Tiekartasta suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle

Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä 12/2020 – 09/2021
Lapin Arjen turvallisuuden tiekartta

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta sisältää lappilaisten ideoita siihen, mitä arjen turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä seuraavan seitsemän vuoden aikana. Tiekartta tehtiin ESR-rahoitteisessa hankkeessa Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä.

–Tiekartta sisältää kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta, kuten asumisen tai liikkumisen turvallisuuden parantaminen, tiedolla johtamisen edistäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattaminen, tai sosiaalisesti kestävän talouden edistäminen Lapissa. Jotkut toimenpiteistä ovat erittäin tarkkoja ja konkreettisia, toiset taas laajempia strategisia tai vaikkapa mallintamiseen liittyviä toimenpiteitä, kertoo Eija Raasakka, hankkeen projektipäällikkö Lapin ammattikorkeakoulusta.

Laaja yhteistyö tiekartan taustalla

Tiekartan sisältämät toimenpide-ehdotukset on laadittu laajassa, monitoimijaisessa yhteistyössä. Hanke käynnistettiin laatimalla tilannekuva siitä, missä arjen turvallisuudessa Lapissa mennään nyt, mitä tähän asti on tehty. Tämän jälkeen hankkeessa järjestettiin lukuisia työpajoja ja tapahtumia, joissa yli kahdelta sadalta osallistujalta kysyttiin, mitä lappilaisen arjen turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä, ja haastateltiin 21 hyvinvoinnin ja turvallisuuden asiantuntijaa. Näitä yhdistämällä ja analysoimalla saatiin kymmenen toimenpidekokonaisuutta, joista kunkin alle koostettiin kolmesta seitsemään toimenpide-ehdotusta. Kullekin toimenpiteelle määriteltiin mahdollinen rahoituslähde sekä mahdollinen toteuttaja.

Maakuntamme tiivis ja aktiivinen verkostoyhteistyö on vienyt Lapin arjen turvallisuuden kehittämistä eteenpäin poikkeuksellisen tehokkaasti. Valtakunnallisesi Lappia pidetään edelläkävijäalueena, joka pilotoi tavoitteita, joita on kirjattu moniin kansallisia strategioihin ja ohjelmiin.  Kansallisena tavoitteena onkin käsitellä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhdessä, kuten Lapissa on jo tehty muun muassa Lapin arjen turvallisuuden tiekarttaa työstettäessä. Tiekartan toimenpiteiden toteutumista seurataan puolivuosittain Lapin turvallisuusverkoston johtajakokouksessa, jossa on edustus myös sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategiaosastolta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Eija Raasakka, eija.raasakka(at)lapinamk.fi, 0407098160

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/arjenturvantiekartta/tiekartta

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta by Lapin AMK – issuu