Pk-yritykset menestyivät Horisontti 2020 -ohjelmassa

EU:n suoraa rahoitusta tarjoama Horisontti Eurooppa -puiteohjelma käynnistyi kesällä 2021. Business Finlandin mukaan tätä massiivista rahoitusohjelmaa voivat hyödyntää yritykset tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen sekä tutkijat huippututkimuksen tekemiseen ja liikkuvuuden edistämiseen.

Horisontti Eurooppaa edelsi Horisontti 2020 -ohjelma 2014–2020, josta saatiin Suomeen yhteensä noin 1,42 miljardia euroa. Business Finlandin mukaan tavoitteessa ollaan, mutta vieläkin paremmin voisi mennä.

Kaikkien maiden vertailulistalla Suomi jäi sijalle 14 ja onnistumisprosentit olivat alle EU:n keskiarvon. Tosin suomalaiset pk-yritykset osallistuivat hakuihin aktiivisesti, ja saivat jopa 20 % Suomeen tulleesta rahoituksesta.

Havuja ja aurinko
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Terhi Tuovinen

Rahoituksen lisäksi osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin poikii yrityksille monenlaista hyvää: se saa tarvittavia kontakteja, pääsee keskustelemaan isojen toimijoiden kanssa ja uskottavuus kasvaa.

Tilastojen valossa näyttää siltä, että suurin osa Horisontti 2020 -rahaa saaneista pk-yrityksistä sijaitsee Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Top 3 rahoituksen saaneissa yrityksissä kehitetään mm. bioteknologiaa, aaltoenergiaa ja polttokennoja.

 

Herääkin kysymys, että miten meillä Lapissa meni?

Lappilaisia onnistumisia

Business Finlandin tilastojen mukaan Lapin maakunnassa menestyneitä pk-yrityksiä oli noin kymmenen, joista lähes puolet kaivosalalta. Myös muut toimialat kuten infrastruktuuri, konsultointipalvelut sekä kylmä- ja lämmitysjärjestelmiin erikoistuneet yritykset olivat edustettuina.

Rovaniemeläinen konsultointialanyritys SmartNorth Oy pääsi vuonna 2020 osallistumaan MIREU-hankkeeseen, jossa tavoitteena oli luoda kaivos -ja metallurgia-alueiden verkosto Eurooppaan. Niinpä yritys pääsi mukaan kehittämään keinoja mineraaliraaka-aineiden kestävään ja jatkuvaan toimitukseen EU:ssa, sekä edistämään investointeja, innovointia ja kasvua alalla.

Yli 2 miljoonaa euroa pk-yrityksille suunnattua SME rahoitusta sai myöskin Rovaniemellä kotipaikkaansa pitävä hydrauliikka-alan yritys Norrhydro Oy Norrdigi -hankkeeseen vuonna 2018. Yrityksen toimitusjohtaja Yrjö Trög kertoi marraskuussa 2020 Kohti kasvua ja kansainvälistymistä webinaarissa miten yritys onnistui rahoituksen saamisessa.

Joulupukki kalastaa sillalla
Kuva: Lapin Materiaalipankki | VisitKemi

Rahoituksen saaneissa on myös lappilainen TV -ja mainosalan yritys Joulupukki TV Oy, joka osallistui kansainväliseen SMARTSET-hankkeeseen vuosina 2015–2016. Hankkeessa pyrittiin kehittämään kustannustehokas sekä laadukas virtuaalistudioratkaisu palvelemaan pk-yrityksiä luovilla aloilla.

Kaksivuotisen hankkeen aikana Joulupukki TV pääsi testaamaan virtuaalistudion välineistöä ja ohjelmistoa. Hankkeen aikana yritys julkaisi Youtube-videoita, jossa hyödynnettiin SmartSet -virtuaalistudiokokonaisuutta. Myös Pellon kalastusuutiset tehtiin virtuaalistudion avulla ja se keräsikin kolmen ensimmäisen päivän aikana maailmanlaajuisesti yli 10 000 katsojaa Youtubessa.

Kohti Horisonttia!

Näiden pohjoisten esimerkkien inspiroimana on hyvä suunnata kohti uutta ohjelmakautta, joka on jo hyvässä vauhdissa.  

Lapissa Arctic Smartness -konsepti, ja siihen liittyvä Älykkään erikoistumisen strategia tulevat ohjaamaan uudella ohjelmakaudella tiiviisti aluekehittämistä. Arctic Smartness klusterit ovat kehittämisen moottoreita ja väylä lappilaisille pk-yrityksille kasvuun ja innovaatiomahdollisuuksiin. Niinpä kannattaa ottaa katse tiiviisti horisonttiin, ja hyödyntää paikallista rajat ylittävää osaamista ja asiantuntemusta.  

Myös Business Finlandin Horisontti Eurooppa -sivusto tarjoaa kattavasti tietoa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, koulutusmateriaaleja, case-esimerkkejä ja paljon muuta. 

Kirjoittaja Pia-Maria Hokkanen työskentelee ASG -hankkeessa.