Oletko oman elämäsi aluekehittäjä?

Nyt on aika vaikuttaa Lappi-sopimukseen!

Miten sinä kehittäisit maakuntaa? Mihin käyttäisit EU:n aluekehitysresursseja? Miten kasvattaisit tulevaisuuden menestystä?

Tänä keväänä on tarjolla monta vaikuttamisen paikkaa: EU-komissio kyselee uusia ideoita, Suomessa kuntavaalit tekevät tuloaan ja Lapissa laaditaan Lappi-sopimusta, maakunnan kehittämisen tärkeintä asiakirjaa. Lappi-sopimuksella viitoitetaan koko maakunnan aluekehittämistyötä seuraaviksi vuosiksi.

Lappi-sopimus on yhtä aikaa pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelma ja lyhyemmän aikajänteen maakuntaohjelma, jossa linjataan Lapin visio ja kehittämistavoitteet seuraaville neljälle vuodelle.

Miksi Lappi-sopimus ylipäänsä kiinnostaisi arjen pyörteissä ahertavaa lappilaista? Kielikin on usein niin vaikeaselkoista, että on vaikea hahmottaa mitä kaikki termit oikeastaan pitävät sisällään. Mitä ovat älykäs erikoistuminen ja vihreä siirtymä? Miten ne koskettavat lappilaisen elämää?

Lappi-sopimus määrittelee tavoitteet ja ohjaa rahoitusta

Vaikka maakuntaohjelman vaikuttavuutta voi olla vaikea havaita suoraan arkielämässä, välillisesti se vaikuttaa meihin kaikkiin. Lappi-sopimus ei ole vain maakunnan sisäinen asiakirja, vaan sillä on suuri merkitys myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lappi-sopimus viestii päättäjille Lapin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, sekä ohjaa kansallista ja EU-rahoitusta.

Kansainvälisesti Lappi-sopimus asemoi Lapin alueiden Euroopassa ja siinä älykäs erikoistuminen on tärkeä väline. Arktinen älykäs erikoistuminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan arktisten luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävää hyödyntämistä. Se kertoo muulle maailmalle, missä Lappi on hyvä, mutta viestii myös meille olennaiset haasteet: syrjäisen sijainnin, harvan asutuksen, pitkät välimatkat ja haastavat olosuhteet.

Molemmat viestit ovat tärkeitä. Kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää viestiä se vahva osaaminen, jota maakunnasta löytyy. Toisaalta myös haasteet on tuotava esiin selkeästi, sillä niihin vastaaminen edellyttää erilaisten rahoituslähteiden entistä tehokkaampaa ja synergisempää hyödyntämistä.

Vihreä siirtymä Lapin hyödyksi

Vihreä siirtymä liittyy EU-komission Green Dealiin eli kestävän kasvun strategiaan, jonka tavoitteena on kehittää taloutta ilmastoviisaampaan suuntaan ja lopulta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali. Seuraavan seitsemän vuoden rakennerahastokauden aikana resursseja suunnataan erityisen paljon tähän tavoitteeseen.

Lappi-sopimukseen on tärkeä sisällyttää linjauksia, joiden avulla Lapin elinkeinoelämä pystyy hyötymään vihreästä siirtymästä ja kääntämään siihen liittyvät haasteet mahdollisuuksiksi kaikilla toimialoilla. Siksi Lapissa on valmisteilla maakunnan oma Green Deal -tiekartta, joka valmistuessaan tarjoaa reittisuunnitelmia kestävään kasvuun.

Ota kantaa!

Lappi-sopimusta on työstetty koko kevään 2021 ajan erilaisten verkostojen ja työpajojen kautta. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti eri toimijoita yhteiseen työhön. Lappi-sopimuksen alustavat linjaukset ovat nähtävissä ja kommentoitavissa Otakantaa.fi -palvelussa 31.5.2021 asti https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/610/. Palautteen perusteella luonnosta muokataan kesän aikana ja virallinen lausuntokierros on edessä syksyllä. Lapin liiton valtuusto hyväksyy uuden Lappi-sopimuksen syksyn kokouksessaan.

Ole siis oman elämäsi aluekehittäjä ja käy kommentoimassa Lappi-sopimusta. Mielipiteesi on tärkeä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

 

Kirjottaja Satu Luiro on Lapin liiton strategiapäällikkö