Innovaatioille, tuotekehitykselle ja -testaukselle merkittävä panos Lapin korkeakoulukonsernista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat sopineet tiiviimmästä yhteistyöstä yrityksille suunnattujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisessa. Yhteistyön myötä aikaisemmin erilliset yhteistyöverkostot yhdistyvät: ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja yliopiston Arktinen muotoilu -klusteri muodostavat yhdessä Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin.

Jaa somessa

Uuden klusterin tarkoituksena on tarjota entistä laajempi valikoima asiantuntijapalveluita lappilaisille yrityksille saman sateenvarjon alta. Palveluissa hyödynnetään klusterin nimen mukaisesti korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kehittämisympäristöjä ja muotoiluosaamista. Kehittämisympäristöillä tarkoitetaan fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratorioita, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita, palveluita ja osaamista voidaan kehittää idea-asteelta lopputulokseksi asti.

Klusterin johtajana jatkaa aiemmin kehittämisympäristöt-klusteria luotsannut Lapin AMKin kehittämispäällikkö Raimo Pyyny. Klusterin varajohtajaksi on nimetty Julius Oförsagd, muotoilutoimisto Arctic Factoryn toimitusjohtaja ja muotoilujohtaja.

Yhdistyminen on pitkäaikaisen yhteistyön tulos, sillä klustereilla on ollut jo pitkään yhteisiä palveluita. Yhteistyö tuo vahvemmin mukaan muotoiluosaamisen kehittämisen ja soveltamisen elinkeinoelämää palvelevassa TKI-työssä. Klusterin tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja kilpailukykyä, Raimo Pyyny sanoo.

Muotoiluklusteri tuo yhteistyöhön vahvaa osaamista muotoilun eri alueilta: mm. teollisesta muotoilusta, palvelumuotoilusta, strategisesta muotoilusta, vuorovaikutussuunnittelusta, liikkuvasta kuvasta, pelialasta ja virtuaaliympäristöistä.

Uusi klusterikokonaisuus luo mielenkiintoisen pohjan elinkeinolähtöisten innovaatiopolkujen mahdollistamiselle. Korkeakoulujen tuotekehitysympäristöt tarjoavat puitteita ja yliopiston taiteiden tiedekunnan osaaminen puolestaan varmistaa muotoiluosaamisen selkärangan kehittämisprojekteissa. Tärkein tavoitteemme on, että tulevaisuudessa entistä useampi kehittämistoimenpide ja -hanke ponnistaisi elinkeinoelämän aidoista tarpeista, Julius Oförsagd toteaa.

Korkeakoulujen lisäksi klusteriin kuuluvat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Luonnonvarakeskus (Luke), joiden elinkeinoelämälle suunnatut palvelut ovat myös saatavilla sen kautta.

Uusi klusteri kuuluu Lapin älykkään erikoistumisen klustereihin, joiden tarkoituksena on luoda organisaatiorajat ylittävän yhteistyön avulla kasvua ja innovaatiomahdollisuuksia lappilaisille pk-yrityksille. Muut klusterit ovat Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus ja Arktinen matkailu.

Lisätietoja:

Raimo Pyyny, Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin johtaja ja kehittämispäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, 040 555 8065, raimo.pyyny(at)lapinamk.fi

Julius Oförsagd, Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin varajohtaja ja muotoilutoimisto Arctic Factoryn toimitusjohtaja ja muotoilujohtaja, 040 8668 737, julius(at)arctic-factory.com