Selvitys luontoon liittyvistä hyvinvointi- ja elämyspalveluista Lapissa

Konsulttiyhtiö 4Front toteutti Lapin Liiton FOKUS-hankkeen tilaaman selvityksen luontoon liittyvistä hyvinvointi- ja elämyspalveluista Lapissa. Selvityksessä pureuduttiin etenkin hyvinvointi- ja elämyspalveluita tuottavien yritysten kasvumahdollisuuksiin ja kehittämiseen sekä niihin liittyviin tarpeisiin.

Kirjoittaja

Virpi Lilja
vs. Yhteysjohtaja
Lapin liitto

Jaa somessa

Hyvinvointi- elämyspalveluita tuottavat yritykset Lapissa tarjoavat muun muassa liikunta-, erä-, opas- ja muita luontoelämyksiä tuottavia palveluita. Lisäksi näihin palveluihin luetaan liittyvän luontoon liittyvät majoitus- ja ruokapalvelut sekä esimerkiksi luontoon liittyvät hyvinvointi- ja wellness-tuotteet.

Keskeisenä kehittämisen mahdollisuutena nähdään lumettoman ajan palveluiden kehittäminen. Hyödyntämätöntä potentiaalia tunnistettiin olevan esimerkiksi luonnossa, puhtaudessa, hiljaisuudessa, yöttömässä yössä, pimeydessä, revontulissa ja ruskassa.  Palvelumahdollisuudet liittyvät esimerkiksi saunaan, uimiseen, nuotion äärelle rauhoittumiseen, Lapin yöttömään yöhön, syksyn pimeyteen sekä eläinten ja luonnon välittömään läsnäoloon. Tulevaisuuden kansainväliset asiakkaat odottavat automatisoituja ja elämyksellisiä digitaalisia palveluja myös hyvinvointi- ja elämyspaleluiden osalta.

Selvityksen mukaan rahoitusosaamisen puute on hyvinvointi- ja elämyspalveluita toteuttaville yrityksille selkeä haaste. Yritykset olivat yleisesti ottaen melko tietämättömiä erilaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista, ja julkisten rahoitusmahdollisuuksien hakemiseen liittyvistä seikoista. Toisena haasteena tunnistettiin vastuullisuusviestintä sekä vastuullisuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä.

Vahvuuksina Lapin alueen hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjoavilla yrityksillä ovat vahvat alueelliset verkostot, ekosysteemimäinen toiminta, laadukkaat palvelut ja korkea asiakastyytyväisyys sekä luontomatkailuun sopiva infrastruktuuri.

Selvitys valmistui tammikuussa 2023, ja se on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://arcticsmartness.fi/wp-content/uploads/Luontoon-liittyvat-hyvinvointi-ja-elamyspalvelut-loppuraportti.pdf

Lisätietoa:

Riikka Poikela
Lapin liitto
riikka.poikela@lapinliitto.fi