Verkostot ja kumppanuudet yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena

Tälle sivulle on koottu lappilaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevia kumppanuuksia ja verkostoja.

Monilla Lapissa toimivilla TKI-organisaatioilla on yrityksille suunnattuja palveluita: esimerkiksi koulutusta, tutkimuspalveluita sekä tukea tuotekehitykseen. Useilla organisaatioilla on myös tutkimus- ja kehityshankkeita, joihin haetaan yrityskumppaneita.

Kansainväliset verkostot tarjoavat yrityksille, klustereille sekä muille toimijoille yhteistyökumppaneita sekä ajankohtaista tietoa esim. hanke- ja rahoitusmahdollisuuksista.

TKI = tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. TKI-organisaatioilla tarkoitetaan tässä toisen asteen oppilaitoksia, korkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia.

Team Finland -logo
Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä maailmalle

Lapin TKI-organisaatiot yritysten kehittäjäkumppaneina​

Tutustu lappilaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden TKI-organisaatioiden yrityksille suunnattuihin palveluihin sekä yhteistyömahdollisuuksiin!

Yhteistyöllä vahvemmaksi

Lapin yliopiston, Lapin AMK:n, GTK:n ja Luken Arctic Research Community -yhteistyön yhtenä tavoitteena on vahvistaa niiden valmiuksia vastata elinkeinoelämän haasteisiin. Niiden TKI-organisaatioiden yrityksille suunnattuja palveluita on koottu myös Ardico.fi-portaaliin.

Muut tutkimuslaitokset Lapissa

Toisen asteen oppilaitokset Lapissa

Tutkittua tietoa yritystoiminnan tueksi

Valtakunnallisessa tutkimuksen tietoportaalissa Tiedejatutkimus.fi voi hakea tutkittua tietoa esim. tieteenalan tai asiasanan perusteella. Sivulle on listattu myös erilaisia kehittämisympäristöjä, joista osa on yritysten saatavilla.

Kansainväliset verkostot

Kansainväliset verkostot tarjoavat yrityksille, klustereille sekä muille toimijoille ajankohtaista tietoa alalta sekä kanavan oppimiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen.

Tälle sivulle kootut verkostot on jaettu alakohtaisiin ja monialaisiin verkostoihin.

 • Alakohtaiset keskittyvät tietylle toimialalle.
 • Monialaiset käsittävät useamman toimialan ja toimivat näin väylänä esim. alojen väliselle yhteistyölle. Monialaisilla sivustoilla on usein myös omat alakohtaiset osionsa.

Pääset kunkin verkoston sivustolle klikkaamalla sen nimeä alla olevassa listauksessa.

Arctic Smartness -klusterit ovat väylä alansa kansainvälisiin verkostoihin.

Business Finlandin ohjelmat

Business Finlandin ohjelmien tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelmien keskiössä ovat alakohtaiset verkostot aloilla, joilla on merkittävää uutta markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille. Verkostot tuovat yhteen eri kokoisia kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä hakevia yrityksiä sekä yritysten kanssa toimivia tutkimus- ja muita organisaatioita.

 • Markkinoille meno, verkostoituminen sopivien kumppaneiden kanssa
 • Uudet, kasvavat markkinat ja asiakkaat, uudistuminen innovaatioiden avulla
 • Suomalaisten yhteistarjoamien rakentaminen
 • Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten linkittäminen pääomitusten saamiseksi

 

Crowdhelix

Verkoston tarkoituksena on, että korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten on helpompi löytää kumppaneita tutkimushankkeisiin. Jäsenet voivat jättää oman partnerihakuilmoituksensa tai vastata muiden hakuihin.

 • Maksullinen jäsenyys
 • Järjestelmä suosittelee automaattisesti jäsenille potentiaalisia hankekumppaneita.
 • Järjestää tapahtumia, joiden tarkoituksena on tukea rahoituksen hakemisessa.

 

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita. Suomessa verkostoa koordinoi Business Finland.

 • Neuvontaa yritysten kansainvälistymiseen
 • Kansainvälisiä yrityskontaktitapahtumia
 • Tietoa ja neuvontaa EU-rahoitusmahdollisuuksista
 • Yrityskontaktipörssi: kansainvälisten yhteistyökumppaneiden haku
 • IPR-tukea EU:ssa kauppaa käyville tai muutoin kansainvälistyville pk-yrityksille ja EU-rahoitusta hakeville tai jo saaville tahoille.

