Uusia digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialalle Active Arctic -hankkeessa

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla niin uuden hyvinvointialue-uudistuksen kuin koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan ja ilman digitalisaation haltuunottoa yritykset eivät pitkässä tähtäimessä pärjää kilpailevilla markkinoilla. Digitalisaation haltuunotto vaatii uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista sekä palveluiden yhteensovittamista.

Jaa somessa

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut on arktisen matkailun lisäksi toinen Rovaniemen uuden Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen isoista kärkiteemoista. Tulevaisuuden hyvinvointipalveluihin halutaan panostaa entistä enemmän, etenkin liikunnan ja urheilun saralla. Rovaniemen kaupungilla on vahva tahtotila panostaa hyvinvointipalveluihin tarjoamalla eri yksiköiden, kuten Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston vahvaa osaamista ja toimia kokeilu- ja pilotointialustoina yrityksille. (Rovaniemen kaupunki, 2021.)

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston Active Arctic -hankkeessa huomioimme erityisesti Lapin pitkät etäisyydet ja pyrimme selvittämään ratkaisuja, joilla voitaisiin tukea hyvinvointipalveluiden saatavuutta. Toisena tärkeänä tavoitteena on nostattaa pk-yritysten digitalisaatioastetta sekä edistää uusien startup-yritysten syntymistä hyvinvointialalla. Tunnistettuihin tarpeisiin haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja sekä toimintamalleja yhdessä lappilaisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa testataan ja kehitetään teknologisia ratkaisuja palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan Digitaalisten innovaatiohubien (DIH) toiminnan roolia tässä. Hankkeessa mukana oleville toimijoille tuotetaan digitaalinen portfolio, joka pitää sisällään toimijoiden palveluiden kuvaukset, roolit ja tarpeet sekä digitaalisten palveluiden tuottamismallin.

Hyvinvointi-, terveys-, ja IT-alojen yrittäjät, yrittäjäksi aikovat sekä hyvinvointialan julkisen sektorin toimijat ovat tervetulleita jakamaan ideoita ja kokemuksiaan liittyen hyvinvointialan digitalisaatioon sekä hyvinvointialan digitaalisen innovaatiohubin rakentamiseen Lappiin hankkeen työpajoissa syksyllä 2022 aikana.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankeaika on 1.8.2021–31.8.2023.

Kiinnostaako sinua osallistua hankkeen työpajoihin tai kuulla lisää hankkeen toiminnasta?

Ota yhteyttä:

Ella Björn
projektipäällikkö
Lapin yliopisto
ella.bjorn (at) ulapland.fi

Tuuli Tikkanen
projektipäällikkö
Lapin AMK
(koordinaattori)
tuuli.tikkanen (at) lapinamk.fi

Hankkeen tapahtumia voit seurata myös hankkeen Instagramissa.

Suosittelemme