Mikä on Horisontti Eurooppa?

Business Finlandin EU:n tutkimus ja innovaatio -ohjelmat eli EUTI toteaa järjestämässään webinaarissa, että Euroopan unioni rahoittaa isoilla summilla eurooppalaisten yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä sekä huippututkimusta ja tutkijoiden liikkuvuutta. Tätä varten on kesällä 2021 käynnistynyt Horisontti Eurooppa -ohjelma, joka on jo yhdeksäs lajissaan – aina vuodesta 1984 lähtien on näitä puiteohjelmia toteutettu.

Horisontti Eurooppa -ohjelman taustalla vaikuttaa seitsenvuotinen Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikka sekä isot strategiat kuten Pariisin ilmastosopimus ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Komission Vihreä siirtymä ja digitalisaatio strategiat kulkevat myös voimakkaasti mukana ohjaamassa rahoituksen kohdentamista.

Business Finlandin mukaan edellinen ohjelmakausi 20142020 toi Suomeen hyvin rahaa eli noin 1,42 miljardia euroa. Eniten rahaa saivat yliopistot (40 %), tutkimuslaitokset (24 %) ja pk-yritykset (20 %). Business Finland kuitenkin korostaa, että eurooppalaiset kilpailijat ovat paljon isommilla summilla Suomea edellä.

Lue lisää pk-yritysten menestyksestä Horisontti 2020 -ohjelmassa täältä.  

Auringonlasku ja ihminen
Kuva: Lapin materiaalipankki | Anna Muotka

Kenelle?

Horisontti Eurooppa -rahoitus on todella kilpailtua ja hakemuksissa laatu ratkaisee. Käytännössä kaikki organisaatiot kaikkialta maailmasta, kuten korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt voivat osallistua. Tosin rahoituksen saamisessa on ehtoja siten, että automaattisesti sitä voidaan myöntää vain EU-maille ja ns. liitännäisvaltioille (Associate countries). Kolmannet maat, eli EU:n ulkopuoliset maat voivat jossain tapauksissa myös saada rahoitusta.

Horisontti Eurooppa hankkeet ovat siis suuren luokan hankkeita ja niitä tehdään pääosin yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Poikkeuksena on esim. EIC Accelerator rahoitusinstrumentti, jota voivat hakea varhaisen vaiheen pk-yritykset ja startupit. Osallistujaryhmä eli konsortio on siis suurimmassa osassa Horisontti Eurooppa hankkeista rahoituksen ehto. Onkin tärkeää tunnistaa hyvissä ajoin hankkeessa tarvittava osaaminen ja löytää rooleihin sopivat osallistujat.  

Minimisääntö konsortiossa on, että siinä tulee olla vähintään kolme eri organisaatiota kolmesta eri EU-maasta tai liitännäisvaltiosta. On kuitenkin hyvin yleistä, että konsortiossa on 6–12 osallistujaa 6–10 maasta, joista yksi toimii koordinaattorina. Tällainen konsortiohanke kestää yleensä 2–4 vuotta ja EU rahoituksen suuruus on 4–12 miljoonan euron luokkaa.

Ihmiset taputtavat
Kuva: Lapin materiaalipankki | Studio Artica

Mitä rahoitetaan?

Horisontti Eurooppa rahoitus jakaantuu kolmeen pilariin ja yhteen horisontaaliseen pilariin. Ensimmäisessä pilarissa rahoitetaan tiedettä ja tutkimusta yhteensä noin 25 mrd. eurolla, toisessa innovointia ja yhteistyötä noin 53,5 mrd. eurolla ja kolmannessa tutkimustulosten hyödyntämistä, innovaatiota ja skaalausta noin 13,6 mrd. eurolla. Horisontaalisessa pilarissa pyritään edistämään osallisuutta EU-maiden kesken sekä vahvistamaan ja uudistamaan eurooppalaista tutkimusaluetta (European Research Area) 3,4 mrd. eurolla.

Lue täältä lisää pilareista.  

Miksi kannattaa hakea?

Horisontti Euroopassa rahaa on jaossa noin 95 miljardia euroa vuosina 2021–2027. Rahoituksen lisäksi merkittävää hyötyä osallistujalle tulee kuitenkin myös verkostoitumisesta, kansainvälisestä innovaatio- ja tutkimusyhteistyöstä, mahdollisuudesta tehdä tuotekehitystä yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa sekä kohdemarkkinoihin tutustumisesta.

Ensimmäiset Horisontti Eurooppa haut aukaistiin kesällä 2021. Nyt on siis korkea aika alkaa etsiä kumppaneita sekä lisätietoa hauista ja rahoituksista.

Tarvitsetko lisätietoa?

Business Finlandin kattavat  Horisontti Eurooppa -sivut

Etsi hakuja Funding and tenders -portaalista

Arctic Smartness Sole ko hakea  -rahoitussivusto pk-yritysten tueksi

Kirjoittaja Pia-Maria Hokkanen työskentelee ASG -hankkeessa.