 

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

ERRIN on alueellisten viranomaisten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kauppakamareiden, klustereiden ja alueellisten EU-toimistojen verkosto. Verkosto tiedottaa rahoitusohjelmista sekä edistää yhteistyötä, hankekumppanuuksia, hyvin käytäntöjen jakamista sekä paikallisten ekosysteemien muodostamista. Hankekumppaneiden haku

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on ERRINin jäsen, ja alueen hanketoimijat voivat tämän vuoksi rekisteröityä verkkosivulle maksutta.

 

European Cluster Collaboration Platform

EU:n klusteriportaali tarjoaa työkaluja ja tietoja klustereille ja niiden jäsenille tärkeimmistä eurooppalaisista aloitteista ja toimista sekä EU:n klusteripolitiikasta. Mukana yli 1000 klusteria maailmanlaajuisesti.

 • Yhteistyökumppaneiden haku
 • Klusterin (ja sen jäsenten) kehittäminen
 • Tapahtumia, uutisia
 • Tietokanta klusteriverkostoista ja klustereihin liittyvistä hankkeista

 

Funding & Tender Opportunities Partner Search

Sivulle on koottu aikaisempien EU-hankkeiden toteuttajien tietoja, joita voi käyttää hakiessaan uusia EU-hankeyhteistyökumppaneita. Haku avainsanan, aiheen, maantieteellisen alueen tai organisaatiotyypin perusteella.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto toimii yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän aseman parantamiseksi EU:ssa.

 • Tiedottaa EU:n tapahtumista, rahoituksista, politiikasta ja kehityslinjoista
 • Pyrkii vaikuttamaan EU-politiikkaan
 • Tarjoaa hanketukea ja -koulutusta
 • Auttaa löytämään EU-tason yhteistyökumppaneita
 • Tukee aluetoimijoiden työtä Brysselissä

 

Smart Specialisation Platform

S3 Smart Specialisation Platform jakaa tietoa kansallisille ja alueellisille päättäjille älykkäästä erikoistumisesta ja sen soveltamisesta. Alustalla on temaattisia osioita, joiden avulla pyritään edistämään alueiden välistä yhteistyötä ja arvoketjuja tietystä teemasta. Tutustu Elmo-hankkeen sivulla Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen kumppanuuksiin

 

Vanguard Initiative

Eurooppalaisten alueiden verkosto, joka edistää teollisia innovaatioita sekä teollisuuden uudistamista. Toiminnan ytimessä ovat yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edunajaminen. Verkostossa on useita eri teemoihin keskittyneitä hanke- ja innovaatioverkostoja eli pilotteja. Lue lisää ELMO-hankkeen sivuilta

EIT Digital

Digitaalisten innovaatioiden verkosto yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 • Innovaatioiden tuonti markkinoille
 • Yrittäjyys
 • Tiedon jakaminen, tapahtumat

 

European Network of Living Labs (eNoll)

Living lab -kehittämisympäristöjen verkosto. Ympäristöissä on mahdollisuus yhteiskehittämiseen, testaukseen ja kokeiluihin usealla alalla (esim. energia, media, terveys, elintarvikeala). Verkoston kautta jaetaan hyviä käytänteitä ja haetaan yhteistyökumppaneita.

Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI)

Maa- ja metsätalouden verkosto yrityksille, maanviljelijöille, tutkijoille ja yhdistyksille.

 • Hankkeet
 • Rahoitustieto
 • Uudet ideat ja innovaatiot alalla
 • Tapahtumat ja uutiset

 

EIT Food

Elintarvikealan verkosto yrityksille, tutkimuslaitoksille, korkeakouluille ym. toimijoille. Verkoston tarkoituksena on edistää elintarvikejärjestelmän kestävyyttä, terveellisyyttä ja luotettavuutta. Suomen maasivu

 • Innovaatiot
 • Koulutukset
 • Tiedon jakaminen
 • Yrittäjyys
 • Tapahtumat
 • Vaikuttaminen

Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 

European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)

Maa- ja metsätalouden sekä elintarvikealan verkosto.

 • Sosiaaliset innovaatiot
 • Kasvit
 • Metsäalueet
 • Korkean teknologian maatalous
 • Bioalueet
 • Jäljitettävyys, Big Data
 • Kuluttajien osallistuminen
 • Yksilöllinen ravitsemus
 • Viestintä

Atlas Euro

Atlas Euro (Association for Tourism and Leisure Education and Research) on matkailualan oppilaitoksille ja ammattilaisjärjestöille suunnattu verkosto.

