Lapin älykkään erikoistumisen voimat käyvät samaan suuntaan

Minulla on ollut ilo olla lähellä Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaa menneen talven aikana ja edelleen sen toimeenpanon suunnittelun edetessä. Tämän kokemuksen jälkeen ymmärrykseni kokonaisuudesta on varmasti erilainen, kun palaan toimijaksi Lapin TKI-ekosysteemiin.

Kirjoittaja

Virpi Lilja
vs. Yhteysjohtaja
Lapin liitto

Jaa somessa

Sekä strategiatyön että toimeenpanon suunnittelun aikana on tullut esiin, miten lappilaisten organisaatioiden strategiat tukevat jo vahvasti Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. Lapin älykkään erikoistumisen voimat etenevät organisaatioittain upeasti samaan suuntaan ja tämä osoittaa paitsi yhtenevää käsitystä toimintaympäristön edellytyksistä niin myös ymmärrystä vahvuuksistamme menestyä muutoksessa. Yhteinen toimeenpano mahdollistaa Lapin TKI-ekosysteemin voimien yhdistämisen yhteisessä teemassa ja sen tunnistamisen, mitä toimia, osaamista ja panostuksia tavoitteissa eteneminen vielä edellyttää. Tunnistetaan se, mitä jo viemme hyvin eteenpäin ja missä on vielä kehittämiskohteita tai toimet ja voimavaramme todellisuudessa vielä vähäisempiä. Yhteinen keskustelu rikastuttaa kehitettäväksi valittuja teemoja ja yhteiskehittäminen tuottaa varmasti monipuolisesti teemaa tarkastelevia ja edistäviä hankkeita. Yhteistyössä valmistelulla toimeenpanolla varmistetaan myös sitä, että hyödymme älykkäitä voimiamme viisaasti välttäen päällekkäisyyksiä.

Lapin älykkään erikoistumisen strategiassa on pari kohtaa, jotka erityisesti kiinnittävät huomioni. Ensinnäkin se, että Lapissa on tunnistettu TKI-ekosysteemi laajasti ja siihen kuuluvat meillä myös ammatilliset oppilaitokset. Tämä, jos mikä on viisautta. Suuri osa innovaatioista ja keksinnöistä tapahtuu käytännön työtehtävissä, tämä potentiaali on nyt vahvasti kiinnitetty mukaan. Ja toisaalta tieteen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan hedelmät kehittyvät käytännön ympäristöissä ja etenevät toteutukseen työn ja kokeilun kautta. Toinen merkittävä teema on strategian elinkeinolähtöisyys. TKI-ekosysteemin toimijoilla on monipuolinen ja tiivis rajapinta elinkeinoelämän toimijoihin. Parhaimmillaan TKI -ekosysteemin toimijat vahvistavat verkostojensa kautta, yhteisessä kehittämisessä, myös juuri elinkeinoelämän älykkäiden voimien roolia.