Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista.

Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa. Nämä ensi vuoden aikana käyntiin lähtevät hankkeet pitävät sisällään seuraavat organisaatiot ja hanketeemat:

Ilmatieteenlaitos (Arktinen avaruuskeskus)

  • robottiajoneuvojen autonomiset järjestelmät maalla ja ilmassa

 

Inarin kunta

  • koltan saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvä esiselvityshanke
 
Lapin ammattikorkeakoulu
  • autonomiset energiateknologiat
  • 6G verkon teknologian kehitys ja pilotointi
  • ilmastoystävällisen ruuan liiketoimintamahdollisuudet
  • matkailun pk-yritysten kilpailukyvyn tehostaminen digitalisaation ja kestävyyden avulla

 

Lapin liitto

  • tasa-arvo- ja osallisuuskysymykset elinkeinojen edistämisessä
  • paikallishallinnon ilmastokestävyys luontopohjaisilla ratkaisuilla

 

Lappia

  • yrittäjyyskoulutus

 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

  • pimeän/yöllisen matkailun tuotekehitys

 

Interreg –ohjelmien luonteen mukaan hankekokoonpanot sisältävät useita toimijoita keskimäärin 2-5 maasta. Hankkeet kestävät yleisein 2-3 vuotta, ja hanketoimijoiden kokonaisbudjetit ovat keskimäärin 1-2 miljoonan euron luokkaa. Parhaiten saat lisätietoja Interreg –ohjelmien tulevista hauista ohjelmien omilta nettisivuilta.