Lappilaisten oppilaitosten etäesittelytilaisuudet käynnistyivät

oppilaitokset esittelevät vartin tietopaketeissa kehittämisympäristöjään sekä oppilaitoksista löytyvää osaamista

Syyskuun alussa käynnistyivät lappilaisille mikro- ja pk-yrittäjille suunnatut Arctic Smart Future Technologies -hankkeen järjestämät etäesittelytilaisuudet. Hankkeessa järjestetään Industry 4.0 teemoitettuja etäesittelytilaisuuksia teknologian mahdollisuuksien sekä hankkeen tulosten esittelemiseksi. Tilaisuuksissa oppilaitokset ja eri alojen asiantuntijat esittelevät Industry 4.0 mukaista teknologiaosaamistaan- ja tietämystään.

Jaa somessa

Syyskuussa Teams-alustalla järjestetyissä, viisitoista minuuttia kestävissä etäesittelytilaisuuksissa esiteltiin hankkeen oppilaitosten (Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia) kehittämisympäristöjä, teknologioita sekä oppilaitoksista löytyvää osaamista. Tilaisuuksiin ei ollut erillistä ilmoittautumista, jolloin niissä saattoi halutessaan piipahtaa katsomassa itseä kiinnostavia esittelyjä. Esittelyjen aikana tapahtuman Chat-osioon lisättiin linkkejä, joista osallistujat pääsivät perehtymään tarkemmin muun muassa ASFT-hankkeeseen, toukokuussa järjestetyn webinaarin tallenteeseen sekä eri päivinä esiteltyihin oppimis- ja kehittämisympäristöihin.

Ensimmäisessä kolmepäiväisessä esittelyjen sarjatapahtumassa 5.-9.9. nähtiin yhteensä viisi esittelyä. Lapin ammattikorkeakoulusta esiteltiin kaksi kohdetta: Kemissä sijaitsevaa Älypaja sekä Rovaniemellä toimiva FrostBit-ohjelmistolaboratorio. Älypaja on kehittämisympäristö, joka tuo yhteen insinöörikoulutukset, TKI- ja palveluliiketoiminnan sekä alueen yritykset. Kehittämisympäristö toimii osana Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmää ja tukee TKI- ja yritysyhteistyötä sekä uusia innovaatioita. FrostBit-ohjelmistolaboratorio on keskeisessä roolissa tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristönä. Laboratorio tekee laajasti yhteistyötä erilaisissa EU:n rahoittamissa hankkeissa eri aloille ja tarjoaa TKI-palveluita lappilaisille yrityksille.

Lapin koulutuskeskus REDU esitteli pitkälle kehitettyä 3D-ympäristöään Rovaniemellä, ja uusimpana ympäristöön tulossa olevaa robottisolua. REDUn modernit 3D-toimintaympäristöt laitteineen ja ohjelmistoineen soveltuvat parhaiten yksittäisten protokappaleiden valmistamiseen.

Lapin yliopisto esitteli 3D-mallintamista videolla, jossa teollisen muotoilun lehtorit Heikki Tuisku ja Anssi Korpela kertoivat 3D-mallinnuksesta ja sen mahdollisista käyttökohteista. Taiteiden tiedekunnassa on käynnissä mittava kehittämisympäristöjen infran uudistaminen.

Lappian etäesittelyosio keskittyi CLT-rakentamiseen, esitellen ammattiopiston teollisen puurakentamisen palveluita, joilla kehitetään uusia rakentamisen komponentteja sekä niiden tuotantomenetelmiä. Ammattiopistolta löytyy Cad, Cam ja CNC-tekniikkaan liittyviä ohjelmointiympäristöpalveluja sekä työstökoneille tarkoitettuja parametrisia Cad ja Cam-ohjelmointeja, jotka mahdollistavat automaattisen tiedon keräämisen suunnittelun eri vaiheista ja tuotantoprosesseista.

ASFT-hankkeessa on tavoitteena tarjota lappilaisille mikro- ja pk-yrityksille tietoa erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää lappilaisten oppilaitosten kehittämis- ja oppimisympäristöjä sekä tuoda oppilaitoksista löytyvä osaaminen yrityksille tutummaksi. Kehittämis- ja oppimisympäristöissä on mahdollista testata teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä ideoita esimerkiksi 3D-tulostettujen prototyyppien muodossa.

Etäesittelytilaisuuksien tallenteet ovat katsottavissa ASFT -hankkeen sivuilla: https://arcticsmartness.fi/etaesittelytilaisuudet-2022-2023/

Hankkeessa on suunnitteilla myöhemmin lisää etäesittelytilaisuuksia. Osana etäesittelytilaisuuksia tullaan myös järjestämään julkisia esittelytilaisuuksia, joissa esitellään oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä toteutettujen pilotointien tuloksia. Yrityspilotoinneissa hyödynnetään oppilaitosten kehittämis- ja oppimisympäristöjä. Pilotoinnit toteutetaan oppilaitosyhteistyönä silmällä pitäen yhteistyön kehittämistä ja yhteistä toimintamallia, joka on hankkeen keskeisiä tavoitteita. Tiedot tapahtumista sekä tallenteet kootaan hankkeen sivuille.

Lisätietoja:

Heli Laitinen
Projektipäällikkö
Lapin Ammattikorkeakoulu
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Elina Ahola
Projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
elina.ahola(at)redu.fi

Irja Palo
Projektipäällikkö
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen
Projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi