Kohti uutta kasvua ja yhteistyötä

Tiivis ja osallistava Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaprosessi on nyt saatu päätökseen, ja nyt on aika keskittyä sen toimeenpanoon. Uusi strategia on voimassa vuodet 2023-2027. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yllättäviä muutoksia kohdattaessa strategia joka on joustava ja elää ajassa, on myös valmis muutettavaksi ennen päättymispäivää. Kaikki toivomme varmasti, että sellaisia muutoksia ei kohdattaisi seuraavan neljän vuoden aikana!

Kirjoittaja

Päivi Ekdahl
Kehittämisjohtaja
Lapin liitto

Jaa somessa

Strategiaa laadittaessa on huomioitu elinkeinojen innovaatiovetoiset kehittämistarpeet, alueen osaaminen, alueellisen yhteistyön kehittäminen, keskeiset innovaatiotoiminnan haasteet sekä kestävyystavoitteet. Strategian painopisteinä on teemat, joihin kohdistettavalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla pystytään edistämään lappilaisten yritysten kasvua sekä tuetaan osaamisen uusiutumista. Strategian avulla pyritään luomaan Lappiin kestävää, innovatiivista kasvua.

Mikä sitten muuttuu aikaisempaan verrattuna? Aikaisempien strategioiden toteutuksessa on painotettu toimijoiden välisen yhteistyön rakentumista sekä kv-kumppanuuksien vahvistumista. Uudessa strategiassa painopiste siirtyy alueen elinkeinojen kasvun edistämiseen tehokkailla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimilla. Aikaisempia tavoitteita ei ole unohdettu, sen työn tulosten pohjalle uusi strategia on rakennettu ja tavoitteet painottuvat lappilaisen elinkeinotoiminnan vahvistamiseen.

Samoin kuin muissakin Euroopan laajuisissa kehittämistavoitteissa, myös älykkäässä erikoistumisessa tavoitteena on se, että ketään ei jätetä toiminnan ulkopuolelle. Siksi nyt on tavoitteena myös selkiyttää, mitä älykäs erikoistuminen tarkoittaa toimintatapojen näkökulmasta ja miten mahdollistetaan kaikkien aluekehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden mukanaolo strategian toteuttamisessa. Jokaisen on mahdollista löytää painopisteiden alta oma roolinsa, eikä lannistuta, vaikka se vaatisi opittujen toimintatapojen ja käsitysten uudelleenarviointia ja ehkä myös uusien toimintatapojen opettelua. Strategian toimeenpanon suunnittelussa keskitytään näiden roolien tunnistamiseen ja niihin sitouttamiseen. Avataan siis ajatuksemme vastaanottamaan muiden ajatuksia ja jakamaan omiamme, sillä vaikka strategia on nyt valmis, tästä työ vasta alkaa.