Roadmap-työpajat opiskelijoille 2022-2023

ASFT-hankkeen tavoitteena on luoda tiekartta oppilaitoksissa olemassa olevien ja oppilaitoksiin hankittujen teknologioiden hyödyntämiseksi maakunnan pk- ja mikroyritysten tarpeisiin työpaketti 3 mukaisesti. Roadmapia varten on tehty benchmarkkausta osallistumalla messuille sekä laajemmalla 3.-6.10 toteutuneella benchmarkkausmatkalla. Lisäksi hanke järjesti yrityksille suunnatun webinaarin Teollisuus 4.0 yritysten kasvutekijänä 13.5. Webinaarin tallenne on katsottavissa täällä. 

Hankkeessa on myös järjestetty kaksi korkeakoulujen opiskelijoille suunnattua työpajaa, joissa kartoitettiin tulevaisuuden teknologioita ja teknologisia ratkaisuja silmällä pitäen haasteita, joita Lapin maakunta tulevaisuudessa kohtaa.

Työpaja Lapin yliopiston Sinco-laboratoriossa 21.11.2022

Hankkeessa järjestettiin marraskuussa toisen Roadmap-teemaisen työpajan Lapin yliopiston Sinco-laboratoriossa. Työpaja oli suunnattu Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoille. Työpaja toteutettiin samalla rakenteella kuin 11.7 kansainväliselle opiskelijaryhmälle järjestetty työpaja. Opiskelijat lähtivät tarkastelemaan haasteita, joita Lapin maakunta tulee tulevaisuudessa kohtaamaan ja lähtivät sitten ideoimaan teknologisia ratkaisuja. Työpajaan osallistui 17 opiskelijaa Lapin yliopistosta.  Työpajan vetäjän toimi ASFT-hankkeessa asiantuntijana toimiva Emma Kirjavainen. Työpajalle tehtiin myös toteutus Peppi-järjestelmään ja työpajasta oli mahdollista saada osallistumisen ja lisätehtävän kautta yksi opintopiste.  

Työpaja kansainväliselle opiskelijaryhmälle Lapin yliopistossa 11.7.2022

Arctic Smart Future Technologies -hankkeen työryhmä järjesti Lapin yliopiston Sinco-laboratoriossa työpajapäivän Sveitsistä Suomeen kesäkouluun saapuneelle Integrated Innovation for Product and Business Development (Innokick)-maisteriopiskelijaryhmälle. Ryhmä oli saapunut Suomessa järjestettävään Kesäakatemiaan (Summer Academy) jonka yhteydessä he vierailivat myös Rovaniemellä.  

Työpajapäivän aiheena olivat Lapin maakunnan tulevaisuuden haasteet, joita opiskelijat lähtivät pohtimaan monialaisissa ryhmissä. Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista ASFT- hanketiimi kertoi hankkeesta, jolla pohjustettiin myös tehtävänantoa. Opiskelijat muodostivat ryhmät, joissa he lähtivät tarkastelemaan annettuja haasteita. Nämä olivat: Ääriolosuhteet (Extreme conditions), Vaihtuvat vuodenajat ja sääolosuhteet (Changing seasons and weather conditions), Pitkät välimatkat (Long distances), Pienenevät opiskelijamäärät (Decreasing number of students), Matkailu (Tourism), Vihreä siirtymä (Green transition), Heikot yhteydet (Weak connections), Väestön ikääntyminen (Aging population), Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (Health and social services reform), Työllisyyshaasteet (Employment challenges), Lappilaisten yritysten teknologinen taso (Technology level in Lappish companies).  Opiskelijat loivat työpajatyöskentelyn aikana erilaisia konsepteja, joilla voitaisiin lisätä esimerkiksi matkailijoiden ja asukkaiden osallisuutta sekä parantaa yhteyksiä ihmisten välillä. Myös luonto oli keskeisessä roolissa syntyneissä ideoissa. 

Vierailulla tutustuttiin myös Taiteiden tiedekuntaan sekä tiedekunnan laboratorioihin, joista osa oli remontissa ryhmän vierailun aikana.