Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa!

DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku avautuu 9.9.2021!

Toimiiko pk-yrityksesi biotalouden toimialalla ja onko teillä suunnitteilla kiertotalouteen liittyviä kehitysajatuksia, joita voisi kehittää digitaalisuuden avulla? Nyt on loistava mahdollisuus hakea pk-yrityksille suunnattua EU:n myöntämää rahoitusta DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haussa.

DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa Kemin Digipolis on mukana yhtenä partnereista. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla tukien samalla pk-yritysten liiketoiminnan ja talouden kasvua.

DigiCirc on järjestänyt kolme eri teemaista Accelerator-rahoitushakua pk-yrityksille, joita ovat -Circular Cities (haku jo päättynyt), Blue Economy ja Bioeconomy. Viimeisin biotalous-teemainen rahoitushaku avautuu nyt syyskuussa ja jatkuu marraskuun 10. päivään saakka. Biotalous-teeman kokonaisbudjetti on 800 000 € rahoittaen minimissään 15 pk-yritysten muodostamaa konsortiota. Ohjelma tukee ja rahoittaa pk-yrityksiä, jotka kehittävät innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja keskittyen kiertotalouden haasteisiin erityisesti maa-, vesi- ja metsätalousaloilla.

Miten haku toimii?

DigiCirc rahoittaa pk-yrityksien muodostamia konsortioita, joissa rahoitusta voi saada maksimissaan 60 000 € per yritys. Vaatimuksena on, että konsortion täytyy koostua vähintään kahdesta pk-yrityksestä tai startupista, joiden täytyy olla eri sektoreilta. Yritykset voivat olla mistä tahansa EU:n jäsenmaasta tai H2020 -ohjelmaan kuuluvasta maasta. Yrityksiä rohkaistaan rajat ylittävään yhteistyöhön.

Matchmaking platform auttaa sopivan partneriyrityksen etsinnässä

Mitä hyötyä ohjelmaan hakemisesta on yritykselle?

Kiinnostuitko?

Ole kuulolla ja seuraa hankkeen nettisivua.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä:

Hannu Salmela

hannu.salmela@digipolis.fi

040 196 0670

    This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 873468.