Toimintaympäristön muutokset luovat mahdollisuuksia ja vaativat vahvoja panostuksia TKI-toimintaan

Toimintaympäristön muutosvauhti otti arvaamattomia loikkia helmikuussa Venäjän aloitettua sodan Euroopassa. Kolmessa kuukaudessa rautaesirippu on jälleen laskeutunut Suomenkin itärajalle, inflaatio laukkaa ja korot ovat nousussa, logistiikkaketjut natisevat ja globaalin ruokakriisin uhka leijuu yllä. Aluekehittäjän näkökulmasta pahinta tilanteessa ei ole muutosten nopeus vaan arvaamattomuus; emme yksinkertaisesti voi ennakoida, millaisia haasteita edessämme ovat seuraavan kolmen kuukauden aikajänteellä puhumattakaan tulevista vuosista.

Kirjoittaja

Mika Riipi
Maakuntajohtaja
Lapin liitto

Jaa somessa

Jo nyt kuitenkin voi todeta, että kansainvälisessä työssä tapahtuu vahva uudelleenpainotus. Eurooppalainen arvoyhteisö on kokenut renessanssin ja Venäjän fossiilienergiariippuvuudesta irtaantuminen ohjaa voimakkaaseen yhteistyöhön niin valtioita, alueita kuin muitakin eurooppalaisia toimijoita. Tulemme lähitulevaisuudessa Euroopassa tarvitsemaan toisiamme enemmän kuin koskaan ja Lapilla yhdessä pohjoisen Skandinavian kanssa on paljon annettavaa koko Euroopalle. Ei pelkästään kriittisiä mineraaleja ja uusiutuvaa energiaa vaan myös osaamista, innovaatioita ja uutta teknologiaa yhteisten haasteiden selättämiseksi.

Lapille tarjolla sillanrakentajan rooli

Lappi voi olla tässä kriisissä monella tapaa voittaja. Ilman Lappia Suomi on saari ja uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa katseet kääntyvät pohjoiseen jo pelkästään huoltovarmuuden näkökulmasta. Ennakoin myös uutta, vahvaa tulevaisuutta Pohjois-Kalotin yhteistyölle. Paljon vaalittu Barents -yhteistyö on tullut tiensä päähän ja jossakin vaiheessa vanhat rakenteet on hylättävä ja ryhdyttävä rakentamaan uutta. Lapille tässä on tarjolla sillanrakentajan rooli muun Suomen ja Pohjois-Kalotin välillä, onpa kyse uudesta logistiikasta, uusista rahoitusvälineistä tai vihreän siirtymän teollisesta vallankumouksesta.

Myös uusia avauksia voi olla edessämme. Transatlanttisten suhteiden vahvistuminen voi vahvistaa tai jopa luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin muille toimijoille yli Atlantin. Myös Aasian tilanne on mielenkiintoinen – blokkiutuvassa maailmassa on mielenkiintoista pohtia, millainen on mahdollinen Aasia ilman Kiinaa? Matkailun näkökulmasta kysymys on tietenkin elintärkeä, mutta myös muut yhteistyömahdollisuudet voivat asettua uuteen asentoon.

Tässä muutosten hirmumyrskyssä olemme siis aloittamassa uutta EU:n ohjelmakautta ja uudistamassa myös omaa älykkään erikoistumisen strategiaamme. Alkuperäiset tavoitteet ovat kuitenkin edelleen vakaasti paikoillaan; innovaatiojärjestelmämme vahvistaminen ja sen kytkeminen entistä vahvemmin kiinni elinkeinoelämämme tarpeisiin, osaamisen kehittäminen ja kokoaminen sekä voimakas panostaminen TKI -toimintaan. Vahva historia Eurooppa -yhteistyössä ja Pohjois-Kalotin tasolla luovat hyvän pohjan tulevaisuuteen ja uudet avaukset niin Atlantin yli kuin Aasiaan voimme nähdä valtavina mahdollisuuksina. Uudessa geopoliittisessa tilanteessa Lappi voi olla voittaja – parhaiten varmistamme se kuitenkin tekemällä kaiken osaaminen edellä!

Suosittelemme