Työpaja Lapin yliopistossa 11.7.2022

Arctic Smart Future Technologies -hankkeen työryhmä järjesti Lapin yliopiston Sinco-laboratoriossa työpajapäivän Sveitsistä Suomeen kesäkouluun saapuneelle Integrated Innovation for Product and Business Development (Innokick)-maisteriopiskelijaryhmälle. Ryhmä oli saapunut Suomessa järjestettävään Kesäakatemiaan (Summer Academy) jonka yhteydessä he vierailivat myös Rovaniemellä.  

Työpajapäivän aiheena olivat Lapin maakunnan tulevaisuuden haasteet, joita opiskelijat lähtivät pohtimaan monialaisissa ryhmissä. Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista ASFT- hanketiimi kertoi hankkeesta, jolla pohjustettiin myös tehtävänantoa. Opiskelijat muodostivat ryhmät, joissa he lähtivät tarkastelemaan annettuja haasteita. Nämä olivat: Ääriolosuhteet (Extreme conditions), Vaihtuvat vuodenajat ja sääolosuhteet (Changing seasons and weather conditions), Pitkät välimatkat (Long distances), Pienenevät opiskelijamäärät (Decreasing number of students), Matkailu (Tourism), Vihreä siirtymä (Green transition), Heikot yhteydet (Weak connections), Väestön ikääntyminen (Aging population), Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (Health and social services reform), Työllisyyshaasteet (Employment challenges), Lappilaisten yritysten teknologinen taso (Technology level in Lappish companies).  Opiskelijat loivat työpajatyöskentelyn aikana erilaisia konsepteja, joilla voitaisiin lisätä esimerkiksi matkailijoiden ja asukkaiden osallisuutta sekä parantaa yhteyksiä ihmisten välillä. Myös luonto oli keskeisessä roolissa syntyneissä ideoissa. 

Vierailulla tutustuttiin myös Taiteiden tiedekuntaan sekä tiedekunnan laboratorioihin, joista osa oli remontissa ryhmän vierailun aikana.