Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta!

Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistamistyö käynnistyy 

Lapissa on toteutettu älykkään erikoistumisen konseptia jo kokonainen ohjelmakausi. Älykäs erikoistuminen on aluekehittämisen työkalu, jossa maakunnat tunnistavat omat vahvuutensa ja suuntaavat kehittämisrahoitusta näiden valittujen kärkien edelleen kehittämiseen. Älykkään erikoistumisen myötä lappilaiset toimijat ovat löytäneet uusia tapoja työskennellä yhdessä. Se on rohkaissut heitä hakemaan uusia mahdollisuuksia toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä, löytämään yhteisiä näkökulmia aluekehitykseen ja olemaan aktiivisia kansainvälisen yhteistyön tavoittelussa.  

Euroopan komissio on luonut älykkään erikoistumisen toimintatavan tukeakseen alueita ja tehostaakseen alueiden kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa. Lapin arktinen älykäs erikoistuminen perustuu vahvalle alueelliselle yhteistyölle, jota toteuttavat kuusi Arctic Smartness -klusteria. Arctic Smartness -yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioita, investointeja, kasvua ja työpaikkoja Lapissa julkisen ja yksityisen sektorin välisellä vaikuttavammalla yhteistyöllä.

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä, sekä älykäs erikoistuminen Lapissa, että sitä toteuttava klusteritoiminta ovat uuden äärellä. Lapin älykkään erikoistumisen strategia uudistetaan kuluvana vuonna ja sen sisällöt tulevat ohjaamaan kehittämispanostuksia. Ohjelmakaudella 2014-2020 Lapin liitto rahoitti yli 200 älykkään erikoistumisen strategiaa toteuttavaa hanketta. Hankerahoitusta myönnettiin yhteensä yli 52 miljoonaa euroa.  

Kutsumme laajasti sidosryhmiä Lapista mukaan strategian uudistamistyöhön. Fiksuilla valinnoilla ja hyvällä yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia!  

Lisätietoja:

Riikka Kangas
Projektipäällikkö
Lapin liitto
riikka.kangas(at)lapinliitto.fi

Kaarina Mäcklin
Kansainvälisten asioiden asiantuntija
Lapin liitto
kaarina.macklin(at)lapinliitto.fi

Älykkään erikoistumisen strategian päivitystyötä viedään eteenpäin Lapin liiton FOKUS – Lapin älykkään erikoistumisen kehittämishankkeella. 

Arctic Smartness-työhön voit tutustua täältä: https://arcticsmartness.fi/ 

Tekstin on kirjoittanut  FOKUS-hankkeen asiantuntija Paula Heikkilä