AGRARSENSE-hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa maa- ja metsätalouteen

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana kolmevuotisessa AGRARSENSE-hankkeessa, jossa kehitetään teollisuuden tarpeista lähtöisin olevia teknologisia ratkaisuja maa- ja metsätalouteen. Teknisiä ratkaisuja kehittämällä pyritään edistämään kestävää kehitystä, vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja lisäämään kestävyyttä kriittisillä sektoreilla.

Kirjoittaja

Virpi Lilja
vs. Yhteysjohtaja
Lapin liitto

Jaa somessa

Kestävä kehitys ja vastuullisuus liittyvät hankkeen kehitystoimenpiteisiin muun muassa ruokaturvan parantuessa ja puunkorjuun ilmastovaikutusten pienentyessä. Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tukevien toimintamallien rakentamiseksi tarvitsemme teknologiaa, joka mahdollistaa läpinäkyvää, kestävää ja tuottavampaa maa- ja metsätaloutta.

Keskiössä ruokaturva ja tuottavampi maa- ja metsätalous 

AGRARSENSE-hanke, joka käynnistyi tammikuussa 2023, vastaa tähän tarpeeseen kehittämällä teknologiaa seitsemään maa- ja metsätalouden käyttötapaukseen: kasvihuoneisiin, vertikaaliviljelyyn, täsmäviininviljelyyn, maatalouden robotiikkaan, metsäkoneisiin sekä maaperänhallintaan, lannoitukseen ja maatalouden vesienhallintaan. Elektroniikan komponentteihin ja järjestelmiin liittyvän teknologian tutkimus- ja tuotekehitystyö hankkeessa sisältää esimerkiksi kasvien, maaperän ja veden sensoreita integraatioineen sekä uusia ratkaisuja ohjelmistojen, tiedonsiirtoyhteyksien ja tiedonhallinnan osalta.

Komatsu Forest AB:n vetämä AGRARSENSE-hanke kokoaa yhteen 52 hankekumppania viidestätoista Euroopan maasta. Hankekonsortiossa on mukana 24 pk-yritystä, 13 suuryritystä ja 15 TKI-organisaatiota. Hankkeen kokonaisbudjetti on 51 miljoonaa euroa ja se on saanut rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelman Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritykseltä (KDT JU).

Virtuaaliympäristöt luovat uusia mahdollisuuksia metsätalouteen  

Lapin AMKin osuus AGRARSENSE-hankkeessa keskittyy virtuaaliympäristöjen kehittämiseen. Metsätalouden asiantuntijoiden ja Frostbit Ohjelmistolaboratorion yhteistyöllä luodaan digitaalinen kaksonen oikeasta metsästä vastaamaan todellista kohdetta siten, että digitaalisen kaksosen tarkkuus ja yksityiskohtien määrä on riittävä tekoälyn kouluttamiseen.

“Tavoitteena on luoda reaaliaikainen simulaatio, jossa metsäkoneiden tekoälyä voidaan opettaa liikkumaan autonomisesti hakkuualueilla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne Saloniemi. “Nykyiset autonomisten metsäkoneiden tekoälyn opetusmenetelmät eivät ole riittäviä, joten pyrimme luomaan uusia tapoja opettaa tekoälyä.”

AGRARSENSE-hankkeeseen läheisesti liittyvän AIFor-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia puunkorjuuseen ja puun metsäkuljetukseen liittyviä menetelmiä ja sovelluksia, joita voidaan hyödyntää tekoälyn kouluttamisessa virtuaalisessa ympäristössä digitaalisten kaksosten avulla.  AIFor-hanketta toteuttaa Lapin AMK ja se on saanut rahoitusta Business Finlandilta.

Lisätietoja: 

Anne Saloniemi, projektipäällikkö, Lapin AMK
anne.saloniemi@lapinamk.fi

Tietoja AGRARSENSE-hankkeesta 
AGRARSENSE on laaja kolmivuotinen hanke, jossa on mukana 52 kumppania 15 Euroopan maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 51 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat yhdessä Horisontti Eurooppa -ohjelman Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys (KDT JU), osallistuvien maiden kansalliset rahoittajat ja hankekonsortioon osallistujat. Hankekonsortiossa on mukana 24 pk-yritystä, 13 suuryritystä ja 15 TKI-organisaatiota. Hankekonsortion ja -hakemuksen kokoamisessa auttoi Spinverse.