 • Edistää matkailun, vapaa-ajan ja siihen liittyvien aiheiden opetusta ja tutkimusta
 • Kannustaa henkilöstön ja opiskelijoiden vaihtoa jäsenlaitosten välillä
 • Edistää matkailun ammattilaisten kansainvälisiä yhteyksiä
 • Tapahtumat, tiedonvaihto, opetuksen suunnittelu

 

Sport & Vitality (S3)

S3-verkoston tavoitteena on vahvistaa urheilu- ja liikunta-alaa EU-tasolla. Verkosto tuo yhteen alan sidosryhmiä, mm. tutkimuksen, teknologian ja koulutuksen edustajia ja hallintoviranomaisia.

Lappi on mukana kumppanuudessa nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita.

 • Alueellisten ekosysteemien vahvistaminen
 • Investointien ja innovaatioiden lisääminen
 • Tiedon levittäminen
 • Urheilu- ja liikunta-alan kasvu, yrittäjyys

Yhteyshenkilöt Lapissa: Heikki Hannola, Lapin ammattikorkeakoulu, heikki.hannola (at) lapinamk.fi ja Pirkko Sivonen, Lapin liitto, pirkko.sivonen (at) lapinliitto.fi

 

Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NeCSTouR)

Verkosto edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämmän matkailun kilpailukykyä. Jäseninä on viranomaisia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, matkailuyrittäjien edustajia ja yhdistyksiä.

 • Kestävän ja kilpailukykyisen matkailun kehittäminen
 • Matkailun profiilin nostaminen EU-tasolla
 • Alueiden roolin vahvistaminen EU:n matkailupolitiikassa
 • Matkailualan EU-rahoituksen edistäminen

 

Northern Tourism

Monitieteinen verkosto, joka keskittyy pohjoisen matkailun tutkimukseen sekä opetukseen. Osa uArctic-yhteistyöverkostoa, johon kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja muita opetus- ja tutkimusorganisaatioita arktiselta alueelta.

 • Matkailututkimus
 • Opetus, tiedon jakaminen
 • Oppimateriaalit
 • Tapahtumat

 

Digitalisation and Safety for Tourism (S3)

S3-verkoston päätavoitteena on vahvistaa matkailualaa EU:ssa, etenkin digitalisoinnin ja matkailuturvallisuuden osalta. Tarkoituksena on myös edistää matkailualan investointeja, alueellista kasvua, työmahdollisuuksia ja innovaatioita.

 • Verkostoituminen yritysten, viranomaisten, yhdistysten ja oppilaitosten välillä
 • Digitalisaation ja turvallisuuden edistäminen matkailuinnovaatioiden kehittämisessä
 • Matkailun arvoketjut
 • Pk-yritysten kasvu
 • Taloudellinen ja tieteellinen kehitys

Yhteyshenkilöt Lapissa: Satu Luiro, Lapin liitto, satu.luiro (at) lapinliitto.fi ja Eija Raasakka, Lapin ammattikorkeakoulu, eija.raasakka (at) lapinamk.fi

Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD)

Temaattinen verkosto, jonka keskiössä on taiteen, suunnittelun ja visuaalisen kulttuurin koulutus arktisella alueella. Verkosto edistää yhteistyötä sekä opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen hyvien käytäntöjen jakamista. Osa uArctic-yhteistyöverkostoa, johon kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja muita opetus- ja tutkimusorganisaatioita arktiselta alueelta.

 • Taiteen ja muotoilun tutkimus
 • Kestävä taide ja muotoilu
 • Opetus

 

Cumulus

Cumulus on maailmanlaajuinen yhdistys, joka palvelee taiteen ja suunnittelun koulutusta ja tutkimusta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

 • Osaaminen ja innovaatiot taiteessa, muotoilussa ja media-alalla
 • Taiteen, muotoilun ja median korkeakoulutuksen ja tutkimuksen edistäminen

Advanced materials for batteries (S3)

S3-kumppanuus hakee alueiden yhteistyöllä ratkaisuja uusien akkuteknologioiden kysyntään. Tarkoitus on edistää uusien teknologioiden syntymistä ja nopeuttaa niiden siirtymistä markkinoille. Lappi on Suomesta mukana kumppanuudessa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun kanssa. Pohjois-Suomen maakunnat pyrkivät vastaamaan erityisesti raaka-aineiden saatavuuteen.

