Yritysten kansainväliset rahoitukset

EU on merkittävä yritysrahoittaja Euroopassa, ja myös lappilaisten yritysten kannattaa tutustua suoran EU-rahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Pk-yritykset voivat hakea EU-rahoitusta yksin tai yhdessä alueen toimijoiden, kuten klustereiden ja TKI-organisaatioiden kanssa.

Suora EU-rahoitus on erittäin kilpailtuaTeam Finland ja sen hakeminen vaatii paljon resursseja. Kannattaa siis hyödyntää tarjolla olevia tukipalveluita, esim. Team Finland -verkostoa jo siinä vaiheessa, kun suunnittelee rahoituksen hakemista.

EU rahoittaa yrityksiä sekä suoraan että epäsuorasti. Suoraa rahoitusta haetaan nimensä mukaisesti suoraan EU:lta, epäsuoraa taas alueellisten ja kansallisten viranomaisten kautta.

  • Tutustu tarkkaan hakuehtoihin ja -ohjeisiin.
  • Varaa reilusti aikaa hakemuksen suunnitteluun ja kysy tarvittaessa neuvoa.
  • Jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa kannattaa yleensä olla yhteydessä rahoitusta myöntävään tahoon.
  • Varmista aina rahoitushakujen määräajat rahoittajalta.

Katso alta 5.11.2020 järjestetty Kohti kasvua ja kansainvälistymistä -webinaari, jossa toimitusjohtaja Yrjö Trög kertoo, miten rovaniemeläinen Norrhydro Oy haki – ja sai – suoraa EU-rahoitusta. Esitys pdf-tiedostona.

EU:n suora yritysrahoitus

EU myöntää suoraa tukea yrityksille Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC) rahoitusohjelmista. Näihin rahoituksiin ei välttämättä tarvita kumppaneita, vaan yritys voi hakea niitä yksin. Kaikille EIC:n tukemille hankkeille ja yrityksille tarjotaan lisäksi valmennusta, mentorointia, verkostoitumismahdollisuuksia ja muita liiketoiminnan kiihdytyspalveluita.

EIC Pathfinder

Tukea läpimurtoteknologian tutkimiseen tai kehittämiseen. TRL 1–4. Lue lisää

EIC Transition

Rahoitusta uuden teknologian kehittämiseen markkinavalmiiksi. TRL 4–5/6. Lue lisää

EIC Accelerator

Rahoitusta startup-yrityksille sekä pienille yrityksille merkittävien innovaatioiden kehittämiseen. TRL 5/6–9. Lue lisää

EIC Prizes

EIC palkitsee Euroopan johtavia innovaatioiden kehittäjiä. Lue lisää

Euroopan innovaationeuvoston rahoitukset ja niiden edellyttämät TRL-tasot
Euroopan innovaationeuvoston rahoitukset yrityksille ja vaadittava TRL-taso. TRL-asteikkoa käytetään kuvaamaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomallien kypsyystasoa ideasta markkinavalmiiksi. Asteikossa on yhdeksän tasoa, joista yhdeksäs on kypsin.

Investointirahoitus

EU tukee lisäksi yritysten lainojen, mikrorahoituksen, takausten ja riskipääomarahoituksen saamista. Tässä tapauksessa päätöksen EU-rahoituksen tarjoamisesta tekevät paikalliset rahoituslaitokset ja sijoittajat, kuten pankit, pääomasijoittajat tai bisnesenkelit. Lue lisää

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä sparrasi 6.4.2021 pidetyssä webinaarissa EU:n investointirahoituksista ja avasi asiaa case-esimerkeillä. Esitys Powerpoint-tiedostona.

InvestEU-rahasto

InvestEU-rahasto yhdistää 13 EU:n rahoitusvälinettä ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) yhdeksi instrumentiksi. InvestEU-kumppanit tarjoavat suoraan ja välittäjien kautta rahoitusratkaisuja sekä yksityisille että julkisille toimijoille.

InvestEU-portaali

Euroopan investointiohjelman portaali sijoittajien hakemiseen. Sivustolle voi lisätä oman projektinsa potentiaalisten sijoittajien löytämiseksi.

InvestEU-neuvontakeskus

Neuvontaa ja teknistä apua sijoituksia hakeville sekä tietoa EU:n sijoitusrahastoista.

Seuraava askel: EU:n laina- ja pääomatuet

Euroopan Investointirahaston (European Investment Fund) kautta tarjottavat lainatakaukset sekä pääoma- ja riskirahoitus.

Arctic Investment Platform (AIP)

AIP-toimeenpanohankkeen päätavoitteena on mahdollistaa arktisen alueen pk-yrityksille suunnatun investointialustan luominen vuonna 2022.

Euroopan investointirahaston välittäjät

Euroopan investointirahaston välittäjät Suomessa.

Kansainvälisen rahoituksen tukipalvelut

Suora EU-rahoitus on hyvin kilpailtua ja sen hakeminen vaatii asiantuntemusta ja aikaa. Kannattaa käyttää hyödyksi kaikki saatavilla oleva tuki jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

Ely-keskus

Ely-keskuksen myöntämää yritysten kehittämisavustusta voi käyttää EU-rahoituksen hakuvalmistelussa ulkopuolisiin asiantuntijakuluihin. Osa Team Finland -verkostoa.

Business Finland

Business Finland tarjoaa tietoa kansainvälisistä ja eurooppalaisista rahoitusohjelmista sekä neuvoo rahoituksen hakemisesta. Osa Team Finland -verkostoa.

Lapin liitto

Lapin liitto antaa tietoa erilaisista alueellisista ja kansainvälisistä verkostoista, joissa mukana oleminen on yksi polku kansainväliseen rahoitukseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto edistää näiden maakuntien elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä Euroopassa sekä neuvoo Euroopan unioniin liittyvissä asioissa.

Tietoa kansainvälisestä yritysrahoituksesta ja EU:sta yrityksille

Enterprise Europe Network

Euroopan komission asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Tietoa EU-asioista, yritysten kansainvälistymisestä, IPR-neuvontaa, tapahtumia ym.

EU-rahoituksen hakukone

Hakukone sopivan EU-rahoituksen löytämiseen. Rajaus yrityksen koon, rahoituksen määrän ym. mukaan.

Euroopan komissio: Yritystoiminta, talous, euro

EU:n talous ja kauppa sekä yritysten resurssit, rahoitus ja verkostoituminen. Ympäristöä, kilpailua ja tuoteturvallisuutta koskevat EU-säännöt.

Käytännön tietoa yrittämisestä EU:ssa

Asiaa mm. yritystoiminnan harjoittamisesta, verotuksesta, myyntitoiminnasta ja tuotevaatiumuksista EU:ssa.

Vienti EU:sta, tuonti EU:hun – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Tietoa mm. tulleista ja veroista, tullimenettelyistä, alkuperäsäännöistä, kaupan esteistä sekä tuotevaatimuksista.

EU-rahoitusopas matkailualalle

Opas sisältää tietoa, linkkejä sekä esimerkkejä aiemmista EU-rahoitetuista matkailuun liittyvistä hankkeista.

Hankekumppanuus ja verkostot

Yritys voi päästä käsiksi kansainväliseen rahoitukseen myös hankekumppanuuden ja verkostojen kautta.