Tulevaisuuden valttikortteinamme verkostot, viestintä ja valmius satsata

Vuosina 2020–2022 Lapissa valmisteltiin pilottihankkeita, jotka hyödyntävät suoraan kansainvälistä EU-osarahoitusta. Työtä tehtiin Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen puitteissa. Kuntien toimintaympäristöä vahvistavien pilottien taustavoimana toimi kokenut konsulttikaksikko Jukka Teräs (Norrum Oy) ja Kristiina Jokelainen (SmartNorth Oy). Mitä kuntien piloteissa opittiin ja miten näitä oppeja voitaisiin hyödyntää jatkossa Lapin kansainvälisellä toimintakentällä?

Pilotointiin osallistuminen tuo Lapin toimijoille mahdollisuuden oppia uutta ja tiivistää alueellista yhteistyötä konkreettisen tekemisen kautta. Yhdessä tekemällä voimme myös vahvistaa alueellista osaamistamme sekä sen tunnistamista ja hyödyntämistä. Tukemalla tiedonkulun sujuvuutta pystymme toimimaan resurssiviisaasti kohti yhteistä, tavoiteltua lopputulosta.

Katsotaan lähelle ja suunnataan pitkälle

Lapissa on runsaasti kansainvälistymiseen liittyvää osaamista, intoa, ideoita sekä olemassa olevaa yhteistyötä. Meiltä löytyy myös moniulotteista kokemusta ja kiinnostusta erilaisten teemojen parista matkailusta kaivannaistoimintaan ja aluekehittämisestä tutkimukseen. Miksemme kokoaisi tätä lahjakasta toimijajoukkoa useammin saman pöydän ääreen ideoimaan, suunnittelemaan ja ennen kaikkea toimimaan yhdessä?

Jo ennen ensiaskeleita täytyy miettiä sitä, kuinka paljon projektiin on mahdollista ja kannattavaa investoida rahoituksellisesti tai työpanoksellisesti. Kun toimintamme lähtökohtana on realistinen tilannekuva sekä resursseista että tavoitteistamme, on eteneminen jouhevampaa. Hankerahoituksella voidaan hakea pilottimatkalle lisätukea ja täydentää resursseja, joiden avulla tavoitetta kohti kulkeminen helpottuu. Ilmaisia lounaita ei tälläkään matkalla ole – rahoituksen saaminen edellyttää siis työtä. Omarahoitusosuutta kannattaa ajatella pelkän kustannuserän sijaan investointina, joka kantaa hedelmää tulevaisuudessa.

Mitä jos uusista, kutkuttavista mahdollisuuksista kuullessamme ajattelisimme ”sitten kun” -ajattelun sijasta enemmän ”nyt kun”-mentaliteetilla? Sen sijaan, että siirrämme päätöksenteon hamaan tulevaan, kun on enemmän aikaa tai rahaa – punnitsisimmekin tarjolla olevia mahdollisuuksia jo nyt. Nyt kun pyöräilymatkailu ja kestävyys ovat nosteessa, voimmeko reagoida? Nyt kun…?

Resurssien rajallisuudenkin takia kannattaa pitää tuntosarvet herkillä lähialueilta nousevien mahdollisuuksien suhteen. Kun avaa silmät voi huomata, että läheltäkin löytyy aktiivisia ja vahvoja toimijoita, joiden kanssa voi päästä yhtä matkaa osaksi kiinnostavia kansainvälisiä aloitteita, verkostoja ja kehityshankkeita. Miksi siis aina suunnata merta edemmäs kalaan?

Taklataan tiedonkulun pullonkauloja viestinnällä

Keskeinen kysymys lienee, miten tunnistamme lähialueidemme osaavat toimijat ja tehokkaat toimintamallit?

Tiedon sujuva kulkeminen eri toimijoiden välillä on paitsi innostavaa ja opettavaista, myös resurssiviisasta. Kun jaamme oppimiskokemuksia niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin, täydennämme yhteistä lappilaisen osaamisen tietopankkiamme. Täältä voimme ammentaa tietoa ja lisätä ymmärrystämme.

Samaistuttavien ja kokemusperäisten kertomusten kuuleminen kannustaa ja auttaa suunnittelemaan toimintaamme. Mikä olisikaan samaistuttavampaa, kuin toisten lappilaisten jakamat kokemukset esimerkiksi pilottiprosessien varrelta? Tiedonkulkuun panostaminen kannattaa, sillä ilman ymmärrystä on vaikea lähteä mukaan ja ilman tietoa tulee helposti tehtyä turhaa, päällekkäistä työtä.

#Tehemäyhessä

Verkostomaisessa yhteistyössä on voimaa. Jokaisella meillä on omat vahvuutemme ja pelipaikka, jossa hyödyntää niitä. Rahoittajilta esimerkiksi saa tietoa eri rahoitusohjelmista ja tukea sopivan valinnassa. Laajoja kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä osaamista omaavien asiantuntijoiden kanssa voidaan puolestaan luoda toimivia hankekumppanuuksia ja -kokonaisuuksia. Asiantuntijat voivat auttaa myös esimerkiksi aikataulutuksessa, jolloin muulla tiimillä on mahdollisuus keskittyä varsinaiseen substanssiin.

Matka opettaa kulkijaa – tärkeintä on löytää tavoittelemisen arvoinen kohde, hypätä matkaan ja nauttia vaiherikkaasta kyydistä hyvässä seurassa. Ja tietysti kertoa tästä eteenpäin!

Sanni Björklund
Projektiassistentti
Lapin liitto
sanni.bjorklund(at)lapinliitto.fi