Mikä on sinun organisaatiosi rooli Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanossa?

Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanosuunnitelmien laadinta on käynnistynyt. Työ aloitettiin maaliskuussa, jolloin kartoitimme käynnissä ja suunnitteilla olevia hankkeita strategian painopisteissä. Hankekartoitukseen saimme yli 100 vastausta! Työtä jatkettiin 23.-24.5. Kemin lumilinnassa, jonne kokoontui yli 30 henkilöä suunnittelemaan sisältöjä painopisteille.

Jaa somessa

Miksi tarvitsemme toimeenpanosuunnitelman strategialle?

Toimeenpanosuunnitelmat määrittelevät konkreettiset toimenpiteet (ts. hankkeet) miten strategiaa aletaan toteuttaa. Toimeenpanosuunnitelma tuo siis selkeyttä strategian toteutukseen ja auttaa organisaatioita ymmärtämään mitä konkreettisia toimia tarvitaan, kuka niistä vastaa ja milloin ne toteutetaan. Toimeenpanosuunnitelmat edistävät alueellista yhteistyötä määrittelemällä eri organisaatioiden väliset vastuut strategian toimeenpanossa sekä edesauttavat strategian tavoitteiden seurantaa. Syksyllä 2023 työnsä aloittava älykkään erikoistumisen koordinaatioryhmä hyödyntää toimeenpanosuunnitelmia strategian seurannassa sekä tarvittaessa strategian toimien suuntaamisessa uudelleen.

Miksi minun organisaatiotani tarvitaan strategian toimeenpanossa?

Maakunnalliset strategiat kuten älykkään erikoistumisen strategia ovat laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden toimeenpano edellyttää monien organisaatioiden ja tahojen välistä yhteistyötä. Eri organisaatiot edustavat eri intressejä ja eri asiantuntemusta maakunnassa. Osallistuminen strategian toimeenpanon suunnitteluun auttaa organisaatioita sovittamaan toimintansa strategian tavoitteiden kanssa yhteen sekä tuomaan oman asiantuntijuuden osaksi strategian monipuolista toimeenpanoa. Näin vältämme lisäksi päällekkäistä kehittämistoimintaa maakunnassa, tehostamme resurssien käyttöä ja vahvistamme alueellista yhteistyötä strategian painopisteiden toimeenpanossa.

Kemin kehittämissprinttien tuloksena toukokuun lopussa syntyi noin 35 alustavaa hankeaihiota strategian toimeenpanoon. Kaikissa pöydissä ei kuitenkaan kuulunut laajasti eri organisaatioiden ääni, mikä toi työskentelyyn oman haasteensa. Toimeenpanosuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on kuitenkin tehdä lappilaisesta kehittämistoiminnasta suunnitelmallisempaa, suunnitella yhdessä vaikuttavampia kehittämiskokonaisuuksia ja hyödyntää laajasti eri organisaatioiden osaamista lappilaisten elinkeinojen kehittämisessä.

Strategian toimeenpanon työstöä jatketaan syyskuussa, jolloin myös maakunnallinen älykkään erikoistumisen koordinaatioryhmä aloittaa työnsä. Nyt viimeistään tarvitsemme kaikki mukaan! Lisätietoja ja kutsu tapahtumaan lähetetään myöhemmin, joten pysythän kuulolla!

Lisätietoja:

Riikka Poikela, Lapin liitto
Paula Heikkilä, Lapin liitto