Mika Riipi, Lapin maakuntajohtajaLappi on Suomen kansainvälisin maakunta. Kansainväliset verkostot ovat myös oman työni keskiössä. Pohjois-Kalotti, Barentsin alue ja laajemmin arktinen alueiden välinen yhteistyö ovat merkittävässä roolissa. EU:n sisällä temaattiset kumppanuudet eri alueiden välillä sekä edunajaminen Brysseliin on säännönmukaista. Lapille keskeisten toimialojen kuten matkailun ja kaivannaisalan verkostot ovat globaaleja. En ole koskaan laskenut matkapäiviäni, mutta lentokentät ovat tulleet tutuksi. Vuosi sitten tähän aikaan maailma hiljeni Korona -pandemiaan ja kalenteri vaihtui matkavarauksista teams-palavereihin. Koko lappilaista kansainvälisen työn kenttää kohtasi uusi tilanne. Onneksi lappilaisilla toimijoilla on ollut jo valmiiksi rakennetut vahvat kansainväliset yhteistyöverkostot. Vaikka viimeiseen vuoteen kukaan toimijoista ei ole voinut matkustaa, olemme voineet jatkaa kehitystyötä digitaalisin välinein. Toki on todettava, että erityisesti uusien kansainvälisten verkostojen luomisessa etävälineet eivät toimi, tarvitaan edelleen läsnäoloa, tutustumista ja kohtaamisia. Luotamme kuitenkin vahvasti siihen, että tämäkin aika on kohta ohi ja pääsemme taas myös tapaamaan yhteistyökumppaneitamme. Viimeisen vuoden aikana kansainvälisen työn keskiössä on ollut verkostojen ylläpidon ohessa erityisesti meidän oman lappilaisen klusterityömme kehittäminen. Olemme aloittaneet myös Lappi-sopimuksen uudistamisen ja osana tätä prosessia onkin hyvä yhdessä pohtia suuntaviivoja ja kansainvälisen työn painopisteitä tuleville vuosille; erityisesti EU:n tulevaan ohjelmakauteen ja sen painopisteisiin peilaten. Olen tässä keskustelussa nostanut esille vahvasti arktisen osaamiseen teemaa. Mielestäni meidän tulisi entistä voimakkaammin tulevaisuudessa sitoa niin omaa maakunnallista tekemistä kuin kansainvälistä työtäkin osaamisemme ympärille – se tekee meistä kansainvälisesti kiinnostavan ja sen varaan voimme rakentaa uutta lappilaista, kestävää kasvua. Kehittäjien ja elinkeinoelämän välistä yhdyspintaa on vahvistettava ja kansainvälisen verkostoitumisemme keskiössä tulisi olla entistä voimakkaammin elinkeinoelämämme tarpeet. Tässä työssä olemme jo liikkeellä ja uskon, että kuluvan vuoden aikana onnistumme rakentamaan yhteisen tiekartan klustereidemme ja niiden kansainvälisen työn rajapintojen kehittämiseksi. Lentokoneet vielä nousevat ja konferenssikeskusten ovet avautuvat – ja me lappilaiset kehittäjät olemme mukana entistä vahvempana yhteisjoukkueena!   Mika Riipi Maakuntajohtaja