Mahdollisuuksien Lappi – yhteistyöllä eteenpäin

EIP-hanke järjesti marraskuun vaihteessa Elinvoimaa ja älykästä toimintaa työpajat Posiolla ja Utsjoella. Työpajoissa hahmoteltiin alueemme vahvuuksia ja pohdittiin, miten pääsemme kohti hyvää tulevaisuutta.

Matkailu, metsätalous ja kaivannaisteollisuus tuovat meille suurimman osan tuloista, mutta uusia mahdollisuuksia on aivan oven takana! Lappi elää parhaillaan uutta nousemistaan ja tällää hetkellä meillä olisi paljon mahdollisuuksia, mihin tarttua! Ihmisillä olisi kiinnostusta muuttaa Lappiin ja meillä onkin täällä upeat olosuhteet elämiseen, työn tekemiseen ja aloittaa yritystoimintaa.

Ajatuksia herätti myös se, arvostammeko me itse riittävästi mitä meillä on? Uskommeko itse riittävästi alueemme vetovoiman mahdollisuuksiin? Itse väittäisin, että elämme satumaisten luonnonrikkauksien äärellä, ainutlaatuisissa olosuhteissa, jota monet ihannoivat!

Älykkäällä erikoistumisella pyritään löytämään ja tunnistamaan sitä, mikä ei aina ole täysin näkyvillä, mutta tärkeää on myös tunnistaa ja huomata niitä itsestään selvyyksiä mitä meillä on. Asiat, jotka voivat olla meille arkipäivää, ovat hyvinkin jossain muualla sellaista, josta ollaan valmiita maksamaan ja jonka vuoksi ollaan valmiita matkustamaan tuhansiakin kilometrejä. Vuodenajoista ja kylmästä ilmasta tulee yhä harvinaisempaa isossa osassa maailmaa. Metsät saavat suuremman arvon tulevaisuudessa, eivätkä enää pelkästään metsätalouden näkökulmasta vaan myös metsämatkailun näkökulmasta. Vanhoja metsiä saatetaan tulla katsomaan pitkänkin matkan takaa jo lähitulevaisuudessa.

EU:n uusissa rahoitusohjelmissa kestävyys, vähähiilisyys ja vihreä siirtymä saavat yhä enemmän painoarvoa ja tähän meillä Lapin kunnissa ollaan varmasti myös valmiita panostamaan. Elämmehän luonnon keskellä ja luonnosta itsekin. Olkaamme siis ylpeitä mitä meillä on.

EIP-hankkeessa tullaan seuraavaksi järjestämään tammi-helmikuun aikana työpajat älykkään erikoistumisen teemoista. Kestävän matkailun seminaari järjestettäneen Inarissa, kaivannaisseminaari Sodankylässä, Savukoskella pohditaan luonnontuotteiden jalostamisen kansainvälistämistä ja Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on alustavasti lupautunut osallistumaan vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien seminaariin Pelkosenniemellä.

Mielenkiintoisia asioita käsitellään myös alueemme tutkimuslaitosten datan hyödyntämisen mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Jos hyvin käy, EIP-hanke saa myös kasvatustieteen harjoittelijan kevääksi pohtimaan alueellisten koulutusmahdollisuuksien kehittämistä! Voisiko kunnilla olla kiinnostusta hybridi/teemalukiomallista, joka olisi skaalattavissa kaikkiin kuntiin?

Mikäli koronavirustilanne sallii, pääsisimme myös kansainvälisille yhteistyömatkoille Kuolan niemimaalle Venäjälle, sekä tutustumaan Älykkään erikoistumisen strategian toteutuksiin kotimaassa, mutta myös Euroopassa.

EIP-hanketerveisin,

Laura Lakso,

Projektipäällikkö

EIP-hanke