Kestävillä innovaatioilla hyvinvoiva Lappi

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella. Lapissa toteutamme älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa yhteisen Arctic Smartness -brändin alla.

Mittausasema

Mitä on älykäs erikoistuminen?

  1. Älykäs erikoistuminen edellyttää tunnistamaan alueen vahvuudet ja ohjaamaan kehittämisen panostuksia niihin.
  2. Älykäs erikoistuminen on siis väline tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen maakunnassa. Kyse on viisaiden valintojen tekemisestä.
  3. Strategian toimeenpanossa painotetaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan vahvemmalla yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioihin perustuvaa kasvua.
  4. Strategian painopisteiden kehittämisessä ja uuden osaamisen hankkimisessa hyödynnetään alueellisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Tutustu älykkään erikoistumisen strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin

Ajankohtaista

Arctic Smartness klusteritoiminta

Älykkään erikoistumisen strategia ohjaa elinkeinolähtöisten yhteistyömallien kehittämiseen. Lappilaisen älykkään erikoistumisen klusteritoiminnan keihäänkärkeä edustaa Kiertotalouskeskus, joka auttaa lappilaisia yrityksiä tekemään kiertotaloudesta liiketoimintaa.

Lue lisää

Kansainväliset kumppanuudet

Lappi on mukana kahdeksassa eurooppalaisessa älykkään erikoistumisen kumppanuudessa. Eurooppalaisille alueille kumppanuudet tarjoavat paitsi pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin myös muun muassa näkyvyyttä, mahdollisuuden alueellisen osaamisen tunnistamiseen, vertaisarviointiin ja kokemusten jakamiseen.

Lue lisää

Haluatko kuulla enemmän älykkään erikoistumisen mahdollisuuksista?