Seutukunnallinen kansainvälistymisen yhteistyöryhmä Team Sixpack

Vahva maakunnallinen ja rajat ylittävä yhteistyö on nimensä
mukaisesti Seutukunnallisen kansainvälistymisen yhteistyöryhmän ytimessä. Tuttavallisemmin tätä kuuden seutukunnan muodostamaa ryhmää kutsutaan nimellä Team Sixpack.

Tiiviillä yliseutukunnallisella yhteistyöllä voidaan kasvattaa Lapin
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten verkostojen toimintaan ja rahoitushakuihin. Team Sixpackin toimien tavoitteena onkin tukea sekä alueellisia että kansainvälisiä kehitystoimia ja tähdätä kohti vahvempaa kansainvälisen rahoituksen kotiuttamista.

Vuonna 2021 ryhmän organisoitumista koordinoi Lapin liiton
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke.

Lue lisää blogikirjoituksesta!

Jäsenet:

Pohjois-Lapin seutukunta

Yrittäjäedustaja
Miia Kärnä
Varajäsen
Vuokko Mikkola
Kuntaedustaja
Johanna Mikkola
Varajäsen 
Samuli Mikkola

Itä-Lapin seutukunta

Yrittäjäedustaja
Anna-Kaisa Luoma-Aho
Varajäsen
Tauno Luukinen
Kuntaedustaja
Dina Solatie
Varajäsen 
Mika Tenhunen

Rovaniemen seutukunta

Yrittäjäedustaja
Johanna Niemelä
Varajäsen
Eija Lange
Kuntaedustaja
Tuula Rintala-Gardin
Varajäsen 
Mikko Pöykkö

Kemi-Tornion seutukunta

Yrittäjäedustaja
Tommi Juntikka
Varajäsen
Martti Kankaanranta
Kuntaedustaja
Sari Moisanen
Varajäsen
Marko Alamartimo

Tornionlaakson seutukunta

Yrittäjäedustaja
Päivi Heikkala
Varajäsen
Mika Vanhapiha
Kuntaedustaja
Eero Ylitalo
Varajäsen
Toni Kraatari

Tunturi-Lapin seutukunta

Yrittäjäedustaja
Minna Back-Tolonen
Varajäsen
Pertti Hettula
Kuntaedustaja
Veli-Matti Hettula
Varajäsen
Katariina Palola

Muut jäsenet

Lapin yliopisto
Harri Malinen
Lapin liitto
Kaarina Mäcklin
Lapin liitto
Mika Riipi
Lapin liitto
Päivi Ekdahl
Lapin liitto
Heli Knutars

Lapin AMK

Varsinainen jäsen
Ville Rauhala
Varajäsen
Raimo Pyyny

Lapin Kauppakamari

Varsinainen jäsen
Liisa Ansala
Varajäsen
Hanna Baas

Vuoden 2022 kokousaikataulu:

19.01.2022
17.02.2022
17.03.2022, Rovaniemi
Kesäkuu livekokous, Kemi-Tornion seutukunta
Syyskuu livekokous, Itä-Lapin seutukunta
Joulukuu livekokous, Tunturi-Lapin seutukunta