Maakunnan uusi älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kohti vähähiilistä ja kestävää tulevaisuutta

Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen käynnistettiin maaliskuussa. Uusi strategia astuu voimaan 2023 ja tulee osaltaan ohjaamaan maakunnan TKI-kehittämispanostuksia kuluvalla ohjelmakaudella. Uudistamistyötä edistetään Lapin liiton hallinnoimassa FOKUS – Lapin älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa, jossa työtä vie eteenpäin nelihenkinen tiimi.

Kirjoittaja

Paula Heikkilä
Asiantuntija
FOKUS – Lapin  älykkään erikoistumisen kehittämishanke
paula.heikkila(at)lapinliitto.fi

Jaa somessa

Hanketiimi on ensimmäisten kuukausien aikana kerännyt aineistoa strategian uudistamistyön tueksi muun muassa kiertämällä haastattelemassa toimijoita maakunnassa. Syksyllä hanke kiertää keskustelemassa älykkään erikoistumisen strategian sisällöistä erilaisissa maakunnan yhteistyöryhmissä. Osallistettavia asiantuntijaryhmiä ovat muun muassa Lapin Kauppakamarin valiokunnat, ennakoinnin toimialaklusterit, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö sekä seutukunnallinen kansainvälistymisen yhteistyöryhmä ja Arctic Smartness –klusterit.

Fokus-hankkeella kehitetään siis Lapin älykkään erikoistumisen strategian sisältöjä vahvasti osallistavalla otteella.

FOKUS-hanke tekee lisäksi yhteistyötä Lapin Kauppakamarin kanssa, jonka rooli on selvittää lappilaisten yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeita sekä kasvun haasteita. Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa on tarkoitus kehittää elinkeinolähtöisemmäksi ja kauppakamarin aineisto tarjoaa keskeisen lähteen strategian uudistamistyölle.

Lapin Kauppakamarin projektipäällikkö Antti Eteläaho avaa alustavia ajatuksiaan kauppakamarin selvitystyön tuloksista vastikään julkaistussa blogissa. Selvitys pohjautuu kauppakamarin jäsenille tehtyyn kyselytutkimukseen sekä teemahaastatteluihin, jotka tehtiin huhti-toukokuun aikana. Aineistosta nousevat esimerkit kuten metsäsektorin yritysten tarpeet uusiutuvien materiaalien hyödyntämiselle rakentamisessa tai muovin korvaamiselle kulutustuotteissa puuraaka-aineilla, ovat juurikin sellaista vihreän siirtymän mukaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, jota Lapissa tarvitaan toimialojen uudistamiseksi.

”Uusi strategia on keino edistää kestävyyden, erityisesti vihreän siirtymän tavoitteita; eli kehittää esimerkiksi uusia innovatiivisia ratkaisuja Lapin kärkitoimialojen kehittymiseksi vähähiilisemmiksi. Ekologisen kestävyyden lisäksi uusi älykkään erikoistumisen strategia tulee huomioimaan myös muut kestävyyden näkökulmat” summaa älykkään erikoistumisen konseptin kehittymistä FOKUS-hankkeen projektipäällikkö Riikka Kangas.

Suosittelemme