Arctic Smartness
Arctic Smartness
– Lapin älykästä erikoistumista
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Klusterit
Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica
Rahoitusopas
Sole ko hakea!
– Kaipaako yrityksesi uudistamista, kasvua tai kansainvälistymistä? Mietitkö, mistä löytää sopiva rahoitus?
Kuva: Lapin Materiaalipankki
previous arrow
next arrow

Alueellinen yhteistyö

Älykästä erikoistumista ei kukaan toteuta yksin. Strategiaan pohjautuvalla vahvalla alueellisella yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia.

Arctic Smartness -brändi

Toteutamme Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa yhteisen Arctic Smartness -brändin alla.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Älykäs erikoistuminen edellyttää tunnistamaan alueen vahvuudet ja ohjaamaan kehittämisen panostuksia niihin.

Älykäs erikoistuminen on siis väline tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen maakunnassa. Kyse on viisaiden valintojen tekemisestä.

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta.

Strategian toimeenpanossa painotetaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan vahvemmalla yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioihin perustuvaa kasvua.

Strategian painopisteiden kehittämisessä ja uuden osaamisen hankkimisessa hyödynnetään alueellisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Ajankohtaista

Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!

Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia astui voimaan maaliskuussa 2023.

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Lue lisää »

Se on parempi ko tekkee ite! Vai onko sittenkään?

Aina ei ole parempi ko tekkee ite. Tähän johtopäätökseen tultiin älykkään erikoistumisen uudistamisen strategiaprosessissa, johon osallistettiin yli sata henkilöä Lapin eri organisaatioista ja yrityksistä.

Lähtökohtaisesti tarkoitus ei ollut pärjätä ite, vaan strategian uudistamisen prosessissa koko syksyn tukemassa, kehittämisen kumppanina oli muotoilutoimisto Arctic Factoryn mahtiyksilöt Jussi ja Julius. Kun yhteistyö Lapin liiton FOKUS-hankkeen ja AF:n kanssa alkoi, tavoitteena oli, että toivottavasti yhteistyömme jälkeen edes osa Lapin toimijoista saa täyslaidallisen älykästä erikoistumista syksyn 2022 aikana.

Lue lisää »

Selvitys luontoon liittyvistä hyvinvointi- ja elämyspalveluista Lapissa

Selvityksen mukaan rahoitusosaamisen puute on hyvinvointi- ja elämyspalveluita toteuttaville yrityksille selkeä haaste. Yritykset olivat yleisesti ottaen melko tietämättömiä erilaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista, ja julkisten rahoitusmahdollisuuksien hakemiseen liittyvistä seikoista. Toisena haasteena tunnistettiin vastuullisuusviestintä sekä vastuullisuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä.

Vahvuuksina Lapin alueen hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjoavilla yrityksillä ovat vahvat alueelliset verkostot, ekosysteemimäinen toiminta, laadukkaat palvelut ja korkea asiakastyytyväisyys sekä luontomatkailuun sopiva infrastruktuuri.

Lue lisää »

Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta

Active Arctic -hanke toteutti osana Lapin Ammattikorkeakoulun Vakiat 2023- tapahtumaa hyvinvointietkot hyvinvointialueen toimijoille, palveluntuottajille ja järjestöille. Sain mahdollisuuden ohjata tunnin pituisen Erätauko -keskustelun aiheesta “Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta – innovaatiotoiminta julkisissa hyvinvointipalveluissa”. Keskustelun aikana mietittiin yhdessä, millaisia hyvinvointialan innovaatioita Lapin vahvuuksista voisi syntyä ja millaisia tarpeita eri toimijoilla on.

Lue lisää »

Lapin kaivostoiminnan arvonluonti on kasvanut suotuisasti viime vuosina, mutta toimialalta puuttuvat vahvat yhteistyörakenteet

Kaivostoiminta ja sen arvonluonti on kasvanut suotuisasti viime vuosina Lapissa, mikä on edesauttanut Lapin kaivoksia palvelevan pk-yrityskentän kasvua ja tuonut alueelle lisää verotuloja ja taloudellista aktiviteettia. Liikevaihdon kasvun kehitys on perustunut kaivannaismäärien kasvuun sekä suotuisaan raaka-ainekehitykseen keskeisten mineraalien osalta. Yhteiskunnan sähköistyminen lisää merkittävästi mineraalien kysyntää vahvistaen myös Lapin kaivoksien tuotannon tarvetta.

Lue lisää »

AGRARSENSE-hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa maa- ja metsätalouteen

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana kolmevuotisessa AGRARSENSE-hankkeessa, jossa kehitetään teollisuuden tarpeista lähtöisin olevia teknologisia ratkaisuja maa- ja metsätalouteen. Teknisiä ratkaisuja kehittämällä pyritään edistämään kestävää kehitystä, vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja lisäämään kestävyyttä kriittisillä sektoreilla.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus liittyvät hankkeen kehitystoimenpiteisiin muun muassa ruokaturvan parantuessa ja puunkorjuun ilmastovaikutusten pienentyessä. Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tukevien toimintamallien rakentamiseksi tarvitsemme teknologiaa, joka mahdollistaa läpinäkyvää, kestävää ja tuottavampaa maa- ja metsätaloutta. 

Lue lisää »

Arctic Smartness -kumppanit