Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta

Lappi oli yksi Suomen ensimmäisistä alueista, joka on lähtenyt toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Järjestelmällinen lähestymistapa vahvoilla strategisilla kärjillä on johtanut hyvän hallinnollisen käytännön tunnistamiseen Euroopan komission taholta. Lapin älykkään erikoistumisen visio on olla johtavassa asemassa arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävässä hyödyntämisessä.

Älykkääseen erikoistumiseen (S3, Smart Specialisation Strategy) perustuva konkreettinen konsepti on auttanut yhdistämään erilaisia lappilaisia aluekehitystoimijoita korkeakouluista tutkimuslaitoksiin ja kehittämisyhtiöihin. Lappiin on syntynyt älykkään erikoistumisen myötä uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä yli niin organisaatio- kuin valtakunnan rajojen.

Älykästä erikoistumista on jalkautettu Lapissa ruohonjuuritasolle Arctic Smartness -brändin alla. Arctic Smartness on lappilaisten toimijoiden kehittämä lähestymistapa aluekehitykseen, ja se toimii sateenvarjona kaikille Lapissa älykästä erikoistumista toteuttaville hankkeille.

Arctic Smartness -konsepti

Älykkään erikoistumisen lähestymistavan avulla Lapista on tehty houkutteleva ja asiantunteva kumppani EU:ssa, ja lisäksi sen kautta on toteutettu tehokasta ja suoraan kasvuun vaikuttavaa aluekehitystä. Käyttämällä älykkään erikoistumisen lähestymistapaa lappilaiset toimijat ovat löytäneet uusia tapoja työskennellä yhdessä. Se on rohkaissut heitä hakemaan uusia mahdollisuuksia toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä, löytämään yhteisiä näkökulmia aluekehitykseen ja olemaan aktiivisia kansainvälisen yhteistyön tavoittelussa. Viemällä älykästä erikoistumista käytäntöön Lappi on kehittänyt järjestelmällisen, Arctic Smartness -brändiin ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan aluekehitykseen.

Arctic Smartness -toiminnan visiona on, että Lappi tunnustetaan arvokkaana eurooppalaisena kumppanina, joka johtaa älykkään erikoistumisen temaattisiin kärkiin liittyviä aloitteita. Arctic Smartness -yhteistyö tavoittelee visiotaan keskittymällä alueellisiin klustereihin ja ekosysteemeihin. Nämä klusterit ja ekosysteemit tukevat uusien alueellisten arvoketjujen luomista ja kehittymistä, ja ne aikaansaavat siten kasvua sekä innovaatiotoimintaa pk-yrityskentässä.

Lapin älykkään erikoistumisen jalkauttamisessa pyritään tuomaan yhteen eri alojen toimijoita, mikä auttaa löytämään uudenlaista vuoropuhelua ja uusia rajapintoja. Tällä tavalla syntyy arktiseen luovuuteen pohjautuvia innovaatioita. Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen muotoilu, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Artinen kestävä matkailu -klustereiden avulla Lappi kurkottaa yli organisaatio- ja aluerajojen.

“Lapin Arctic Smartness -konsepti on loistava esimerkki siitä, miten alueet voivat onnistuneesti vahvistaa omaa kehittämistoimintaansa ja hyödyntää EU-resursseja. Sitoutuminen, sektorirajat ylittävä yhteistyö ja vahva yhteinen visio ovat olennaisia tekijöitä.”

– Kari Aalto, johtaja,
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Älykäs erikoistuminen edellyttää tunnistamaan alueen vahvuudet ja ohjaamaan kehittämisen panostuksia niihin.

Älykäs erikoistuminen on siis väline tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen maakunnassa. Kyse on viisaiden valintojen tekemisestä.

Strategian toimeenpanossa painotetaan vahvaa alueellista yhteistyötä. Tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan vahvemmalla yhteistyöllä tavoitellaan innovaatioihin perustuvaa kasvua.

Strategian painopisteiden kehittämisessä ja uuden osaamisen hankkimisessa hyödynnetään alueellisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen

Älykäs erikoistuminen videoina