Lapin teollisuusyritysten iltapäivä

Minulla on ollut ilo olla lähellä Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaa menneen talven aikana ja edelleen sen toimeenpanon suunnittelun edetessä. Tämän kokemuksen jälkeen ymmärrykseni kokonaisuudesta on varmasti erilainen, kun palaan toimijaksi Lapin TKI-ekosysteemiin.

Aika

19.9.2023 14.00-17.30

Paikka

Park Hotel Tornio
Itäranta 4
Tornio

Kenelle

Lapissa toimiville teollisuuden pk-yrityksille

Ilmoittautuminen 15.9.2023 mennessä

Tekstiä

Lisätietoja

Heino Vasara, Lapin Ely-keskus
heino.vasara@ely-keskus.fi

Paula Heikkilä, Lapin liitto
paula.heikkila@lapinliitto.fi

Lapin menestyminen tulevaisuudessa perustuu yritysten kasvulle, osaamiselle ja innovaatioille. Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys yritysten tuottavuuden kasvussa sekä toimialojen uudistumisessa.

Lappilaisista yrityksistä vain 15% tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa ja yhteistyöstä 38 % on uusien tuotteiden, teknologioiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseen liittyvää kehitystyötä. Yritykset odottavat TKI-yhteistyöltä etenkin osaamisen vahvistamista, ajankohtaista tietoa markkinoista ja tulevaisuuden trendeistä sekä tietoa uuden teknologian käyttöönoton mahdollisuuksista. (Lapin yritysbarometri 2022)

Lappilaisten yritysten ja TKI-organisaatioiden (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, ammatilliset oppilaitokset) yhteistyötä on syytä entisestään vahvistaa ja yrityksillä onkin selkeästi kiinnostusta TKI-organisaatioiden kanssa tehtävää yhteiskehitystä kohtaan. Kutsumme lappilaisia teollisuusyrityksiä viettämään iltapäivää kanssamme Tornioon ja keskustelemaan siitä, miten yritykset voivat hyödyntää alueella tehtävää soveltavaa tutkimusta, kehittämisympäristöjä sekä kehittämishankkeita liiketoiminnan kehittämisessä.

Tuomme iltapäivään tarjolle vihreän ja digitaalisen teollisuuden osalta kärkiosaamisemme, johon pääset vapaamuotoisesti tutustumaan iltapäivän aikana. Tilaisuudessa on myös tavattavissa yritysrahoituksen asiantuntijoita.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin kauppakamari, Lapin ammattikorkeakoulu, REDU, Lappia ja Business Tornio.

OHJELMA

14.00-14.15 Avauspuheenvuorot

Liisa Ansala, Lapin kauppakamari
Pertti Lamberg, AA Sakatti Mining

14.15-14.45 Näkökulmia vihreän kehityksen investointiohjelmaan ja rahoituksia teknologiaratkaisuihin – tavoitteena vihreästä siirtymästä konkreettisia toimia Lapin pk-yrityksille
Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus

Helena Soimakallio toimii sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtajana, että Teknologiateollisuuden toimintaympäristöjohtajana. Helenalla on liki 30 vuoden työhistoria energiateollisuudesta sekä kiinteistö- ja rakennusalalta.

14.45-15.15 H2 Green Steel -projektikatsaus (via Teams)
Nils Lindh, Boden Business Agency

The plant in Boden will be the first large-scale green steel plant in the world, with investments in the region of €50 billion. The green steel plant will be supplied with hydrogen from one of the world’s largest hydrogen plants, in a fully integrated, digitalized, automated and sustainable production facility.

15.15-15.45 Kaunis Iron -tilannekatsaus
Hans Henriksson, Kaunis Iron

15.45-16.00 Kiertohiilen mahdollisuudet vihreässä siirtymässä
Juha Roininen, Carbon Balance Finland  Oy

Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla

16.00-17.15 Lappilaisten TKI-organisaatioiden osaaminen yritysten käyttöön

Maakunnan TKI-asiantuntijat ovat tavattavissa TKI-pöydissä seuraavissa teemoissa:

Älykkäät logistiikkaratkaisut

Älykkäät logistiikkaratkaisut -pöydässä käydään keskustelua vaihtoehtoisiin voimansiirtolaitteisiin sekä reittisuunnitteluun liittyen. Millaisia ovat älykkäät kuljetus- ja reittisuunnittelun välineet? Asiantuntijat pohtivat kanssanne miten varmistetaan synergiat ja millä työkaluilla kuljetusyritykset voivat optimoida omaa toimintaa

Tapaat pöydässä seuraavat asiantuntijat:

 • Teemu Saralampi, REDU Edu
 • Kati Röntynen, Lappia
 • Pertti Rauhala, Lapin amk

Modernit valmistus- ja tuotantomenetelmät

Modernit valmistus- ja tuotantomenetelmät -pöydässä keskustellaan uusista ja innovatiivisista menetelmistä, joita kehittämällä,  käyttöönottamalla ja hyödyntämällä tuotannollista toimintaa on mahdollista muuttaa energiatehokkaampaan, turvallisempaan ja joustavampaan suuntaan. Pöydässä pohditaan, millaisia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi teollisuus 4.0 teknologioiden, robotiikan tai lisäävän valmistuksen käyttöönotto voisi yritykselle tarjota.

Tapaat pöydässä seuraavat asiantuntijat:

 • Ville Kanto, Lapin AMK
 • Lauri Kantola, Lapin AMK
 • Jani Harju, Lappia

Uudet energiajärjestelmät ja vähähiilisyys

Energiamurros on käsillä ja uutisointi aiheesta on laajaa,. Tule keskustelemaan ja kuulemaan mitä alueella on menossa nyt ja tulevaisuudessa. Samalla voimme pohtia erilaisten yritysten polkua kohti vähähiilisyyttä ja sitä miten se voidaan toteuttaa juuri sinun yrityksessäsi.

Tapaat pöydässä seuraavat asiantuntijat:

 • Sampsa Vuori, Digipolis
 • Janne Rautio, Digipolis
 • Aila Petäjäjärvi, Lapin amk

Kiertotalous ja uudet raaka-aineet

Kiertotalous ja raaka-aineet -pöydässä käydään läpi esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleista ja esitellään liiketoimintamalleja hyödyntäviä yrityksiä. Pöydässä käydään keskustelua siitä, kuinka kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntämällä voidaan vaikuttaa yritystoiminnan kasvuun, luoda kilpailuetua ja vähentää yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Tapaat pöydässä seuraavat asiantuntijat:

 • Sanna Tyni, Lapin AMK
 • Miikka Laitinen, Business Tornio
 • Matti Yliniemi, Lappia

17.15-17.30 Yritysrahoituksen ajankohtaiset

Yritysrahoituksen asiantuntijat kertovat yritysrahoituksen ajankohtaisista sekä vastaavat yritysten kysymyksiin rahoitukseen liittyen (Menti)

Tiina Pelimanni, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muut tapahtumat