Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistamistyö jatkuu syksyllä työpajoilla

Käynnistimme Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistamistyön viime maaliskuussa Lapin liiton FOKUS-hankkeen toimesta. Kiersimme kiireisen kevään aikana haastattelemassa useita maakunnan asiantuntijoita keräten aineistoa strategiatyön pohjaksi.

Jaa somessa

Jatkamme aineistonkeruuta syksyllä muun muassa työpajojen muodossa. Tapasimme Arctic Smartness –klustereita jo elokuussa Hirvaalla, jolloin työpajassa pureuduttiin klusteritoiminnan strategisiin haasteisiin sekä vahvistettiin elinkeinoelämän asiakkaan näkökulmaa klusteritoiminnassa.  Jatkamme klustereiden kanssa työskentelyä vielä marraskuussa toisen työpajan puitteissa, sillä älykkään erikoistumisen klusteritoiminnalle tulee vielä määritellä kriteerit osaksi tulevaa strategiaa.

Järjestämme työpajoja syksyllä seuraavasti:

15.9.2022 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö, etänä
27.-28.9.2022 Kunta- ja aluekehityspäivät, Levi
3.10.2022 Maakunnan TKI-asiantuntijat, Rovaniemi
26.10.2022 FOKUS-hankkeen ohjausryhmä, etänä
1.11.2022 Elinkeinojen edunvalvontaryhmä, etänä
15.11.2022 Ennakoinnin toimialaklusterit, Rovaniemi
2.12.2022 Johdon strategiafoorumi, Rovaniemi

Työpajoissa pyrimme yhteiskehittämisen menetelmin tunnistamaan kasvun mahdollisuuksia Lapille, joihin panostamalla parannamme lappilaisten pk-yritysten innovaatio- ja kilpailukykyä. Työpajat fasilitoi Arctic Factory Oy.

Toivottavasti tapaamme syksyllä työpajojen merkeissä!

Lisätietoja:

Paula Heikkilä
Asiantuntija
Lapin liitto

Riikka Kangas
Projektipäällikkö
Lapin liitto


Mikä älykkään erikoistumisen strategia?

Älykkään erikoistumisen strategia on alueellisen kasvun strategia, jossa kasvu syntyy elinkeinolähtöisen TKI-toiminnan kautta.

Minkä kasvua strategialla tavoitellaan?

Yritystenkasvua, TKI-osaamisen kasvua, lappilaisten hyvinvoinnin kasvua.

Miten kasvu syntyy?

Kehittämällä uutta sekä parantamalla vanhaa eli innovoimalla uusia tuotteita, palveluita, prosesseja ja toimintamalleja.

LISÄÄ LAPIN ÄLYKKÄÄSTÄ ERIKOISTUMISESTA