Lapin elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta ja luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden osaamisesta

Lapin kärkitoimialat – matkailu, mineraalit ja metsät – perustuvat Lapin uniikkiin luontoon. Pohjoinen luonto puolestaan tarjoaa alustan kylmäteknologian osaamiselle, testaustoiminnalle ja etäisyyksien hallinnan kyvykkyyksille.

Kirjoittaja

Liisa Ansala
Toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari

Jaa somessa

Nämä tulokset korostuvat maakunnan vahvuuksina Lapin kauppakamarin tuottamassa selvitysraportissa koskien älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyyttä.

Luonnonvaroihin perustuva erityisosaaminen nousee yhä suurempaan arvoon tämän hetken maailmanpoliittisessa tilanteessa. Sekä omavaraisuutta että huoltovarmuutta tukevat läheltä saatavan raaka-ainemateriaalin hyödyntäminen ja sen potentiaalin ymmärtäminen.

Vihreä siirtymä on Lapille niin mahdollisuus, kuin haaste. Maakuntana voimme tarjota ratkaisuja siirtymän toteuttamiseksi. On yhtä lailla tärkeää, että Lapin älykkään erikoistumisen strategiassa huomioidaan yritysten tarvitsema tuki. Vastuullisuus ja ilmaston kannalta kestävien kehitys- ja innovaatiotoimien aika on nyt.

Jotta älykkään erikoistumisen tavoitteet Lapissa toteutuisivat, tulisi elinkeinoelämän kiinnostusta aiheesta nostaa. Lapin kauppakamarin raportti kannustaakin klusteritoiminnassa asiakaslähtöisyyden nostamiseen ja yrityskielen soveltamiseen toiminnassa. Tehdään yhdessä Lapista älykkäästi erikoistunut.