Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Älykästä erikoistumista ei kukaan toteuta yksin. Strategiaan pohjautuvalla vahvalla alueellisella yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia.

Arctic Smartness -brändi

Toteutamme Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa yhteisen Arctic Smartness -brändin alla.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Älykäs erikoistuminen edellyttää tunnistamaan alueen vahvuudet ja ohjaamaan kehittämisen panostuksia niihin.

Älykäs erikoistuminen on siis väline tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen maakunnassa. Kyse on viisaiden valintojen tekemisestä.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Strategian toimeenpanossa painotetaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan vahvemmalla yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioihin perustuvaa kasvua.

Strategian painopisteiden kehittämisessä ja uuden osaamisen hankkimisessa hyödynnetään alueellisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Yhteistyöterveisin, Arctic Smart Future Technologies – Pilotit esillä Arctic Design Weekillä 2023

Neljä lappilaista oppilaitosta yhteen tuonut hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) oli mukana 15-juhlavuottaan viettävällä Arctic Design Week:llä Rovaniemellä. Hanketta eritoten ketterien kokeilujen eli yrityspilottien kautta esittelevä kokonaisuus oli koottuna Sampokeskukseen Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelmaa esittelevän Showroomin yläkertaan. Tilassa olivat esillä myös hankkeet ILO – Innovoidaan Lapissa taiteen ja muotoilun keinoin sekä Lapland Robotics. Tapahtuma oli avoinna 22.-26.3.2023.

Lue lisää »

Töitä on tarjolla, tekijät puuttuvat

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä Lapin maakunnalle, kunnille ja erityisesti yrityksille. Menestyäksemme tarvitsemme osaajia ja koulutusmahdollisuuksia sekä TKI-panostuksia alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Lappilaisten yritysten kasvupotentiaali sekä käynnissä ja valmisteilla olevat suurinvestoinnit näkyvät voimakkaana työvoiman kysyntänä. Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin ja kolikon kääntöpuolena osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu.

Lue lisää »

Lappilaisen puuta prosessoivan pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee miljardia euroa – kasvun tueksi tarvitaan vahvempaa TKI-yhteistyötä alueella

Suurin osa Lapin puuta prosessoivista pk-yrityksistä ovat joko sahoja tai sahatavaraa jalostavia yrityksiä, jotka valmistavat alkutuotteita eri käyttötarkoituksiin, kuten rakennusteollisuuteen. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan puuta prosessoivalla teollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lisäarvoa Lapissa. Yleisnäkymät alalla ovat positiiviset nousseiden loppuhintojen ja investointimahdollisuuksien myötä ja toimiala onkin kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vuositalolla 5-13 %. Arvoketjun pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee Lapissa miljardia euroa.

Lue lisää »

Viisikko tien päällä – ASFT-hanketiimi yhteistyötoimintamallin jäljillä

Teimme lokakuussa -22 ASFT-hanketiimin kanssa onnistuneen ja antoisan benchmarkkausmatkan oppilaitosyhteistyön kehittämistä ja hankkeessa tulevia toimintamalli -työpajoja varten. Saimme iloksemme tutustua useampaan oppilaitokseen, oppimisympäristöihin ja niiden kautta oppilaitosyhteistyön tuloksina toteutuneisiin osaamiskeskittymiin ja yhteenliittymiin, joissa on jo vuosien ajan toteutettu tiivistä yhteistyötä, niin oppilaitosten, kuin yritysten kanssa liittyen jatkuvan oppimisen ja kasvavan digitalisaatioon liittyvien osaamistarpeiden kehittämiseen.

Lue lisää »

Livex – pelastusharjoitus Jäämerellä

ARCSAR-hanke järjesti elo-syyskuun vaihteessa 2022 Norjan Huippuvuorilla Livex -pelastusharjoituksen, johon osallistui Pasi Satokangas Lapin ammattikorkeakoulun edustajana, sekä Jyrki Karonen Lapin safareilta elinkeinojen edustajana. Pelastusharjoitus toteutettiin Huippuvuorten alueella liikkuvalla matkustajaristeilyaluksella, jossa oli noin 50 matkustajaa matkaoppaat mukaan lukien, sekä noin 20 laivan miehistöön ja asiakaspalveluhenkilöstöön kuuluvaa. Harjoituksessa simuloitiin laivan konehuoneen alueella tapahtuvaa tulipaloa sekä tämän seurauksena tapahtuvaa evakuointia.

Lue lisää »

Arctic Smartness -kumppanit