 • Edistää teollisuuden modernisointia kehittyneiden puhtaan energiamateriaalien alalla, erit. sähkömoottorit ja energian varastointi
 • Nopeuttaa innovatiivisten edistyneiden materiaalien siirtymistä laboratoriosta markkinoille
 • Tukea alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämistä
 • Vahvista innovaatioyhteistyötä teollisuuden, pk-yritysten, tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden ja korkeakoulujen välillä
 • Tukea kilpailukykyisten arvoketjujen luomista Eurooppaan

Yhteyshenkilö Lapissa: Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, heino.vasara (at) ely-keskus.fi

 

Bioenergy (S3)

S3-bioenergiakumppanuutta vetävät Lappi sekä Kastilia ja Leon (Espanja), ja siihen osallistuu 20 muuta aluetta. Alueet ovat sitoutuneet kehittämään bioenergian hyödyntämistä kestävän alueellisen kasvun tueksi.

 • Biomassalaitokset maaseutualueilla ja yhteisöissä
 • Biokaasulaitokset
 • Lämpöenergia
 • Metsänhoitomallit
 • Pienimuotoinen sähköntuotanto pelleteillä ja hakkeella
 • Tiedon levittäminen ja parhaiden käytäntöjen vaihto

Yhteyshenkilö Lapissa: Kari Pasanen, Lapin AMK, kari.pasanen (at) lapinamk.fi

 

EIT Climate-KIC

Ilmastonmuutokseen liittyviin innovaatioihin keskittyvä verkosto. Verkoston tarkoituksena on tukea innovaatioita, jotka edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa tai siihen sopeutumista.

Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 

EIT InnoEnergy

Kestävän energian verkosto yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa sekä vahvistaa toimijoiden yhteistä innovaatiotyötä.

 • Energian varastointi
 • Älykkäät ja tehokkaat kaupungit ja rakennukset
 • Uusiutuva energia
 • Älykäs sähköverkosto
 • Energiatehokkuus
 • Ydinalan instrumentointi
 • Kiertotalous
 • Liikenteen ja liikkuvuuden energia

Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 

EIT Manufacturing

Tuotantoteollisuusyritysten sekä teollisuuden tukijoiden ja tutkijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä Euroopassa.

 • Ammattitaitoinen työvoima
 • Tehokkaat innovaatioekosysteemit
 • Tuotannon digitalisointi
 • Asiakaslähtöinen valmistus
 • Sosiaalisesti kestävä valmistus
 • Ympäristöystävällinen valmistus

Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 

EIT Raw Materials

Raaka-ainealan verkosto, jonka tavoitteena lisätä alan kilpailukykyä kestävällä tavalla innovaatioiden, koulutuksen ja yrittäjyyden avulla.

 • Etsintä ja raaka-ainevarojen arviointi
 • Kaivostoiminta haastavissa ympäristöissä
 • Resurssitehokkuus mineraaliprosesseissa ja metallurgisissa prosesseissa
 • Kierrätys ja materiaaliketjun optimointi käytöstäpoistamisvaiheessa
 • Tuotteiden kriittisten ja myrkyllisten materiaalien korvaaminen ja optimaalinen suorituskyky
 • Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu kiertotaloutta varten

Osa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (European Institute of Innovation & Technology, EIT).

 

Mining Industry (S3)

S3-kumppanuuden keskiössä on kaivosteollisuus, siihen liittyvät teollisuudenalat ja palvelut sekä globaalit arvoketjut.

Kumppanuuden tavoitteena on

 • vahvistaa alueellista ja alueiden välistä innovaatiokapasiteettia investointien, kasvun ja työllisyyden helpottamiseksi kaivosteollisuudessa, siihen liittyvillä teollisuudenaloilla ja palveluissa
 • tunnistaa alueiden väliset uudet mahdollisuudet
 • levittää tietoa kasvun ja uusien liiketoiminta- ja työskentelymahdollisuuksien tukemiseksi ja luoda yhteistyötä Euroopan eri alueiden välille

Yhteyshenkilö Lapissa: Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, heino.vasara (at) ely-keskus.fi

 

Sustainable buildings (S3)

S3-kumppanuuden jäsenalueet edistävät yhdessä kestävää ja energiatehokasta rakentamista.

