Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Älykästä erikoistumista ei kukaan toteuta yksin. Strategiaan pohjautuvalla vahvalla alueellisella yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia.

Arctic Smartness -brändi

Toteutamme Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa yhteisen Arctic Smartness -brändin alla.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Älykäs erikoistuminen edellyttää tunnistamaan alueen vahvuudet ja ohjaamaan kehittämisen panostuksia niihin.

Älykäs erikoistuminen on siis väline tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen maakunnassa. Kyse on viisaiden valintojen tekemisestä.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Strategian toimeenpanossa painotetaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan vahvemmalla yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioihin perustuvaa kasvua.

Strategian painopisteiden kehittämisessä ja uuden osaamisen hankkimisessa hyödynnetään alueellisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista. Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa.

Lue lisää »

Lapin elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta ja luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden osaamisesta

Lapin kärkitoimialat – matkailu, mineraalit ja metsät – perustuvat Lapin uniikkiin luontoon. Pohjoinen luonto puolestaan tarjoaa alustan kylmäteknologian osaamiselle, testaustoiminnalle ja etäisyyksien hallinnan kyvykkyyksille. Nämä tulokset korostuvat maakunnan vahvuuksina Lapin kauppakamarin tuottamassa selvitysraportissa koskien älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyyttä.  

Lue lisää »

Innovaatioille, tuotekehitykselle ja -testaukselle merkittävä panos Lapin korkeakoulukonsernista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat sopineet tiiviimmästä yhteistyöstä yrityksille suunnattujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisessa. Yhteistyön myötä aikaisemmin erilliset yhteistyöverkostot yhdistyvät: ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja yliopiston Arktinen muotoilu -klusteri muodostavat yhdessä Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin.

Lue lisää »

Palvelumuotoilun rooli digitaalisten palveluiden suunnittelussa hyvinvointialalla

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla uuden hyvinvointialue-uudistuksen ja koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan. Jotta yritykset voivat pärjätä uudistuvassa toimintaympäristössä, tarvitaan uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista ja palveluiden yhteensovittamista.

Lue lisää »

SuperEcosystem Pohjois-Savossa mahdollistaa eri klustereiden ja organisaatioiden siirtymisen siilomaisesta toiminnasta toimirajoja ylittävään yhteistyöhön

Pohjois-Savossa vaikuttava SuperEcosystem on ECCP:n (European Cluster Collaboration Platform) sertifioima metaklusteri. Se on toinen suomalainen ja Euroopan mittakaavassa 23 klusteri, jolla on edellä mainittu ECCP-status. SuperEcosystem tarjoaa jäsenilleen pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja EU:n rahoitusinstrumentteja hyödyntäviin ohjelmiin.

Lue lisää »

Arctic Smartness -kumppanit