Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!

Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia astui voimaan maaliskuussa 2023.

Jaa somessa

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Strategiatyön lähtökohtana oli tehdä ajassa elävä, tulevaisuuteen katsova asiakirja, joka ohjaa lappilaista TKI-toimintaa kohti vahvempaa alueellista yhteistyötä sekä edistää yritysten halukkuutta panostaa osaamisen, tuotannon, palveluiden ja prosessien kehittämiseen.

Uuteen strategiaan on valittu neljä painopistettä, joihin kehittämistoimintaa suuntaamalla, lappilaisilla yrityksillä on vahvaa kasvu- ja kehittymispotentiaalia. Painopisteiden valinnat pohjautuvat lisäksi alueella olevaan vahvaan TKI-osaamiseen sekä tarpeeseen ohjata maakuntaa kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Painopisteet ovat:

Strategiaa viedään kohti käytännön toteutusta keväästä 2023 alkaen. Kutsumme laajasti eri alojen asiantuntijoita yhteen keskustelemaan strategian toimeenpanosta tulevina vuosina. Tavoitteenamme on rakentaa laajoja kehittämiskokonaisuuksia strategian toimeenpanoon, joissa huomioidaan eri organisaatioiden osaaminen ja panos lappilaisten elinkeinojen kehittämisessä.

Älykästä erikoistumista ei kukaan toteuta yksin! Strategiaan pohjautuvalla vahvalla alueellisella yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia.

Lisätietoja:

Riikka Poikela
Paula Heikkilä
Kaarina Mäcklin
Piia Kenttälä

Lapin liitto