Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta

Lappi oli yksi Suomen ensimmäisistä alueista, joka on lähtenyt toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Järjestelmällinen lähestymistapa vahvoilla strategisilla kärjillä on johtanut hyvän hallinnollisen käytännön tunnistamiseen Euroopan komission taholta. Lapin älykkään erikoistumisen visio on olla johtavassa asemassa arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävässä hyödyntämisessä.

Älykkääseen erikoistumiseen (S3, Smart Specialisation Strategy) perustuva konkreettinen konsepti on auttanut yhdistämään erilaisia lappilaisia aluekehitystoimijoita korkeakouluista tutkimuslaitoksiin ja kehittämisyhtiöihin. Lappiin on syntynyt älykkään erikoistumisen myötä uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä yli niin organisaatio- kuin valtakunnan rajojen.

Älykästä erikoistumista on jalkautettu Lapissa ruohonjuuritasolle Arctic Smartness -brändin alla. Arctic Smartness on lappilaisten toimijoiden kehittämä lähestymistapa aluekehitykseen, ja se toimii sateenvarjona kaikille Lapissa älykästä erikoistumista toteuttaville hankkeille.

Arctic Smartness -konsepti

Älykkään erikoistumisen lähestymistavan avulla Lapista on tehty houkutteleva ja asiantunteva kumppani EU:ssa, ja lisäksi sen kautta on toteutettu tehokasta ja suoraan kasvuun vaikuttavaa aluekehitystä. Käyttämällä älykkään erikoistumisen lähestymistapaa lappilaiset toimijat ovat löytäneet uusia tapoja työskennellä yhdessä. Se on rohkaissut heitä hakemaan uusia mahdollisuuksia toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä, löytämään yhteisiä näkökulmia aluekehitykseen ja olemaan aktiivisia kansainvälisen yhteistyön tavoittelussa. Viemällä älykästä erikoistumista käytäntöön Lappi on kehittänyt järjestelmällisen, Arctic Smartness -brändiin ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan aluekehitykseen.

Arctic Smartness -toiminnan visiona on, että Lappi tunnustetaan arvokkaana eurooppalaisena kumppanina, joka johtaa älykkään erikoistumisen temaattisiin kärkiin liittyviä aloitteita. Arctic Smartness -yhteistyö tavoittelee visiotaan keskittymällä alueellisiin klustereihin ja ekosysteemeihin. Nämä klusterit ja ekosysteemit tukevat uusien alueellisten arvoketjujen luomista ja kehittymistä, ja ne aikaansaavat siten kasvua sekä innovaatiotoimintaa pk-yrityskentässä.

Lapin älykkään erikoistumisen jalkauttamisessa pyritään tuomaan yhteen eri alojen toimijoita, mikä auttaa löytämään uudenlaista vuoropuhelua ja uusia rajapintoja. Tällä tavalla syntyy arktiseen luovuuteen pohjautuvia innovaatioita. Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen muotoilu, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Artinen kestävä matkailu -klustereiden avulla Lappi kurkottaa yli organisaatio- ja aluerajojen.

“Lapin Arctic Smartness -konsepti on loistava esimerkki siitä, miten alueet voivat onnistuneesti vahvistaa omaa kehittämistoimintaansa ja hyödyntää EU-resursseja. Sitoutuminen, sektorirajat ylittävä yhteistyö ja vahva yhteinen visio ovat olennaisia tekijöitä.”

– Kari Aalto, johtaja,
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alue (Suomessa maakunta) laatii älykkään erikoistumisen strategian, jossa määritellään alueen vahvuudet ja haasteet

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta

Älykkään erikoistumisen toimintatapa ohjaa aluekehittämisen toimia ohjelmakaudella 2021–2027

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Älykäs erikoistuminen videoina