SINCO-laboratorion mahdollisuudet yrityksille

Haastateltavat tutkija Mira Alhonsuo ja yliopistonlehtori Essi Kuure työskentelevät Lapin yliopistolla taiteiden tiedekunnassa ja kertovat haastattelussa SINCO-laboratorion toiminnasta sekä sen mahdollisuuksista yrityksille.  

©SINCO
©SINCO

Mikä on SINCO ja mitä se tarjoaa yrityksille? 

SINCO (Service Innovation Corner) on palvelumuotoiluun, -simulointiin ja -prototypointiin kehitetty ympäristö, joka mahdollistaa erilaisten palvelutilanteiden läpikäymisen ja käyttäjäkeskeisen kehittämisen. SINCO-laboratorion juuret ylettyvät vuoteen 2009 asti, jolloin palveluiden muotoilua prototypoinnin avulla lähdettiin tutkimaan tarkemmin ensimmäisessä hankkeessa. Kantavana ajatuksena oli kehittää ympäristö, jossa palveluita voidaan testata kokonaisvaltaisesti. Analogiana SINCOn kehittämiselle toimi tuotemuotoilijoiden toimintatavat innovaatioprosessissa, jossa tavallista on rakentaa tuoteideoista malleja ja demoja. Kun ideat jalostuvat konkretiaksi, niitä on helppo kehittää toimivimmiksi yhdessä. SINCO tarjoaa yrityksille sekä tilan, toimintatavan että menetelmät kehittää heidän omia palveluitaan, olivat ne sitten kokonaan uusia tai jo olemassa olevia.  

SINCOn tarjoamat yhteistyön mahdollisuudet  

Vuosien aikana on luotu hyvin monipuolisesti eri pituisia ja eri laajuisia yhteistyökuvioita. Monet yhteistyöt yritysten kanssa ovat syntyneet ja kehittyneet joko hanketoiminnan tai erilaisten opintokurssien kautta. Yhteistyö rakennetaan yrityksen kanssa aina tapaus- ja tarvekohtaisesti. Jos kyseessä on kurssin kautta tehtävä opiskelijaprojekti, vaikuttaa siihen toki kurssin laajuus ja vaatimukset. Samat säännöt pätevät myös hanketoiminnassa ja siinä, miten yhteistyö on hankesuunnitelmaan kirjoitettu. 

Myös mainonta ja puskaradio ovat olleet kantavia voimia löytää uusia ja mielenkiintoisia yritysyhteistyökuvioita. SINCOsta tulee löytymään tietoa https://www.arcta.fi/FI -sivujen kautta, joita parhaillaan päivitetään. Sieltä voi jatkossa tarkastella yhteistyökuvioiden erilaisia muotoja ja mahdollisuuksia. Vuosien saatossa olemme tehneet yhteistyötä hyvinkin erilaisten yritysten kanssa. Pienimpinä ovat olleet paikalliset kivijalkakaupat ja isoimpina esimerkiksi KONE, ABB ja Volkswagen. Yhteistä näille yrityksille on ollut kiinnostus palveluidensa kehittämiseen avoimesti, luovasti kokeillen sekä yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. 

Yhteistyöhön lähdetään usein hyvin avoimin, luovin ja innostavin mielin. Luotamme siihen, että kun mukana on palvelumuotoilun ajattelumalli, prosessi ja menetelmäosaaminen, niin projekti saavuttaa hyvän lopputuloksen. Meillä on halu ja tarve kehittää SINCOa koko ajan eteenpäin, joten jokaisen yhteistyön kautta opimme kaikki palvelumuotoilun ja SINCOn hyödyntämisestä erilaisten palvelujen uudistamisessa. Yhteystyö on myös tärkeää tutkimuksen ja julkaisutoiminnan näkökulmasta. Monissa akateemisissa julkaisuissa toimeksiantojamme on käytetty esimerkkeinä ja tutkimusaineistona.  

Riippuen yhteistyöstä, yrityksiltä on tullut lähestulkoon aina positiivista palautetta sekä kehittämisprosessista että sen lopputuloksista. Keskitymme erityisesti innovaatioprosessien alkupäähän, jota kutsutaan myös sumuiseksi haastavuutensa vuoksi (eng. fuzzy front end). Yleensä yhteistyön lopputuloksena syntyy prototyyppi viimeistellystä kokonais- tai lisäpalvelusta, joka ratkaisee alussa määriteltyjä ongelmia tai tuottaa sellaista arvoa, jota on haettukin. SINCOn kaupallistamista on myös vuosien varrella pohdittu ja tehty erilaisia kokeiluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nyt korona haastaa tällaiset innovaatiotilat ja niiden käytön, joten kehitteillä on etäversio, tai voisiko sanoa kokonaan digiversio SINCOsta. 

Kansainvälistyminen osana SINCOn toimintaa                      

SINCOsta on olemassa myös niin sanottu ”take away” -versio, ja sen kautta SINCO on kulkenut palvelumuotoilijoiden mukana ympäri maailmaa mm. Saksassa, Japanissa ja Namibiassa. SINCOsta on julkaistu useita akateemisia tutkimuksia erilaisissa kanavissa niin suomeksi, englanniksi kuin espanjaksikin. Menetelmänä sitä kehitetään jatkuvasti sekä yliopiston sisällä että kansainvälisten kuvioiden kautta mm. hankkeissa ja osana kv-koulutusohjelmia. 

Lue lisää SINCOn palveluista täältä.