 • Ekorakentaminen, bioklimatismi ja rakennusten eristäminen
 • Uusiutuvan energian integrointi rakennuksiin
 • Maksimaalisen energiatehokkuuden järjestelmät rakennuksissa ja kaupungeissa

Yhteyshenkilöt Lapissa: Tytti Ahoranta, Kemin Digipolis, tytti.ahoranta (at) digipolis.fi ja Kaarina Mäcklin, Lapin liitto, kaarina.macklin (at) lapinliitto.fi

Arctic safety and security

Verkoston tavoitteena on tarjota tietoa onnettomuuksien ja uhkien vähentämiseksi. Verkosto korostaa arktisen alueen eri toimijoiden vastuuta ja lisää turvallisuustietoisuutta kaupallisten toimijoiden, paikallisten yhteisöjen ja hallitusten keskuudessa. Lisäksi verkosto edistää arktisten maiden välistä turvallisuusyhteistyötä ja hätätilannevalmiuksia.

 • Turvallisuuteen ja turvallisuusuhkiin liittyvä tutkimus
 • Koulutusohjelmat
 • Tiedonjakaminen, innovaatiot
 • Etsintä- ja pelastustoiminta
 • Ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan suojelun yhteistyö

Osa uArctic-yhteistyöverkostoa, johon kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja muita opetus- ja tutkimusorganisaatioita arktiselta alueelta.

 

Digitalisation and Safety for Tourism (S3)

S3-verkoston päätavoitteena on vahvistaa matkailualaa EU:ssa, etenkin digitalisoinnin ja matkailuturvallisuuden osalta. Tarkoituksena on myös edistää matkailualan investointeja, alueellista kasvua, työmahdollisuuksia ja innovaatioita.

 • Verkostoituminen yritysten, viranomaisten, yhdistysten ja oppilaitosten välillä
 • Digitalisaation ja turvallisuuden edistäminen matkailuinnovaatioiden kehittämisessä
 • Matkailun arvoketjut
 • Pk-yritysten kasvu
 • Taloudellinen ja tieteellinen kehitys

 

Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NeCSTouR)

Verkosto edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämmän matkailun kilpailukykyä. Jäseninä on viranomaisia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, matkailuyrittäjien edustajia ja yhdistyksiä.

 • Kestävän ja kilpailukykyisen matkailun kehittäminen
 • Matkailun profiilin nostaminen EU-tasolla
 • Alueiden roolin vahvistaminen EU:n matkailupolitiikassa
 • Matkailualan EU-rahoituksen edistäminen

 

Social economy (S3)

Social economy (suom. sosiaalisesti kestävä talous, yhteisötalous tai sosiaalitalous) on liiketoimintaa, jossa tavoitellaan yhteiskunnallista tai sosiaalista vaikuttavuutta. Toiminnan keskeisinä periaatteina on läpinäkyvyys ja demokraattisuus sekä se, että voitto käytetään toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon.

 • Alueiden välisen yhteisötalouden rahoitusmekanismit, infrastruktuurien yhteiskäyttö
 • Tiedon levittäminen yhteistyöhankkeiden luomiseksi ja kehittämiseksi
 • Parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto sosiaalisten yritysten tukemiseksi
 • Yhteisratkaisut yhteisötalouden kehityttämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi

Lappi on mukana kumppanuudessa edistääkseen sosiaalista kestävyyttä maakunnan yritystoiminnassa.

Yhteyshenkilöt Lapissa: Kaarina Mäcklin, Lapin liitto, kaarina.macklin (at) lapinliitto.fi ja Martti Ainonen, Lapin ammattikorkeakoulu, martti.ainonen (at) lapinamk.fi

Älykkään erikoistumisen kumppanuudet (S3) on kehitetty edistämään alueiden välistä yhteistyötä, edistämään yhteisiä investointialoitteita, toisiltaan oppimista, yhteisiä kehittämishankkeita ja eurooppalaisten arvoketjujen muotoutumista. Kumppanuuksissa yhteistyötä tekevät alueet, jotka jakavat yhteisiä älykkään erikoistumisen painopisteitä.

Suomessa S3-kumppanuuksia ja niihin liittymistä koordinoivat maakuntaliitot. Mukana sidosryhminä on mm. yrityksiä, klustereita ja TKI-organisaatioita. Tutustu Elmo-hankkeen sivulla Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen kumppanuuksiin