SuperEcosystem Pohjois-Savossa mahdollistaa eri klustereiden ja organisaatioiden siirtymisen siilomaisesta toiminnasta toimirajoja ylittävään yhteistyöhön

Pohjois-Savossa vaikuttava SuperEcosystem on ECCP:n (European Cluster Collaboration Platform) sertifioima metaklusteri. Se on toinen suomalainen ja Euroopan mittakaavassa 23 klusteri, jolla on edellä mainittu ECCP-status. SuperEcosystem tarjoaa jäsenilleen pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja EU:n rahoitusinstrumentteja hyödyntäviin ohjelmiin. Superekosysteemin taustalla on maakuntaliiton älykkään erikoistumisen vahvuusaluelinjaukset.

Jaa somessa

SuperEcosystem:ssä on mukana yhdeksän ekosysteemiä, joilla on kaikkiaan yli 200 jäsentä. Jäsenet ovat yrityksiä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia jne. Mukana olevat klusterit ovat Agri-food Cluster, Bio and Circular Cluster, Energy Cluster, Machine and Materia Technology, Kuopio Health Co-Op., Kuopio Water Cluster, DigiCenterNS, Business Center Pohjois-Savo sekä Finance and Law Ecosystem. Näistä DigiCenter, BusinessCenter sekä Finance and Law Ecosystem ovat luonteeltaan vahvasti horisontaaleja, poikkileikkaavia mahdollistajia.

Tarkoitus

Perimmäinen tarkoitus on luoda alueellista kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuoda yhteen oppi- ja tutkimuslaitoksia, julkisia toimijoita sekä alueella toimivia yrityksiä ja saada hyödynnettyä näiden resursseja ja tietämystä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Tavoite on mahdollistaa ja helpottaa eri klustereiden ja organisaatioiden siirtymistä siilomaisesta toiminnasta toimirajoja ylittävään yhteistyöhön. Julkisia toimijoista ja tutkimuslaitoksista mukana on mm. Itä-Suomen yliopisto, Savonia Ammattikorkeakoulu, Savon Koulutuskuntayhtymä, Geologian tutkimuslaitos, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vuoden 2021 alussa alkanutta projektia koordinoi Savonia Ammattikorkeakoulu. Projekti kestää kesäkuun loppuun 2023.

Toimintamalli

SuperEcosystem:llä on kolmiportainen lähestymismalli ekosysteemeidensä toimintojen kehittämiseen. Aloitamme varmistamalla, että ekosysteemit ymmärtävät strategian roolin ja merkityksen. Seuraavaksi autamme ja tuemme ekosysteemeitä oman strategiansa, palvelutuotteistuksena sekä brändin ja viestinnän rakentamisessa. Kolmannessa vaiheessa tuemme ekosysteemeitä heidän toimenpiteissään ja käymme iteraatiokierroksia strategian ja toimintasuunnan varmistamiseksi.

SuperEcosystem toteuttaa toisiinsa vahvasti kytkeytyviä työpajoja ekosysteemeiden tukemiseksi. Kehittämisprosessissa työpajoissa pureudutaan strategian luomiseen, palvelujen tuotteistamiseen, brändin rakentamiseen, markkinointiin sekä viestintään. Ekosysteemien kehitystyön lisäksi SuperEcosystem tarjoaa apuaan rahoitushakemusten ja hankesuunnitelmien valmistelussa.

Ja koska yhtenä tavoitteena on ekosysteemeiden ja niiden jäsenyritysten kansainvälistyminen, yhteinen työkieli on lähtökohtaisesti englanti.

Kansainvälisyys

ECCP:n lisäksi olemme mukana kansainvälisessä innovaatioyhteisössä (ISPIM), joka on maailman johtava innovaatiotoiminnan verkosto ja innovaatiojohtamisen osaaja. SuperEcosystem:n kansainvälisissä verkostoissa on toimijoita mm. Espanjasta, Ranskasta, Norjasta, Sloveniasta, Norjasta, Hollannista, puolasta, Eestistä ja Ruotsista.

Lisätietoja:

www.superecosystem.fi

Jarmo Jalkanen
TKI-asiantuntija
Savonia amk
jarmo.jalkanen(at)savonia.fi