Rakenne Lapin älykkään erikoistumisen toteutukselle on valmis, stage is yours!

Vauhti vaikuttavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ympärillä on kiihtynyt. Monessa yhteydessä on toivottu TKI-toiminnalle selkeitä, elinkeinojen uudistumista tukevia teemoja, rakenteita ja toimintamalleja. Voisiko älykkään erikoistumisen rakenteet toimia yhtenä välineenä täytettäessä näitä toiveita?

Kirjoittaja

Riikka Poikela
Projektipäällikkö
Lapin liitto

Jaa somessa

Uusi älykkään erikoistumisen strategia julkaistiin alkuvuodesta 2023. Strategian lähtökohtana oli muodostaa teemoja, joissa tehtävä TKI-työ hyödyttää etenkin yrityksiä sekä esimerkiksi palveluiden loppukäyttäjiä. Näitä teemoja selvitettiin niin julkisten TKI-toimijoiden näkökulmasta kuin laajalta lappilaiselta yritysjoukolta. Tuloksena strategiaan määriteltiin neljä painopistettä, joita toteuttamalla kehitetään lappilaisia toimialoja.

Strategian sisältöjä tukemaan rakennettiin toimeenpanosuunnitelmat painopisteittäin, ja toimeenpanoa seuraamaan perustettiin maakunnallinen koordinaatioryhmä. Toimeenpanosuunnitelmien tarkoituksena on tukea strategien teemojen vaikuttavaa toteutusta – edistää innovatiivisia kokonaisuuksia ja tehdä näkyväksi alueen TKI-osaamista. Suunnitelmien avulla saadaan maakunnallinen näkymä eri teemojen TKI-toimintaan ja se toimii myös välineenä uusien kumppanuuksien rakentumiselle.

Näitä yllämainittuja toimenpiteitä, eli rakennetta älykkäälle erikoistumiselle toteutettiin Lapin liiton toimesta älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa (FOKUS). Hankkeessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä maakunnan TKI -toimijoiden, seutukuntien ja yritysten kanssa prosessien jokaisessa vaiheessa. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että toimintaa edistettiin niin valtavassa verkostossa eri toimijoiden kanssa. Toivommekin, että tämä näkyy sisällöissä sitten, että te toimijat löydätte sieltä itsellenne tarttumapintaa toteuttaa strategiaa.

FOKUS -hanke päättyy, ja voimme vain todeta että ”Stage is yours!”. Tarttukaa rohkeasti älykkään erikoistumisen toteuttamiseen ja hyödyntäkää sitä työkaluna tehdä vaikuttavaa, tarvelähtöistä TKI -toimintaa! Etsikää uusia avauksia, verkostoitukaa ja kokeilkaa erilaisia mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. Strategian sisällöt päivittyvät vuosittain, ja toivottavasti toimeenpano kehittyy aina uusilla avauksissa eri teemoissa. Koska innovaatiot vaativat vastavuoroisuutta sekä luottamusta, ja ovat monesti yllättäviä, niille täytyy antaa myös mahdollisuus. Tämän tiesi myös Pikku Myy todetessaan että ”hauskaa, kun saa kokeilla omasta takaa! Jos sinä maistat minun sörsseliä, minä maistan sinun pulliasi!”

Lämmin kiitos osallistumisestanne Lapin älykkään erikoistumisen strategiatyön eri vaiheisiin ja toimeenpanon suunnitteluun! Toivomme, että strategiatyössä esiin nostettuja teemoja ja rakenteita hyödynnetään jatkossa myös laajemmassa, maakuntaa koskevassa TKI -toiminnassa, sillä välineet tämän osalta ovat valmiita.