Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista.

Jaa somessa

Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa. Nämä ensi vuoden aikana käyntiin lähtevät hankkeet pitävät sisällään seuraavat organisaatiot ja hanketeemat:

Ilmatieteenlaitos (Arktinen avaruuskeskus)

robottiajoneuvojen autonomiset järjestelmät maalla ja ilmassa

Inarin kunta

koltan saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvä esiselvityshanke

Lapin ammattikorkeakoulu

autonomiset energiateknologiat
6G verkon teknologian kehitys ja pilotointi
ilmastoystävällisen ruuan liiketoimintamahdollisuudet
matkailun pk-yritysten kilpailukyvyn tehostaminen digitalisaation ja kestävyyden avulla

Lapin liitto

tasa-arvo- ja osallisuuskysymykset elinkeinojen edistämisessä
paikallishallinnon ilmastokestävyys luontopohjaisilla ratkaisuilla

Lappia

yrittäjyyskoulutus

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

pimeän/yöllisen matkailun tuotekehitys

Interreg –ohjelmien luonteen mukaan hankekokoonpanot sisältävät useita toimijoita keskimäärin 2-5 maasta. Hankkeet kestävät yleisein 2-3 vuotta, ja hanketoimijoiden kokonaisbudjetit ovat keskimäärin 1-2 miljoonan euron luokkaa. Parhaiten saat lisätietoja Interreg –ohjelmien tulevista hauista ohjelmien omilta nettisivuilta.