Uudesta käsikirjasta tukea kansainväliseen projektitoimintaan

Marraskuussa 2022 julkaistu EU Project Planning and Management Handbook tarjoaa kansainväliseen projektitoimintaan käytännön tukea. Käsikirja kattaa koko projektin elinkaaren, listaa keskeisimmät askeleet, lopputulokset ja kussakin vaiheessa tehtävät päätökset.

Jaa somessa

” Meidän EU-hanketoiminnan käsikirjamme on erittäin tiivis mutta samalla kaikki keskeiset askeleet ja työkalut kuvaava opas, joka lähestyy aihetta nimenomaan hakijan näkökulmasta, kertoo asiantuntija ja projektisuunnittelija Eeva Helameri Lapin ammattikorkeakoulusta. Käsikirja on käytännön apu toteuttajalle, jotta projektien suunnittelu ja toteutus olisi mahdollisimman helppoa ja tehokasta.”

Kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan maiden välille yhtenäinen lähestymistapa. EU Project Planning and Management Handbook lähestyy projektitoimintaa Euroopan komission hyödyntämän Project Cycle Managementin eli projektisyklin kautta.  Sen keskeinen idea on vaiheesta toiseen eteneminen tiettyjen askeleiden kautta. Käsikirjassa korostetaan myös sitä, että kansainväliset EU-hankkeet toteutetaan yhteistyössä partnereiden kesken, jo ideointivaiheesta lähtien.

Tavoitteena kansainvälisen projektiosaamisen kasvattaminen

EU Project Planning and Management Handbook tehtiin osana Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS –hanketta (ESR). Käsikirjan lisäksi hankkeessa  toteutettiin Kansainvälisen projektitoiminnan pilottikoulutus, johon osallistui noin kolmekymmentä lappilaista hanketoimijaa monista eri organisaarioista.

” Olen opettanut kansainvälistä hanketoimintaa yli 20 vuotta, ja tarve tällaiselle tiiviille, silti kattavalle ja helppokäyttöiselle käsikirjalle on noussut esiin opiskelijoiden keskuudesta, toteaa lehtori Anzelika Krastina Lapin ammattikorkeakoulusta. Erityisesti KATOS-hankkeen pilottiopiskelijoiden ideat, tarpeet ja palautteet ovat olleet tärkeässä roolissa käsikirjaa työstettäessä.”

EU Project Planning and Management Handbook julkistettiin Nordic Matchmaking Event for International Projects –tapahtumassa Rovaniemellä 17.11.2022.

Hankeinfo:

Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS on kolmivuotinen (2020–2022) hanke, jonka toteuttajat ovat Lapin AMK ja Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 491 350 €, josta ESR- ja valtion rahoitus on 393 080 €.

Lisätietoja:

EU Project Planning and Management Handbook by Lapin AMK – Issuu
Publications – Lapland UAS (lapinamk.fi)
www.kv-projektiosaaminen.fi

Projektipäällikkö Eija Raasakka, eija.raasakka@lapinamk.fi, 0407098160
Asiantuntija Eeva Helameri, eeva.helameri@lapinamk.fi, 040 6195662