Älykkään erikoistumisen Community of Practise edistää innovaatioita ja yhteistyötä Euroopassa

Euroopan komission Alueiden pääosasto lanseerasi keväällä 2023 uudenlaisen kokonaisuuden tukemaan älykästä erikoistumista. Älykkään erikoistumisen Community of Practise (S3 CoP) toimii keskeisenä tiedon tuottajana ja välittäjänä koskien älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) kehittämistä ja toteuttamista. S3 CoP tarjoaa ohjausta, verkostoitumismahdollisuuksia, tukea ja vertaisoppimista innovaatioiden ja yhteistyön edistämiseksi Euroopassa.

Jaa somessa

Yhteisö tarjoaa laajan valikoiman palveluja älykkään erikoistumisen strategioiden käytännön toimijoille ja aiheesta kiinnostuneille. S3 CoP huomioi esiin tulleet tarpeet ja tarjoaa ratkaisuja kaikilla älykkään erikoistumisen strategioiden kannalta merkityksellisillä osa-alueilla painottuen erityisesti strategioiden toimeenpanoon.

Yksi S3 CoP:n palvelukokonaisuuksista keskittyy politiikkatasolle (policy level). Tämän alle on koottu asiantuntijaryhmä (S3 Expert group), jonka tavoitteena on kehittää älykkään erikoistumisen käsitteitä ja tukea älykkään erikoistumisen politiikan suunnittelua ja toteutusta. Kolmen eri työryhmän (working groups) jäsenet jakavat hyviä käytäntöjä innovaatioiden levittämisen, alueiden välisen yhteistyön ja elinkeinojen uusiutumisen parissa ja jakavat tietoja koko yhteisölle.

Toinen palvelukokonaisuus on tuki, jossa korostuu erityisesti alueiden väliset älykkään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet ja niille suunnatut tukitoimenpiteet. Parhaillaan kumppanuuksissa ollaan valitsemassa kolmea tukitoimea kahdeksasta tarjolla olevasta. Lappi on mukana kahdeksassa temaattisessa kumppanuudessa. Yhteisössä on myös tarjolla räätälöityä tukea alueille.

Kolmantena palvelukokonaisuutena S3 CoP tarjoaa erilaisia kohtaamispaikkoja, kuten uudet nettisivut ja erilaisia online- ja live-tapahtumia. Tällä pyritään lisäämään yhteisön jäsenien aktiivista osallistamista ja saamaan yhteisön jäsenet mukaan päätöksentekoon, toimintaan tai keskusteluun.

Lisätietoa voit lukea S3 Community of Practise:n nettisivuilta: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/s3-community-of-practice/community_of_practice_en

Lisätietoja:

Kaarina Mäcklin
Lapin liitto