeen päätyttyä ohjata oppilaitosten keskinäistä työnjakoa ja hankintoja.

Lappilaisista oppilaitoksista löytyy laadukasta osaamista. Oppilaitosten välisen yhteistyön kautta voidaan tarjota opiskelijoille ymmärrystä osaamisen soveltamisesta eri aloilla sekä tarjota palveluita yhteistyötä etsiville yrityksille.

Oppilaitosten välisen yhteistyön tuloksia on myös tärkeää tuoda esille. ASFT-hankkeessa oppilaitosyhteistyönä toteutettavien yrityspilotointien tuloksia tullaan esittelemään mm. etäesittelytilaisuuksien muodossa hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Messut ja erilaiset tapahtumat voisivat tarjota alustan esitellä oppilaitoksissa tehtävää yhteistyötä oppilaitosten osaamiskärkiä unohtamatta. Yhteistyön esittely avaisi myös opiskelupaikkaa pohtiville nuorille sekä opiskelijoille oppilaitoksista löytyvää osaamista ja voisi laajentaa yhteistyön mahdollisuuksia jo opiskeluvaiheessa.

ASFT-hankkeessa on tähän mennessä työstetty kartoitusta oppilaitosten teollisuus 4.0 mukaisesta osaamisesta ja teknologioista osana selvitysvaihetta, suunniteltu syksyllä käynnistyviä yrityspilotointeja sekä järjestetty teollisuus 4.0 teemainen webinaari lappilaisille yrityksille. Messut antoivat hyviä eväitä jatkaa oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä.

ASFT-hankkeesta voit lukea lisää täältä: https://arcticsmartness.fi/arctic-smart-future-technologies-asft/

Lisätietoja:

Heli Laitinen
Projektipäällikkö
Lapin Ammattikorkeakoulu
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Elina Ahola
Projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
elina.ahola(at)redu.fi

Irja Palo
Projektipäällikkö
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen
Projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi

Suosittelemme